Franchising - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 777
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Franchising - omówienie - strona 1 Franchising - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

Franchising jako forma finansowania działalności małych i średnich przedsiębiorstw.
Obecnie franchising definiuje się jako system sprzedaży towarów, usług lub technologii, który jest oparty na ścisłej i ciągłej współpracy pomiędzy prawnie i finansowo odrębnymi i niezależnymi przedsiębiorcami. Najważniejszym elementem tego systemu jest fakt, że franczyzodawca nadaje swoim poszczególnym franczyzobiorcom prawo oraz nakłada na nich obowiązek prowadzenia działalności zgodnie z jego koncepcją. Indywidualny franczyzobiorca korzysta z nazwy handlowej franczyzodawcy, jego znaku towarowego lub usługowego, know - how, metod prowadzenia działalności gospodarczej, wiedzy technicznej oraz innych praw własności indywidualnej lub przemysłowej. Franczyzodawca zobowiązuje się również do służenia stałą pomocą handlową i techniczną. Dzieje się to w ramach i na okres sporządzonej na piśmie umowy franchisingowej oraz w zamian za bezpośrednie lub pośrednie świadczenia finansowe. Franchising jest jedną z metod prowadzenia działalności gospodarczej, która polega na prowadzeniu przedsiębiorstwa pod szyldem cudzej, znanej marki. Franchising jest długoterminową umową pomiędzy franczyzodawcą (właścicielem marki) a franczyzobiorcą (korzystającym), w której to umowie franczyzodawca wyraża pozwolenie na używanie przez franczyzobiorcę znaku towarowego oraz marki firmy na potrzeby prowadzenia własnej działalności gospodarczej w zamian za bezpośrednie lub pośrednie wynagrodzenie pieniężne. Wynagrodzeniem dla franczyzodawcy są opłaty licencyjne oraz opłaty w formie miesięcznych kwot lub określonego procentu zależnego od wielkości obrotów. Przedmiotem franchisingu jest koncepcja prowadzenia działalności gospodarczej według ściśle określonych procedur i zasad. Franczyzobiorca otrzymuje od franczyzodawcy niezbędne do prowadzenia franczyzy prawa do korzystania ze znaku firmowego, know-how, technologii oraz produkcji lub handlu. Otrzymuje on także jednolite wyposażenie, dekoracje lokali oraz pomoc handlową lub techniczną.
Rodzaje franchisingu
Franchising indywidualny (bezpośredni) występuje w sytuacji, gdy w ramach sieci franchisingowej franczyzodawca sam odsprzedaje prawo do prowadzenia działalności gospodarczej pod szyldem firmy macierzystej na danym terytorium przez określony okres. Ten rodzaj franchisingu pozwala na powolną ekspansję, jako że przyrost jednostek sieci franczyzowej jest stosunkowo powolny. Co więcej, franchising indywidualny wymaga od franczyzodawcy większych kosztów, które związane są uruchomieniem i prowadzeniem danej jednostki.
Franchising wielokrotny występuje w sytuacji, gdy franczyzobiorca odsprzedaje prawo do prowadzenia określonej liczby jednostek systemu franczyzowego pod szyldem firmy macierzystej na danym terytorium i przez określony czas. Franchising wielokrotny jest korzystny dla franczyzodawcy, ponieważ przyspiesza on ekspansję firmy macierzystej. Natomiast korzyścią dla franczyzobiorcy jest możliwość stworzenia silniejszej pozycji niż w przypadku franchisingu indywidualnego, wymaga on jednak większych nakładów kapitałowych i wyższych umiejętności zarządczych.


(…)

… i przez określony czas po ustaniu lub rozwiązaniu umowy franczyzowej.
Działalność franczyzy podlega także ciągłej kontroli finansowej oraz kontroli dotyczącej spełnianych procedur i zasad stawianych przez franczyzodawcę.
Opłaty należne firmie macierzystej mogą być obciążeniem dla franczyzobiorcy, szczególnie w sytuacji, gdy jego działalność ma mniejszą skalę niż przeciętna w danej sieci.

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz