Rozliczenie kosztów

Nasza ocena:

5
Pobrań: 35
Wyświetleń: 756
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rozliczenie kosztów - strona 1

Fragment notatki:

Rozliczenie kosztów Rozliczenie kosztów rodzajowych działalności operacyjnej na miejsca powstawania kosztów jest dokonywany zwykle na postawie dokumentów źródłowych zgrupowanych w rozdzielniach kosztów rodzajowych oraz w arkuszu rozliczeniowym kosztów.
W rozwiniętym wariancie rachunku kosztów występują zwykle następujące konta syntetyczne:
1. Konto „Koszt działalności podstawowej” (koszty działalności stanowiącej zasadniczy przedmiot działania jednostki gospodarczej): Wn: -poniesione koszty proste,
koszty rozliczane w czasie, przypadające na dany miesiąc. Ma: -rzeczywisty techniczny koszt wytworzenia produktów gotowych
-koszty do rozliczenia w czasie.
Konto to może wykazywać saldo debetowe , wyrażające koszty produkcji w toku.
Prowadzi się wieloprzekrojowa ewidencje analityczną. Koszty wydziałowe: koszty pośrednie komórek produkcyjnych wydzielonych jako odrębne miejsca powstania kosztów, np.: koszty utrzymania w ruchu maszyn i urządzeń.
2.Konto „Koszty działalności pomocniczej i socjalnej” (ewidencjonuje się tam wszystkie koszty tego typu rodzaju działalności). Zgrupowane tam koszty podlegają prostej kalkulacji podziałowej, a następnie są rozliczane na ośrodki odpowiedzialności, które korzystały z usług pomocniczych. 3.Konto „Koszty sprzedaży”: (ewidencja rzeczywistych kosztów związanych ze sprzedażą produktów gotowych, ponoszonych po ich wydaniu z magazynu). Prowadzi się ewidencje analityczną. Wn: koszty bieżącego miesiąca związane ze sprzedażą Ma: przeniesienie kosztów sprzedaży
Konto to nie wykazuje salda. 4.Konto „Koszty zarządu” (ewidencja wyodrębnionych kosztów związanych z zarządzaniem jednostką jako całością oraz koszty ogólne danej jednostki jako całości): Wn: koszty proste, koszty złożone Ma: przeniesieni kosztów działalności zarządu zwykle w ciężar konta „Koszt sprzedanych produktów.
To konto nie może wykazywać na koniec roku salda obrotowego. 5. Do porównania rzeczywistego technicznego kosztu wytworzenia poszczególnych produktów, ich grup lub calej gotowej produkcji z cenami ewidencyjnymi tych produktów stosuje się konto „Rozliczenie kosztów działalności”. Wn: rzeczywisty techniczny koszt wytworzenia produktów, Ma: wartość wytworzonych produktów w cenach ewidencyjnych.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz