Zmiana stanu produktów

Nasza ocena:

3
Pobrań: 224
Wyświetleń: 5551
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zmiana stanu produktów - strona 1

Fragment notatki:

Zmiana stanu produktów - oznacza różnicę między wartością produktów gotowych, produkcji w toku i rozliczeń międzyokresowych kosztów działalności operacyjnej na koniec okresu a ich wartością na początek okresu.
Zmiana stanu produktów koryguje koszty układu rodzajowego, doprowadzając je do poziomu kosztu własnego sprzedanych produktów. Jednakże jest ona prezentowana w rachunku zysków i strat w grupie przychodów. Zwiększenie stanu produktów będzie ze znakiem plus, a zmniejszenie ze znakiem minus.
Zmianę stanu produktów można ustalić dwiema metodami: Bilansową - poprzez porównanie stanów końcowych i stanów początkowych rozliczeń międzyokresowych kosztów działalności operacyjnej, produkcji w toku i produktów gotowych. Wynikową - poprzez porównanie wielkości kosztów układu rodzajowego z kosztem własnym sprzedanych produktów, na koncie rozliczeni kosztów, poprzez ustalenie jego salda. Zwiększenie stanu produktów - występuje, gdy kwota kosztów układu rodzajowego jest wyższa od sumy kosztu własnego sprzedanych produktów i kosztów obrotów wewnętrznych. Zmniejszenie stanu produktów - występuje, gdy kwota kosztów układu rodzajowego jest niższa od sumy kosztu własnego sprzedanych produktów i kosztów obrotów wewnętrznych.
Metoda bilansowa ma charakter pomocniczy sprawdzający poprawność ustalania zmiany stanu produktów metodą wynikową.
Na dzień zamknięcia ksiąg zmianę stanu produktów ustala się ewidencyjnie na koncie 490 - rozliczenie kosztów rodzajowych po stronie Ma tego konta są księgowane wszystkie poniesione w okresie sprawozdawczym koszty układu rodzajowego.
Na koniec okresu na stronę „Winien” konta 490 przenosi się:
Koszt własny sprzedanych produktów, koszt wytworzenia sprzedanych produktów, koszty sprzedaży i koszty ogólnego zarządu oraz koszty obrotów wewnętrznych.
Z różnicy wychodzi zmiana stanu produktów jako saldo tego konta.
1
1
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz