Emerling rachunek wyników

note /search

Zadanie domowe z rachunku wyników

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Emerling rachunek wyników
Pobrań: 56
Wyświetleń: 882

Zadanie 3 W jednostce gospodarczej na koniec roku odnotowano następujące wielkości dotyczące kształtowania się wyniku finansowego: Koszty rodzajowe 4 000 Stan początkowy produktów gotowych 0 Stan końcowy produktów gotowych 1 000 Przychody ze sprzedaży 6 000 Ustal wynik finansowy oraz zmianę st...

Zmiana stanu produktów

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Emerling rachunek wyników
Pobrań: 385
Wyświetleń: 5684

Zmiana stanu produktów - oznacza różnicę między wartością produktów gotowych, produkcji w toku i rozliczeń międzyokresowych kosztów działalności operacyjnej na koniec okresu a ich wartością na początek okresu. Zmiana stanu produktów kory...

Zadanie domowe z rachunku wyników

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Emerling rachunek wyników
Pobrań: 21
Wyświetleń: 581

Zadanie 2 W badanej jednostce poziom kapitału własnego na koniec roku wyniósł 450 000, poziom kapitału własnego na początek roku 420 000. Ustal wynik finansowy wiedząc, że jednostka przeprowadziła inwestycje o wartości 50 000 oraz wypłaciła właścicielom 30 000. Wynik finansowy metoda kapitału. Rozw...