Makroekonomia - zagadnienia

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1827
Wyświetleń: 9044
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Makroekonomia - zagadnienia - strona 1 Makroekonomia - zagadnienia - strona 2 Makroekonomia - zagadnienia - strona 3

Fragment notatki:

Co to jest model ekonomiczny, ustrój gospodarczy, model ekonomiczny, koszt całkowity, koszt przeciętny, koszt zmienny, koszt marginalny( krańcowy ), koszt alternatywny.

Model ekonomiczny

Model ekonomiczny oparty jest na prawach idealizacyjnych, czyli twierdzeniach ogólnych, dotyczących bezpośrednio nie obiektów rzeczywistych, lecz pewnych typów idealnych. Należy zaznaczyć, że: rzeczywiste obiekty zbliżają się do idealnych, lecz nigdy się z nimi nie pokrywają, prawa idealistyczne są pustospełne, czyli bezpośrednich obiektów nie dotyczą, prawa te pozwalają opisać badane zjawiska i procesy w „czystej postaci" bez wpływów ubocznych.

Model idealistyczny – są to zachowania ludzi w dziedzinie gospodarowania.

Zakłada się, że ludziom znany jest cel gospodarowania.

Przypisujemy im wiedzę o warunkach gospodarowania.

Zakładamy, że ludzie postępują racjonalnie, czyli że w myśl ich wiedzy o warunkach gospodarowania wybierają czynności, których skutkiem jest najwyższy stopień preferowanych przez nich celu gospodarowania.

Faza recesji – spadek produkcji krajowej;

 • wskutek załamania się popytu pojawia się nadprodukcja towarów;
 • przedsiębiorstwa zmniejszają ceny towarów lub ograniczają tempo ich wzrostu;
 • spadają zyski przedsiębiorstwa i płace zatrudnionych;
 • maleje wpływ budżetu państwa z podatków od zysków i płac;
 • przedsiębiorstwa nadal ograniczają produkcję, likwidacja nadgodzin, zmniejszenie czasu pracy, redukcja zatrudnienia;
 • pojawienie się bezrobocia;
 • spada popyt na dobra inwestycyjne i konsumpcyjne, czyli ograniczenie inwestycji, niskie płace i zyski co powoduje ograniczenie cen towarów i zmniejszenie produkcji;
 • słabe przedsiębiorstwa bankrutują, następuje selekcja w gospodarce;
 • spadek rentowności firm skłania właścicieli do sprzedaży akcji;
 • pojawia się deficyt w budżecie państwa, czyli mniejsze wpływy podatkowe a większe wydatki na cele socjalne dla bezrobotnych i ubogich.

Model ekonomiczny oparty jest na prawach idealizacyjnych, czyli twierdzeniach ogólnych, dotyczących bezpośrednio nie obiektów rzeczywistych, lecz pewnych typów idealnych.

Należy zaznaczyć, że: rzeczywiste obiekty zbliżają się do idealnych, lecz nigdy się z nimi nie pokrywają, prawa idealistyczne są pustospełne, czyli bezpośrednich obiektów nie dotyczą, prawa te pozwalają opisać badane zjawiska i procesy w „czystej postaci" bez wpływów ubocznych.

Model idealistyczny - są to zachowania ludzi w dziedzinie gospodarowania. Zakłada się, że ludziom znany jest cel gospodarowania. Przypisujemy im wiedzę o warunkach gospodarowania. Zakładamy, że ludzie postępują racjonalnie, czyli że w myśl ich wiedzy o warunkach gospodarowania wybierają czynności, których skutkiem jest najwyższy stopień preferowanych przez nich celu gospodarowania. Modele te poddaje się stopniowej konkretyzacji, dochodzi się do tzw. praw faktualnych, czyli odwołujemy się do doświadczeń sprawdzając ich sens.

Co to jest ustrój gospodarczy.

Ustrój gospodarczy jest czynnikiem rozstrzygającym o tym czy społeczeństwo będzie ubogie czy bogate. Składa się on z reguł prawnych, które przesądzają o tym, komu oraz jakie prawa przysługują do posiadania oraz kto i jakie musi wykonać czynności gospodarcze. Przepisy te mają charakter generalny, czyli nie wskazują obywateli z imienia i nazwiska lub indywidualnej nazwy lecz wskazują określony typ podmiotów. 3. Co to jest liberalizm, etatyzm. Liberalizm - to pogląd w myśl którego gospodarka funkcjonuje tym lepiej, im mniej czynności gospodarczych jest zastrzeżonych dla instytucji lub przedsiębiorstw państwowych, a więcej tych czynności jest dostępna każdemu obywatelowi, oraz im mniej (…)… dla instytucji lub przedsiębiorstw państwowych, a więcej tych czynności jest dostępna każdemu obywatelowi, oraz im mniej jest czynności nakazanych. Akceptuje się : wolność i własność, wolności gospodarcze, wolny rynek, zasady wolnej konkurencji, działa „niewidzialna ręka rynku". Etatyzm - to pogląd w myśl, którego, gdy więcej czynności gospodarczych jest wyłącznie zastrzeżonych dla instytucji…(…) od ceny równowagi występuje niedobór rynkowy - kolejki. Niedobór ten stanowi ilość dóbr, o którą wielkość popytu przekracza wielkość podaży przy stałych cenach.

6. Koszt całkowity, koszt przeciętny, koszt zmienny, koszt marginalny (krańcowy), koszt alternatywny.

Koszt alternatywny - jest to najwyższa utracona wartość w związku z dokonanym wyborem (koszt utraconych okazji ). Koszt marginalny (krańcowy…(…) pieniężnych. A nie dysponuje gotówką więc dzięki kredytowi może rozwinąć u siebie produkcje. Po otrzymaniu dostawy wystawia dla B weksel, który jest dokumentem stwierdzającym, że w określonym czasie B może zażądać od A 1100 jednostek pieniężnych. Jeżeli B potrzebuje pilnie pieniędzy może weksel sprzedać do banku handlowego za sumę 1040 jednostek - zabieg taki to dyskonto weksla. Jeżeli bank handlowy będzie też potrzebował gotówki może ów weksel sprzedać bankowi centralnemu za sumę 1080 jednostek -jest to redyskonto weksla. Dzięki tym transakcją z 10% - 100 jednostek na które została oprocentowana dostawa dóbr inwestycyjnych B otrzyma 40 jednostek, bank handlowy 40 jednostek, bank centralny 20 jednostek (2% jet to stopa redyskontowa).

Wzrost stopy redyskontowej studzi koniunkturę. A spadek stopy redyskontowej podgrzewa koniunkturę. Niska stopa redyskontowa banku centralnego powiększa rezerwy banku handl. Wysoka stopa redyskontowa wpływa na ograniczenie podaży oferowanych przez bank handlowy weksli do redyskonta, ponieważ zmniejsza się zysk. Bank Centralny sięga po tzw. limity redyskontowe, które racjonują kredyty dla poszczególnych banków handlowych. Bank centralny reguluje zdolność udzielania kredytów…

… świadczenia pieniężne na rzecz państwa) GS - wydatki państwa - zebrane pieniądze dzielimy na: G - publiczne zakupy dóbr i usług (budżetówka cywilna, mundurowa) TR - publiczne transfery (renty, zasiłki, stypendia, dotacje)

19. Byarter clearing

Międzynarodowa wymiana gospodarcza wymaga odpowiednich rozliczeń między krajami. Najprostszym sposobem rozliczeń jest wymiana w formie naturalnej (towar za towar… ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz