Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu - strona 2

note /search

Bankowość - wykład I

 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • Bankowość
Pobrań: 504
Wyświetleń: 12145

System bankowy i standardy europejskie Bank, instytucja kredytowa - definicje • wg ustawodawsta polskiego - bank jest to utworzona zgodnie z przepisami ustawy osoba prawna, która działa na podstawie zezwolenia uprawniajacego ją do świadczenia czynności bankowych, które obciążają ryzykiem powie...

Bankowość - wykład II

 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • Bankowość
Pobrań: 462
Wyświetleń: 4872

Na wykładzie tym zostały omówione banki operacyjne. W szczególności znajdziemy tutaj ich podziały ze względu na ich cechy, dane strukturalne dotyczące banków operacyjnych. Opisane zostały także instytucje i przedsiebiorstwa wspierające polski system bankowy:

Portfel Inwestycyjny - ćwiczenia cz. II

 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • Zarządzanie portfelem inwestycyjnym
Pobrań: 2212
Wyświetleń: 7728

własnoręczne notatki z Portfela Inwestycyjnego - ćwiczenia część II uczelnia: WSB we Wrocławiu prowadzący: dr Magdalena Frasyniuk-Pietrzyk zawierają: - zadania lista nr 4,5 – temat: teoria portfela dwóch spółek, teoria portfela wielu spółek, oczekiwana stopa zwrotu portfela złożonego z akcji d...

Rachunkowość Małych i Średnich Przedsięb. - wykłady

 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw
Pobrań: 441
Wyświetleń: 1841

notatki z Rachunkowości Małych i Średnich Przedsiębiorstw - wykłady uczelnia: WSB we Wrocławiu zawierają: - podział sektora MSP (SME) - mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa - formy prowadzenia działalności gospodarczej - spółki osobowe i kapitałowe - rachunkowość (cele, podmi...

Coaching i mentoring

 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • Mentoring i coaching w organizacji
Pobrań: 378
Wyświetleń: 3227

Informacje zarte w notatce to: konkretne przeżycie, refleksyjna obserwacja, etapy procesu uczenia się Kolba, obszary i poziomy uczenia się wg Blooma, mentoring, nauczanie, doradztwo, rodzaje coachingu, cechy i korzyści komunikacji, aktywne słuchanie, asertywność, intuicja. Dodatkowo można zn...

Nauka o organizacji - wykłady

 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • Metody organizacji i zarządzania
Pobrań: 70
Wyświetleń: 2646

Wykłady prowadzi dr Przemysław Wołczek w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. W pliku omówiono m.in. takie zagadnienia jak: definicja zarządzania zasobami ludzkimi i jego elementy składowe, planowanie zatrudnienia, rekrutacja i selekcja kadr, ocena pracownicza. A także m.in.: przesunięcia i flu...

Podstawy wiedzy o marce

 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • Zarządzanie marką
Pobrań: 483
Wyświetleń: 2835

Informacje zawarte w notatce to: branding- pojęcie, istota, funkcje marki, slogan, logotyp, rodzaje świadomości, poziomy marki, korzyści dla producenta, funkcje marki, pożądane cechy nazwy marki, tożsamość marki, wizerunek marki, świadomoś...

Zarządzanie firma - wykłady

 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • Zarządzanie firmą
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1897

Przedmiot jest wykładany na Wyższej Szkole Bankowej, a prowadzi je prof. dr hab. Józef Koziński. Informacje zawarte w notatce to: struktura organizacyjna, wewnętrzne części organizacyjne, sposób powiązania wewnętrznych części organizacyjnych instytucji, typy struktury organizacyjnej, zasady bud...

Report: tourism in Poland

 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • Język angielski
Pobrań: 42
Wyświetleń: 2548

Title State of tourism in PolandBy xxxFor xxxDate 18 December 2012 Introduction The purpose of this report is to evaluate tourism in Poland.In this report I will examine the following areas:- main tourist attractions- main tourist arrivals- market predictions Main tourist attractions Most tourist ...

Marketing międzynarodowy - ćwiczenia

 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • Marketing międzynarodowy
Pobrań: 434
Wyświetleń: 3535

ORIENTACJA ETNOCENTRYCZNA 1.Praktyka i doświadczenie z rynku krajowego są uniwersalne i mają byd transferowane za granicę. 2.Krajowe normy postępowania i kultura są lepsze/nadrzędne nad zagranicznymi. 3.Charakterystyczna dla firm ze znikomym doświadczeniem w zakresie MM (dominuje w nich s...