Nauka o organizacji - wykłady

Nasza ocena:

5
Pobrań: 63
Wyświetleń: 2604
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Nauka o organizacji - wykłady - strona 1 Nauka o organizacji - wykłady - strona 2 Nauka o organizacji - wykłady - strona 3

Fragment notatki:

Wykłady prowadzi dr Przemysław Wołczek w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu.

W pliku omówiono m.in. takie zagadnienia jak: definicja zarządzania zasobami ludzkimi i jego elementy składowe, planowanie zatrudnienia, rekrutacja i selekcja kadr, ocena pracownicza. A także m.in.: przesunięcia i fluktuacja pracowników, motywowanie pracowników, model sita, model kapitału ludzkiego, kategorie zasobów organizacji.

Nauka o organizacji
I. Zarządzanie zasobami ludzkimi
Planowanie zatrudnienia
Rekrutacja pracowników
Selekcja kadr
Wprowadzenie do pracy
Szkolenia i doskonalenie pracowników
Ocena pracowników
Przesunięcia i fluktuacja kadr
Motywowanie pracowników
PLANOWANIE ZATRUDNIENIA prognozowanie zapotrzebowania na personel
Planowanie potrzeb personalnych (popytu na pracę w firmie)
Planowanie wyposażenia personalnego (podaży pracy w firmie)
Planowanie obsady personalnej
2. i 3. REKRUTACJA I SELEKCJA KADR
Analiza potrzeb kadrowych
Sporządzenie opisu stanowiska pracy
Ustalenie profilu pracownika
Poszukiwanie kandydatów
Selekcja
Zatrudnienie
Rodzaje rekrutacji
Wewnętrzna/zewnętrzna
Szeroka (ogólna)/segmentowa (wyspecjalizowana)
Aktywna/pasywna
WPROWADZENIE DO PRACY
Możliwe metody:
Coaching
Szkolenia na stanowisku pracy
Doradztwo dla nowo przyjętych
SZKOLENIA I DOSKONALENIE PRACOWNIKÓW
Określenie potrzeb szkoleniowych
Decyzja o formie i poziomie kształcenia (cele, metody, środki, instrumenty)
Realizacja planów zajęć doskonalących
Ocena efektywności programu
Doskonalenie (rozwój) poprzez:
- edukacja formalna
- ocena pracowników
- doświadczenie nabywane w pracy
- kontakty interpersonalne
OCENA PRACOWNICZA
Sposoby oceny:
Nieformalna (spontaniczna) - zw. z funkcją kierowniczą
Poprzez instrumenty sformalizowanej oceny (system ocen okresowych)
Podejścia do procesu oceny:
EWALUACYJNE - ocena dotychczasowej jakości pracy na danym stanowisku
ROZWOJOWE - ocenie podlega potencjał pracownika
PRZESUNIĘCIA i FLUKTUACJA PRACOWNIKÓW PRZEMIESZCZENIA:
W układzie pionowym (awans lub degradacja)
W układzie poziomym
FLUKTUACJA - międzyzakładowe zmiany stanowisk pracy
ZWOLNIENIA MONITOROWANE = OUTPLACEMENT (grupowy/indywidualny)
MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW
Pozytywne/negatywne bodźce
Materialne/niematerialne narzędzia motywowania
Model sita Model kapitału ludzkiego prowadzi do powstania kultury organizacyjnej opartej na konkurencji i rywalizacji między uczestnikami
zakłada, że człowiek jest istotą „gotową” - w pełni ukształtowaną i w zasadzie nie można go zmienić
opiera się na przekonaniu o motywacyjnej roli konkurencji między ludźmi
traktuje pracowników w kategorii kosztów w procesie selekcji sprawdza się przede wszystkim umiejętności, a nie potencjał pracownika rozumiany jako postawa wobec pracy, osobowość, możliwości rozwoju


(…)

…, inżyniera budownictwa, biegłego rewidenta, brokera ubezpieczeniowego, doradcy podatkowego, maklera papierów wartościowych, doradcy inwestycyjnego, księgowego, Lekarza, lekarza dentysty, lekarza weterynarii, notariusza, pielęgniarki, położnej, radcy prawnego, rzecznika patentowego, rzeczoznawcy majątkowego,
tłumacza przysięgłego.
Firma spółki partnerskiej powinna zawierać nazwisko co najmniej jednego…
….
Firma spółki komandytowej powinna zawierać nazwisko jednego lub kilku komplementariuszy oraz dodatkowe oznaczenie "spółka komandytowa". Dopuszczalne jest używanie w obrocie skrótu "sp. k.".
Komandytariusz odpowiada za zobowiązania spółki wobec jej wierzycieli tylko do wysokości sumy komandytowej. Natomiast odpowiedzialność komplementariuszy jest nieograniczona, za zobowiązania spółki odpowiadają oni całym swoim majątkiem
Spółkę reprezentują komplementariusze, których z mocy umowy spółki albo prawomocnego orzeczenia sądu nie pozbawiono prawa reprezentowania spółki. Komandytariusz może reprezentować spółkę jedynie jako pełnomocnik.
Zalety
Wady
-Ograniczenie odpowiedzialności komandytariusza za zobowiązania spółki tylko do wysokości sumy komandytowej
- Komandytariusze mogą działać w imieniu spółki wyłącznie jako pełnomocnicy
- Nie ma określonych wymagań dot. sumy komandytowej
- Umowa spółki musi być sporządzona w formie aktu notarialnego
- Wyłącznie pełna księgowość (wysokie koszty)
- Nie ma osobowości prawnej
-spółka komandytowo-akcyjna
Spółka komandytowo-akcyjna to odpowiednia forma dla przedsiębiorców, którzy zamierzają dokapitalizować swoją firmę, a obawiają się wrogiego przejęcia.
Spółką…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz