Portfel Inwestycyjny - ćwiczenia cz. II

Nasza ocena:

5
Pobrań: 2268
Wyświetleń: 8064
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Portfel Inwestycyjny - ćwiczenia cz. II - strona 1 Portfel Inwestycyjny - ćwiczenia cz. II - strona 2 Portfel Inwestycyjny - ćwiczenia cz. II - strona 3

Fragment notatki:

własnoręczne notatki z Portfela Inwestycyjnego - ćwiczenia część II
uczelnia: WSB we Wrocławiu
prowadzący: dr Magdalena Frasyniuk-Pietrzyk
zawierają:

- zadania lista nr 4,5 – temat: teoria portfela dwóch spółek, teoria portfela wielu spółek, oczekiwana stopa zwrotu portfela złożonego z akcji dwóch spółek, obliczyć ryzyko portfela, współczynnik korelacji stóp zwrotu akcji, udział akcji w portfelu, portfel o minimalnym ryzyku;

- zadania lista nr 6 – temat: teoria portfela z zastosowaniem instrumentów wolnych od ryzyka, podać równanie CML, obliczyć udział bonów skarbowych, współczynnik beta dla całego portfela;

- własnoręczne, opisane wzory

- dodatkowo opracowane przeze mnie 33 pytania z moimi uwagami i adnotacjami

Portfel Inwestycyjny – ćw. 4, 5 - zadania  TEORIA PORTFELA DWÓCH SPÓŁEK   +  TEORIA PORTFELA WIELU SPÓŁEK   Zadanie 1 Rozpatrywana jest inwestycja w akcje spółek 1 oraz 2. Obecna cena akcji wynosi odpowiednio 23 zł i 38 zł. Inwestor dysponuje kapitałem równym 16105 zł, za który kupuje 345 akcji spółki 1 oraz pewną liczbę akcji spółki 2. Jaki jest udział poszczególnych spółek w portfelu inwestora? Jaka jest oczekiwana  stopa  zwrotu  takiego  portfela,  jeżeli  wiemy,  że  oczekiwana  stopa  zwotu  spółki  1 wynosi 7,00% a spółki 2 wynosi 6,00%.   Zadanie 2 Inwestor  rozpatruje  inwestycje  w  akcje  spółek  1  i  2.  Zastanawia  się  jednak  nad  odpowiednim podziałem  kapitału  pomiędzy  wybrane  spółki  tak,  aby  ryzyko  jego  portfela  było  jak  najmniejsze. Inwestor rozpatruje następujące alternatywy:  w1 w2 100 % 0 % 80 % 20 % 60 % 40 % 40 % 60 % 20 % 80 % 0 % 100 % 
Zakładając pełną dodatnią wartość współczynnika korelacji pomiędzy akcjami spółek A i B, który z portfeli będzie charakteryzował się najmniejszym ryzykiem, jeżeli odchylenia standardowe spółek 1 i 2 wynoszą odpowiednio: 10,00% oraz 15,00%.  Zadanie 3 W pewnym okresie akcje dwóch spółek 1 i 2 mają jednakowe charakterystyki. Ich ryzyko mierzone odchyleniem  standardowym  stóp  zwrotu  wynosi  7%.  Inwestor  tworzy  z  nich  portfel  o  równych udziałach każdej ze spółek. Oblicz ryzyko takiego portfela, gdy współczynnik korelacji przyjmuje następujące wartości: a) ρ12 = 1 
 b) ρ12 = 0,5   c) ρ12 = 0 
 d) ρ12 = -0,5   e) ρ12 = -1   Zadanie 4 Odchylenie  standardowe  stopy  zwrotu  dla  każdej  z  podanych  spółek  wynosi  8%.  Współczynniki korelacji poszczególnych spółek z akcjami spółki A są następujące: ρAB = -0,55   ρAC = 0  
 
ρAD = 0,2   
ρAE = -0,5 
Inwestor chce utworzyć portfel złożony z 2 spółek (o równych udziałach). Jedną nich jest spółka A. Którą z pozostałych spółek powinien wybrać inwestor, aby ryzyko tak utworzonego portfela było najniższe?   Zadanie 5 Akcja  spółki  1  charakteryzuje  się  odchyleniem  standardowym  stopy  zwrotu  wynoszącym  12%,  a spółki  2  –  5%.  Inwestor  stworzył  portfel  o  udziałach  wynoszących  odpowiedni  0,75  i  0,25 wykorzystaniem spółek 1 i 2. Jeśli odchylenie standardowe takiego portfela jest równe 10% to ile wynosi współczynnik korelacji stóp zwrotu akcji 1 i 2?     Zadanie 6 Akcje spółek 1 i 2 są ze sobą skorelowane (współczynnik korelacji = 0,45). Ich kowariancje stóp 

(…)

… za cały swój kapitał kupuje 2 akcje spółki A. Dokonuje również krótkiej sprzedaży 4 akcji
spółki B, a cały pozyskany kapitał inwestuje w akcje spółki A. Ile wynosi oczekiwana stopa zwrotu
oraz ryzyko mierzone odchyleniem standardowym takiego portfela?
Zadanie 11
Dane jest macierz kowariancji dwóch spółek:
Akcje
Kowariancja
spółki
1
2
1
0,0049
-0,0005
2
0,0036
Inwestor kupuje akcje spółki 1 na kwotę 1000zł…

Bony skarbowe
0,25 0,25 0,15 0,2
Współczynnik beta 1,3
1,5
0,8
0,9 0
a) Oblicz udział bonów skarbowych, wiedząc, że inwestor nie dokonywał krótkiej sprzedaży.
b) Oblicz współczynnik beta dla całego portfela.
c) Czy portfel tego inwestora mógłby być portfelem rynkowym?
Zadanie 7
Uszereguj poniższe portfele według efektywności zarządzania (wykorzystując miernik Sharpe’a i
Treynora). Przyjmij, że stopa…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz