Zarządzanie portfelem inwestycyjnym

note /search

Zarządzanie portfelem inwestycyjnym

 • Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej
 • Zarządzanie portfelem inwestycyjnym
Pobrań: 2541
Wyświetleń: 8218

Wykłady zawierają następujące kwestie: przykład na zrozumienie teorii stopy zwrotu; stopa dyskontowa; stopa zwrotu; przykład na wyjaśnienie oczekiwanej stopu zwrotu; przykład opisujący ryzyko; średnie ryzyko portfela; liczenie wielkości zwrotu w wartościach nominalnych; nierówność trzebieszewa i...

Wykłady

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Zarządzanie portfelem inwestycyjnym
Pobrań: 1554
Wyświetleń: 4494

INWESTYCJE, ŚRODOWISKO INWESTYCYJNE, PROCES INWESTYCYJNY I. POJĘCIE I RODZAJE INWESTYCJI Najbardziej ogólna definicja: inwestycja jest zaangażowaniem środków gospodarczych w przedsięwzięcie gospodarcze mające na celu pomnożenie majątku właściciela poprzez przysporzenie określonych dochodów. Inna...

Obligacje- opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Zarządzanie portfelem inwestycyjnym
Pobrań: 945
Wyświetleń: 3976

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: podstawowe charakterysyki obligacji, określenie ceny, konwencje naliczania odsetek, wycena obligacji, metoda dochodowa. (…) … Są dwa podstawowe rodzaje ryzyka inwestycji w obligacje RYZYKO INWESTYCJI W OBLIGACJE: ryzyko kredytowe (credit risk),...

Zarządzanie portfelem inwestycyjnym pytania na kolokwium

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Zarządzanie portfelem inwestycyjnym
Pobrań: 5397
Wyświetleń: 18655

Przykładowe zagadnienia to: współczynnik korelacji stopy zwrotu, wariancja resztowa, krzywe obojętności, miary efektywności portfela... 1. Dodatnia kowariancja stóp zwrotu akcji A i B mówi o tym,  e:  c/ mają kształt hiperboli gdy współczynn...

Akcje - Zarządzanie portfelem inwestycyjnym

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Zarządzanie portfelem inwestycyjnym
Pobrań: 623
Wyświetleń: 3416

Akcja to papiery wartościowe oznaczające prawo jej posiadacza do współwłasności firmy, która ją wyemitowała... Kapitał zakładowy to kapitał wniesiony przez wszystkich akcjonariuszy z tytułu nabycia wyemitowanych przez spółkę akcji. Analiza fundamentalna: 1. Makroekonomiczna- ogólna ocena...

Wzory - Zarządzanie portfelem inwestycyjnym

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Zarządzanie portfelem inwestycyjnym
Pobrań: 1225
Wyświetleń: 4053

Można znaleźć wzory: cena fakturowa obligacji, narosłe odsetki, wycena wartość obligacji, stopa zwrotu obligacji do momentu przedterminowego wykupu (YTC), bieżąca stopa zwrotu, całkowita stopa zwrotu, efektywne duration... ...

Podstawy teorii portfela

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Zarządzanie portfelem inwestycyjnym
Pobrań: 658
Wyświetleń: 4599

Zarządzanie portfelem inwestycyjnym. Zajęcia odbywają się na Uniwersytecie Ekonomiczny w Krakowie , a prowadzi je dr Andrzej Zyguła. Notatka składa się z 34 stron Notatka porusza zagadnienia takie jak - podstawy terorii portfela - analiza dochodu i ryzyka - pomiar dochodu z inwetycji - stopa...

Portfel Inwestycyjny - ćwiczenia cz. II

 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • Zarządzanie portfelem inwestycyjnym
Pobrań: 2450
Wyświetleń: 8393

własnoręczne notatki z Portfela Inwestycyjnego - ćwiczenia część II uczelnia: WSB we Wrocławiu prowadzący: dr Magdalena Frasyniuk-Pietrzyk zawierają: - zadania lista nr 4,5 – temat: teoria portfela dwóch spółek, teoria portfela wielu spółek, oczekiwana stopa zwrotu portfela złożonego z akcji d...

Zarządzanie portfelem inwestycyjnym - dr Polasik

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Zarządzanie portfelem inwestycyjnym
Pobrań: 945
Wyświetleń: 6314

Wykład 29.11.2012 - dr Polasik Plan wykładu: Inwestowanie na rynku kapitałowym - rynki finansowe i instrumenty finansowe - instrumenty finansowe na rynku pieniężnym i kapitałowym - instrumenty rynku pieniężnego - wycena obligacji - wycena akcji -

Zarządzanie portfelem inwestycyjnym- wykład 2

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Zarządzanie portfelem inwestycyjnym
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1526

Zrządzanie portfelem inwestycyjnym dr Joanna Cichorska Wykład 2 Nierówność Trzebieszewa i reguła trzech sigm. 1. Te wielkości jak wielkość produkcji w jednostce czasu, cena zużycia surowców energii, czas trwania jakiś operacji technicznych, zachowują się jak zmienne losowe, np.: ile razy wypadnie...