Podstawy teorii portfela

Nasza ocena:

5
Pobrań: 525
Wyświetleń: 4312
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawy teorii portfela - strona 1 Podstawy teorii portfela - strona 2 Podstawy teorii portfela - strona 3

Fragment notatki:

Zarządzanie portfelem inwestycyjnym. Zajęcia odbywają się na Uniwersytecie Ekonomiczny w Krakowie , a prowadzi je dr Andrzej Zyguła. Notatka składa się z 34 stron

Notatka porusza zagadnienia takie jak
- podstawy terorii portfela
- analiza dochodu i ryzyka
- pomiar dochodu z inwetycji - stopa zwrotu
- zrealizowana stopa zwrotu
- oczekiwana stopa zwrotu
- koncepcje ryzyka
- koncepcja negatywna
- koncepcja neutralna
- ryzyko
- ryzyko całkowite
- dywersyfikacja
- ryzyko aspekt subiektywny
- racjonalny inwestor
- miary ryzyka inwestycji w akcje
-ryzyko jako zmienność
- ryzyko jako wrażliwość na czynniki ryzyka
- wariacja stopy zwrotu
- odchylenie standartowe stopy zwrotu
- semiwariancja stopy zwrotu
- semiodchylenie standartowe stopy zwrotu
- racjonalne postępowanie inwestora
- zasada minimalnego ryzyka względem zysku
- teoria portfela
- pomiar zalezności pomiędzy stopami zwrotu
- współczynnik korelacji stóp zwrotu
- teoria portfela dwóch spółek
- krótka sprzedaż
- portfel o minimalnym ryzyku

(…)

… oczekiwana stopa zwrotu
(premia)
Ryzyka nie da się całkowicie wyeliminować, można je jedynie
ograniczać np. za pomocą dywersyfikacji
Dywersyfikacja polega na inwestowaniu w różne instrumenty
Poziom ryzyka
RODZAJE RYZYKA
12
10
8
6
Ryzyko specyficzne
4
2
Ryzyko systematyczne
Liczba instrumentów w portfelu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
RYZYKO- aspekt subiektywny
Ujęcie obiektywne - analiza ryzyka bez odnoszenia do
konkretnego inwestora
Ujęcie subiektywne - analiza ryzyka bierze pod uwagę, kto
inwestuje w akcję
Postawy wobec ryzyka
awersja do ryzyka
neutralność wobec ryzyka
preferowanie ryzyka
RACJONALNY INWESTOR to taki, który dąży do
zwiększania dochodu (oczekiwanej stopy zwrotu) i do
zmniejszania ryzyka
MIARY RYZYKA INWESTYCJI W AKCJE
czy w modelach pomiaru ryzyka uwzględniane są czynniki
ryzyka…
… MIĘDZY STOPAMI ZWROTU
Zależność między stopami zwrotu akcji dwóch spółek
odzwierciedla - korelacja stóp zwrotu
czy zmiany stopy zwrotu akcji jednej spółki powiązane są ze
zmianami stopy zwrotu akcji innej spółki?
WSPÓŁCZYNNIK KORELACJI STÓP ZWROTU
m
p12 =
∑ p [r
i
i =1
m
∑ p [r
i =1
i
i1
i1
− E (r1 )][ri 2 − E (r2 )]
− E (r1 )]
2
m
∑ p [r
i =1
i
i2
− E (r2 )]
2
KOWARIANCJA STÓP ZWROTU
Cov 12 =
m
∑ p [r
i =1
i
i1
− E ( r1 ) ][ri 2 − E ( r2 ) ]
POMIAR ZALEŻNOŚCI MIĘDZY STOPAMI ZWROTU
WSPÓŁCZYNNIK KORELACJI STÓP ZWROTU
p12 =
Cov 12
σ 1σ 2
to iloraz kowariancji stóp zwrotu i wyrażenia będącego
iloczynem odchyleń standardowych stóp zwrotu.
mierzy zależność liniową między stopami zwrotu akcji dwóch
spółek
zawiera się w przedziale [-1, 1]
jego wartość bezwzględna wskazuje na siłę powiązania
liniowego…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz