wykłady

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1554
Wyświetleń: 4494
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
wykłady - strona 1 wykłady - strona 2 wykłady - strona 3

Fragment notatki:


INWESTYCJE, ŚRODOWISKO INWESTYCYJNE, PROCES INWESTYCYJNY I. POJĘCIE I RODZAJE INWESTYCJI Najbardziej ogólna definicja: inwestycja jest zaangażowaniem środków gospodarczych w przedsięwzięcie gospodarcze mające na celu pomnożenie majątku właściciela poprzez przysporzenie określonych dochodów.
Inna często stosowana definicja: inwestycja jest to wyrzeczenie się bieżącej konsumpcji na rzecz przyszłej konsumpcji. Inwestujący wyrzeka się bieżących korzyści na rzecz przyszłych i niepewnych korzyści.
Cechy inwestycji: oznacza wyrzeczenie inwestora,
dokonywana jest w pewnym okresie czasu,
przyszłe korzyści są niepewne.
Podstawowe rodzaje inwestycji: inwestycje rzeczowe,
inwestycje finansowe.
Inwestycje rzeczowe polegają na angażowaniu środków finansowych w powiększenie zasobów rzeczowych składników majątku trwałego jednostki. Dwa podstawowe rodzaje inwestycji rzeczowych to:
inwestycje w dobra rzeczowe,
inwestycje rzeczowe produkcyjne.
Inwestycje w dobra rzeczowe polegają na lokowaniu środków finansowych w dobra rzeczowe o dużej i unikalnej wartości, np. w nieruchomości, dzieła sztuki czy metale szlachetne.
Inwestycje rzeczowe produkcyjne polegają na powiększaniu (lub modernizacji) zasobów środków trwałych podmiotów gospodarczych w drodze ich zakupu lub tworzenia we własnym zakresie.
Inwestycje finansowe , nazywane także lokatami finansowymi lub lokatami kapitałowymi , polegają na lokowaniu posiadanych środków pieniężnych w innym podmiocie gospodarczym. Inwestycje finansowe to wydatki na zakup różnego rodzaju instrumentów finansowych (akcje, obligacje, lokaty bankowe, inne). Podstawowym celem inwestycji finansowych jest osiągnięcie dochodu w postaci odsetek, dywidendy czy wzrostu wartości rynkowej kupionego instrumentu.
Inwestorem finansowym (krótko: inwestorem) jest posiadacz wolnych okresowo środków finansowych, lokujący je (czyli inwestujący) w celu osiągnięcia dochodu.
Przedmiotem naszego dalszego zainteresowania są inwestycje finansowe, dokonywane zarówno przez inwestorów indywidualnych (gospodarstwa domowe), jak i instytucjonalnych (np. fundusze inwestycyjne).
W przypadku inwestorów indywidualnych możemy wyróżnić inwestycje bezpośrednie i pośrednie. Uzupełnieniem, a czasami alternatywą dla inwestycji finansowych są lokaty w dobra rzeczowe . Inwestowanie w aktywa niefinansowe nie różni się zasadniczo od inwestowania w instrumenty finansowe.
Przedmiotem inwestycji mogą być różnego rodzaju aktywa rzeczowe. Ogólnie biorąc można je podzielić na trzy grupy, a mianowicie:
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz