Zarządzanie portfelem inwestycyjnym - strona 2

note /search

Portfel inwestycyjny - skrypt

 • Zarządzanie portfelem inwestycyjnym
Pobrań: 539
Wyświetleń: 5047

Opracowanie jest bardzo szczegółowe i napisane w jasny i przejrzysty sposób, zawiera 55 stron. Plik zawiera także bardzo dużo przykładów liczbowych, tabel i wykresów ilustrujących opisywane zagadnienia. Tematyka obejmuje następujące zagadnienia. Stopy zwrotu w warunkach ryzyka: rozkład prawdopodobi...

ZPI Żarnowski testy i odpowiedzi

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Zarządzanie portfelem inwestycyjnym
Pobrań: 6286
Wyświetleń: 23457

Testy - pytania i odpowiedzi z przedmiotu zarządzanie portfelem inwestycyjnym. W treści pytań takie pojęcia jak: analiza fundamentalna, stopy zwrotu akcji, obliczanie wartości akcji, doskonała korelacja ujemna, obligacje, sygnały kupn...

Portfel Inwestycyjny - ćwiczenia

 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • Zarządzanie portfelem inwestycyjnym
Pobrań: 3101
Wyświetleń: 18900

Materiał ten zawiera: - rozwiązanie zadań z listy powtórkowej – temat: obliczenia lokat terminowych, stóp procentowych, wybór najkorzystniejszej oferty, znaleźć wartość końcową lub przyszłą kapitału, wycena bonów skarbowych, obliczyć

Portfel inwestycyjny w pigułce

 • Zarządzanie portfelem inwestycyjnym
Pobrań: 511
Wyświetleń: 6678

Dr hab. Tadeusz W. Bołt. Zarządzanie portfelem inwestycyjnym. Stopy zwrotu w warunkach ryzyka. Rozkład prawdopodobieństwa stopy zwrotu - wzory, wykresy. Przykłady zadań. Wartość oczekiwana oraz wariancja i odchylenie stopy zwrotu. Współczynnik zmienności i ryzyko relatywne. Semiwariancja i semiodchy...

Zarządzanie portfelem inwestycyjnym, notatki

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Zarządzanie portfelem inwestycyjnym
Pobrań: 1610
Wyświetleń: 6300

Pojawiają się tu wzory, jednak głównie poruszane w nich są następujące treści: stopy zwrotu, wartości oczekiwane, odchylenia standardowe, korelacje stóp zwrotu, linia charakterystyczna, stopa zwrotu z portfela, linia kombinacji, zbiór minimalnego ryzyka, pocisk Markowitz\'a, globalny portfel minima...

Skrypt z Zarządzania portfelem inwestycyjnym UG/WSB

 • Zarządzanie portfelem inwestycyjnym
Pobrań: 476
Wyświetleń: 4949

W niniejszym materiale znajduje się opracowanie takich tematów jak: stopy zwrotu jako zmienne losowe, rozkład prawdopodobieństwa stóp zwrotu, wartość oczekiwana, wariancja, odchylenie standardowe, współczynnik zmienności, semiwariancja, semiodchylenie standardowe stóp zwrotu, rozkład normalny, korel...

Samouczek do Zarządzanie portfelem inwestycyjnym

 • Zarządzanie portfelem inwestycyjnym
Pobrań: 602
Wyświetleń: 5845

W niniejszym materiale znajduje się opracowanie takich tematów jak: stopy zwrotu jako zmienne losowe, rozkład prawdopodobieństwa stóp zwrotu, wartość oczekiwana, wariancja, odchylenie standardowe, współczynnik zmienności, semiwariancja, semiodchylenie standardowe stóp zwrotu, rozkład normalny, korel...

Zarządzanie portfelem inwestycyjnym Grotowski egzamin testy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Zarządzanie portfelem inwestycyjnym
Pobrań: 707
Wyświetleń: 4718

Dokument zawiera 15 pytań testowych i 4 pytania otwarte bez odpowiedzi. Porusza zagadnienia takie jak: kowariancja stóp zwrotu, współczynnik korelacji stóp zwrotu, linia charakterystyczna, współczynnik beta, model Markowitza, zbiór minimalnego...

Portfel inwestycyjny - wykłady

 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • Zarządzanie portfelem inwestycyjnym
Pobrań: 2044
Wyświetleń: 9485

Dokument zawiera notatki z zajęć z portfela Inwestycyjnego na I roku studiów podyplomowych magisterskich z dr Magdaleną Frasyniuk-Pietrzyk. W notatkach mowa o wartościach pieniądza w czasie i strumieniach płatności, Obligacjach, akcjach. Również o strategiach obligacji, teorii portfela dwóch spółek ...

Zarządzanie portfelem inwestycyjnym, Grotowski, egzamin, testy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Zarządzanie portfelem inwestycyjnym
Pobrań: 560
Wyświetleń: 6440

Test z przedmiotu zarządzanie portfelem inwestycyjnym z dr. Michałem Grabowskim. Plik składa się z 4 stron pytań testowych, w części są odpowiedzi. W pliku jest 19 pytań a-b-c- i pytań z możliwymi odpowiedziami: tak-nie. Które zdania są prawdziwe:#a) jezeli krotka sprzedaz jest dozwolona to zbior m...