Portfel inwestycyjny w pigułce

Nasza ocena:

5
Pobrań: 483
Wyświetleń: 6524
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Portfel inwestycyjny w pigułce - strona 1 Portfel inwestycyjny w pigułce - strona 2 Portfel inwestycyjny w pigułce - strona 3

Fragment notatki:

Dr hab. Tadeusz W. Bołt. Zarządzanie portfelem inwestycyjnym. Stopy zwrotu w warunkach ryzyka. Rozkład prawdopodobieństwa stopy zwrotu - wzory, wykresy. Przykłady zadań. Wartość oczekiwana oraz wariancja i odchylenie stopy zwrotu. Współczynnik zmienności i ryzyko relatywne. Semiwariancja i semiodchylenie standardowe. Wartość informacyjna parametrów rozkładu- rozkład normalny. Miary statystycznej współzależności (skorelowania). Zaobserwowane stopy zwrotu. Próbkowe oszacowania parametrów rozkładu stóp zwrotu. Podstawy podejmowania decyzji w warunkach pewności i niepewności. Wybór w warunkach ryzyka. Funkcja użyteczności stopy zysku. Portfel składający się z dwóch walorów. Wagi portfelowe, parametry rozkładu portfela. Ryzyko portfela. Krzywa minimalnego ryzyka. Portfel zawierający walor pozbawiony ryzyka. Parametry rozkładu portfela. Możliwość pożyczania. Portfel rynkowy i linia rynku kapitałowego. Dywersyfikacja portfela. Model pojedynczego indeksu. Założenia stochastyczne modelu pojedynczego indeksu. Empiryczna wersja modelu pojedynczego indeksu. Model wyceny kapitału (CAPM). Ocena zarządzania portfelem.

1. Stopy zwrotu w warunkach ryzyka
Kluczowymi pojęciami używanymi w trakcie wykładów dotyczących podejmowania decyzji na rynkach finansowych są niepewność i ryzyko. Unikając szerokich rozważań, niepewność odnosić będziemy do przyszłego wyniku decyzji inwestycyjnych. Inwestor podejmując w chwili obecnej decyzję inwestycyjną oczekuje założonego przez siebie wyniku decyzji. Jednakże nie ma on ani pełnej wiedzy, by przewidzieć wszystkie czynniki mogące w istotny sposób wpłynąć na zrealizowany wynik inwestycji, ani też pełnej władzy, by wpływać na te czynniki w kierunku dla niego pożądanym. Zwykle, zatem okazuje się, że zrealizowany wynik inwestycji jest inny niż oczekiwany. Niepewność w czystej postaci oznacza sytuację, w której inwestor nie jest w stanie określić rozkładu możliwych wyników swojej decyzji w przyszłości. Jeśli natomiast inwestor posiada wiedzę pozwalającą na określenie rozkładu możliwych wyników swojej decyzji, mówimy o ryzyku. Wynika z tego, że wynik inwestycji (stopa zwrotu z inwestycji) w warunkach ryzyka umożliwia jego traktowanie jako zmienną losową. Ryzyko jest zatem ,,niepewnością mierzalną''. Na przykład, chociaż nie możemy być pewni jakiegokolwiek ustalonego zysku z naszej inwestycji w danym roku, to możemy wiedzieć, że możliwe zyski z tej inwestycji mają rozkład normalny o danym oczekiwanym zysku i określonej wariancji. Niepewność jest definiowana natomiast jako sytuacja, w której możliwe są różne wyniki naszej inwestycji, ale informacje o rozkładzie prawdopodobieństwa tych wyników są albo nieznane albo niekompletne. Nie popełnimy jednak dużego błędu, gdy w języku potocznym pojęcia ryzyko i niepewność będą używane zamiennie.
Zmienna losowa to taka zmienna, która przybiera określone wartości (zmienna skokowa) lub wartości z określonych przedziałów (zmienna ciągła) z określonymi prawdopodobieństwami. Prawdopodobieństwa te określają częstość wystąpienia danej wartości. Przyporządkowujemy je zdarzeniom polegającym na tym, że zmienna losowa przybierze określoną wartość ze zbioru wartości, które przybierać może. Określając prawdopodobieństwo zdarzenia oceniamy ,,szansę'' jego zajścia w rzeczywistości. Prawdopodobieństwo jest, zatem miarą wiarygodności, którą przypisujemy danemu zdarzeniu. Prawdopodobieństwo jest liczbą z przedziału , przy czym zdarzeniu pewnemu odpowiada prawdopodobieństwo równe jeden. Jeśli możliwe jes ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz