Kombinacja liniowa

note /search

Wykład - Statystyka matematyczna

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Statystyka matematyczna
Pobrań: 308
Wyświetleń: 924

gdzie [ ]  część całkowita - wektor wartości oczekiwanych - estymacja kombinacji liniowej - nielosowy wektor...

Funkcje macierzy - omówienie

  • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  • Analiza i algebra
Pobrań: 42
Wyświetleń: 791

jest równy zeru, np.: jeśli jakiś wiersz jest sumą lub różnicą dwóch innych wierszy (lub ogólniej kombinacją...

Ćwiczenia - równania liniowe

  • Politechnika Wrocławska
  • Algebra liniowa z geometrią analityczną
Pobrań: 42
Wyświetleń: 770

=1 ( kolumnowy ) R3 Macierz kolumnowa - wektor - C jest kombinacją liniową wektorów a i b...