Akcje - Zarządzanie portfelem inwestycyjnym

Nasza ocena:

5
Pobrań: 623
Wyświetleń: 3416
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Akcje - Zarządzanie portfelem inwestycyjnym - strona 1 Akcje - Zarządzanie portfelem inwestycyjnym - strona 2 Akcje - Zarządzanie portfelem inwestycyjnym - strona 3

Fragment notatki:Akcja to papiery wartościowe oznaczające prawo jej posiadacza do współwłasności firmy, która ją wyemitowała...

Kapitał zakładowy to kapitał wniesiony przez wszystkich akcjonariuszy z tytułu nabycia wyemitowanych przez spółkę akcji.

Analiza fundamentalna:
1. Makroekonomiczna- ogólna ocena sytuacji ekonomiczno- społecznej danego rynku: wzrost gospodarczy, polityka fiskalna i monetarna, regulacje prawne;
2.Analiza sektorowa- ocena atrakcyjności wybranego sektora;
3. Analiza sytuacyjna spółki- ocena sytuacji spółki na tle sektora w którym działa; zarządzanie, pozycja produktów na rynku, strategia firmy...

Wartość wewnętrzna akcji a bieżąca cena rynkowa akcji:
sygnał kupna - kurs bieżący akcji jest niższy od wartości wewnętrznej akcji, co świadczy o jej niedowartościowaniu;
sygnał sprzedaży- kurs bieżący akcji jest wyższy niż wartość wewnętrzna akcji, co świadczy o jej przewartościowaniu;

Model zerowego wzrostu dywidendy:
nie przewiduje się żadnego wzrostu wypłacanej dywidendy w czasie, co oznacza, że w roku następnym (1+t) będzie ona taka sama jak w poprzednim (t)...

(…)

… wyemitowanych akcji to 8 765 000 sztuk, a wskaźnik C/Z dla sektora, w którym działa spółka X
wynosi obecnie 13,4
Cena rynkowa powinna być niższa od P czyli od 198,72zł
Wycena akcji – METODA BILANSOWA
Wykorzystuje wskaźnik cena rynkowa do wartości księgowej na akcję (Price/Book Value -P/BV)
Wskaźnik pokazuje, ile razy wartość spółki na rynku jest większa (mniejsza) od jej wartości księgowej
Wartość księgowa (BV) = różnica między aktywami i zobowiązaniami firmy
Niska wartość wskaźnika oznacza z reguły, że spółka osiąga małe zyski bieżące i jej majątek nie jest w pełni wykorzystywany
np.: wskaźnik P/BV = 0,80; oznacza, że 1 złotówkę majątku spółki można kupić za 80 groszy
WARTOŚĆ KSIĘGOWA AKCJI, czyli jej KSIĘGOWA WARTOŚĆ WEWNĘTRZNA:
wartość księgowa przypadająca na jedną akcję =
cena rynkowa akcji
P / BV
PRZYKŁAD 9
Cena rynkowa akcji wynosi 19,30 zł; wskaźnik P/BV= 0,7
Ile wynosi wartość księgowa przypadająca na jedną akcję?
P = 27,57 zł

… kapitału lub wymagana stopa zwrotu
Z modelu tego wynika, że wewnętrzna wartość akcji wzrasta, gdy:
zwiększy się dywidenda wypłacana na akcję,
zmniejszy się stopa dyskonta r,
zwiększy się oczekiwana stopa wzrostu dywidendy g.
Aby model Gordona miał sens ekonomiczny, musi być spełniony warunek r > g.
Uwaga (!)
Rozwiązując powyższe równanie względem r
r = oczekiwana przez inwestora stopa zwrotu z akcji…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz