Wycena akcji

Nasza ocena:

5
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1029
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu

Fragment notatki:

Wycena akcji
U podstaw wyceny akcji leżą te same założenia, co w przypadku wyceny obligacji, w mianowicie
Istnieje wartość wewnętrzna akcji
Rynek nie jest doskonały, więc cena akcji różni się od jej wartości wewnętrznej
Gdy wartość wewnętrzna akcji jest wyższa niż jej cena (akcja jest niedowartościowana) należy ją kupić
Gdy wartość wewnętrzna akcji jest niższa niż jej cena (akcja jest przewartościowana) należy ją sprzedać
Wycena akcji zwykłej polega na wyliczeniu zaktualizowanej wartości przyszłych dochodów pieniężnych, które akcje przynoszą inwestorowi, z uwzględnieniem wymaganej przez niego stopy zwrotu
Przyszłymi dochodami są dywidendy oraz cena akcji w momencie sprzedaży
Elementem problematycznym jest długość okresu posiadania akcji Sprzedaż akcji po roku , po cenie P 1. Pod koniec roku inwestor otrzymał dywidendę D. W tym przypadku wartość akcji P można wyznaczyć stosując poniższy wzór.
Gdzie:
P- wartość akcji D - dywidenda P 1 - cena sprzedaży po roku
Sprzedaż akcji po dwóch latach można zatem wyliczyć jako:
Sprzedaż akcji po n- latach
Gdzie D i dywidenda uzyskana pod koniec i - tego roku, P n - cena sprzedaży
Praktyczne zastosowanie powyższego wzoru nie jest proste, gdyż:
Z reguły nie jest znana liczba okresów posiadania akcji
Należy oszacować wielkość dywidendy
Trudno jest prognozować cenę akcji
Między innymi, dlatego przy wycenie akcji zakłada się, że inwestor będzie posiadał akcję zawsze (bezterminowo), tzn. n à ∞. Z tego wynika, że:
W takiej sytuacji wartość akcji wynosi:
P - wartość jednej akcji D i - dywidenda na jedną akcję wypłacana za okres i r - oczekiwana stopa zwrotu z kapitału własnego, będąca jednocześnie stopą dyskontową
Powyższy model nosi nazwę modelu zdyskontowanych dywidend. Wydłużenie okresu inwestowania powoduje, że na wartość akcji nie ma wpływu zmiana jej ceny. Zatem wspomnienie wcześniej trzy problemy pojawiające się przy wycenie akcji zostały zredukowane do jednego, a mianowicie do problemu oszacowania wartości dywidend. Na podstawie badań empirycznych opracowana różne modele kształtowania się dywidend, tzn. modele wzrostu dywidendy.
Model zerowego wzrostu dywidendy W tym przypadku D 1 =D 2 = … = D. wtedy po zastosowaniu wzoru na sumę wyrazów nieskończonego ciągu geometrycznego otrzymamy
Zatem:
D - stała dywidenda na jedną akcję
Model równomiernego wzrostu dywidendy (Gordona - Shapiro)
W modelu zakłada się, że dywidenda różnie według stopy g , przy czym rg
Wedy zgodnie z wzrostem wartości akcji mamy:
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz