Ogranizacja handlu zagranicznego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 490
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ogranizacja handlu zagranicznego - strona 1 Ogranizacja handlu zagranicznego - strona 2 Ogranizacja handlu zagranicznego - strona 3

Fragment notatki:

Organizacja handlu zagranicznego w przedsiębiorstwie to całość formalnych regulacji, za pomocą których tworzy się strukturę porządkującą działalność pracowników zatrudnionych w dziale handlowym, udział środków rzeczowych i przetwarzanie informacji. Najważniejszym zadaniem handlu zagranicznego w przedsiębiorstwie jest zapewnienie efektywnej realizacji zintegrowanej marketingowej strategii działania na rynkach zagranicznych.
Handel zagraniczny odbywa się za pomocą pieniędzy, jest to import i eksport towarów za granicę czyli zakup towarów i sprzedaż .
Handel zagraniczny Polski:
Wysokie tempo wzrostu gospodarczego Zmniejszenie inflacji Malejąca stopa bezrobocia
Rośnie udział usług
Cechy przedsiębiorstw działających za granicą:
Inne formy organizacyjne
Inne zasady zarządzania
Inne instrumenty marketingowe
Inne zasady planowania
Odmienne zasady rozliczeń finansowo-bankowych
Joint - Venture wspólne przedsięwzięcia , powstały pod koniec XIX wieku , głownie przemysł wydobywczy. Jest to przedsięwzięcie dwóch lub więcej partnerów pochodzących z różnych krajów. Partnerzy ci są od siebie nie zależni pod względem ekonomicznym, prawnym i administracyjnym, ale współpracują w ramach jednego wspólnego przedsiębiorstwa utworzonego aby w długim okresie osiągnąć wspólne cele w skali międzynarodowej.
Czynniki wpływające na organizację handlu zagranicznego:
Duża liczba czynników wpływających na organizacje handlu zagranicznego powoduje, że w praktyce trudno byłoby znaleźć dwa przedsiębiorstwa o identycznym jego ukształtowaniu. Najogólniej czynniki te możemy podzielić na:
Czynniki wewnętrzne do których należą:
Rozmiary handlu zagranicznego
Dział sprzedaży i marketingu Konieczność stopniowego rozwoju w kraju i zagranicą
Zróżnicowanie wytwarzanych produktów
Rodzaje wyrobów ( surowce, dobra konsumpcyjne - artykuły spożywcze, dobra inwestycyjne ) a także stopień ich standaryzacji
Strategia sprzedaży
Posiadane przez przedsiębiorstwo zasoby finansowe i kredytowe
Cele marketingowe
Pogłębienie i rozszerzenie zakresu działania
Rodzaj i intensywność stosowanych instrumentów marketingowych
Czynniki zewnętrzne do których należą:
Zagraniczne otoczenie przedsiębiorstwa
Polityka handlowa krajów
Bariery taryfowe i pozataryfowe
Obciążenie formalnościami związanymi z zawarciem transakcji
Zastąpienie eksportu sprzedażą

(…)

… jednostki. Może on zostać podzielony według sześciu różnych zasad organizacyjnych:
Funkcjonalna organizacja działu handlu zagranicznego:
Funkcjonalna organizacja oznacza , że dział handlu zagranicznego zostaje podzielony według realizowanych funkcji. Mogą należeć do nich:
Badanie rynków zagranicznych
Planowanie zagranicznego marketingu Komunikowanie się z zagranicą ( reklama, marketing bezpośredni
… jest oddzielenie kompetencji kierownika projektu od kierownika działu handlu zagranicznego.
Korzyści tworzenia takich zespołów:
skoncentrowanie sił na określonych zadaniach umożliwia szybsze i bardziej kompetentne ich rozwiązanie, zwiększona zostaje elastyczność działania organizacji,
kierownictwo organizacji zostaje odciążone od konieczności bezpośredniego nadzorowania ważnych projektów.
Wady:
możliwe spory o zakres kompetencji,
skoncentrowanie się na określonym projekcie może wpływać niekorzystnie na realizację stałych zadań.
Wielowymiarowa organizacja działu handlu zagranicznego (macierzowa i tensorowa)
Tworzenie struktur wielowymiarowych polega na zastosowaniu dwu lub więcej kryteriów. Jeśli zastosuje się dwa kryteria, to otrzyma się strukturę macierzową, jeśli trzy lub więcej - to strukturę tensorową. Dzięki temu przezwyciężone zostają problemy koordynacji.
Spośród organizacji wielowymiarowych największe zastosowanie w praktyce znalazła struktura macierzowa oparta na kryteriach produktów i krajów. Menedżer produktów określa tutaj, jakie środki marketingowe należy zastosować w celu ich promocji za granicą, natomiast menedżer odpowiedzialny za kraje - gdzie należy je skierować. Szanse zastosowania…
….
Na pewnym etapie zaawansowania procesów internacjonalizacji przedsiębiorstwa cele, które chce ono osiągnąć w sferze międzynarodowej, przekraczają możliwości ich realizacji przez dział handlu zagranicznego. Powstaje w związku z tym konieczność dokonania odpowiednich zmian organizacyjnych. Zmiany te mogą polegać na wyraźnym oddzieleniu działalności zagranicznej od krajowej lub na pełnej ich integracji…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz