Planowanie- wykłady

Nasza ocena:

5
Pobrań: 28
Wyświetleń: 595
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Planowanie- wykłady - strona 1 Planowanie- wykłady - strona 2 Planowanie- wykłady - strona 3

Fragment notatki:

FUNKCJE ZARZĄDZANIA:
PLANOWANIE
PLANOWANIE
NAKŁADY Z OTOCZENIA:
zasoby ludzkie
zasoby finansowe
zasoby fizyczne
zasoby informacyjne
KONTROLOWANIE
ORGANIZOWANIE
Cele osiągnięte:
sprawnie
skutecznie
PRZEWODZENIE
PZ – Funkcje zarządzania: planowanie/ slajd nr 1
Proces planowania
Wyznaczenie organizacyjnej
misji i celów
Definiowanie biznesu i ustalanie głównych celów
Formułowanie strategii
Analiza przedsiębiorstwa i jego otoczenia oraz rozwijanie strategii
Wcielanie strategii w Ŝycie
Rozwijanie spójnej hierarchii planów integrujących i koordynujących działania
PZ – Funkcje zarządzania: planowanie/ slajd nr 2
Przykłady deklaracji misji
WalMart
AT&T
Pracujemy dla Ciebie. Postrzegamy siebie jako
kupujących dla naszych klientów, i korzystamy z
naszych znacznych moŜliwości, Ŝeby dostać jak
najwyŜszą wartość dla Ciebie. Zbudowaliśmy WalMart działając na rzecz naszych klientów, i ta idea
ciągle nas napędza. Pracujemy cięŜko, Ŝeby nasi
klienci mogli łatwo robić zakupy.
Jesteśmy po to, by być najlepszymi na świecie
w łączeniu ludzi - zapewnianiu im łatwego dostępu do
siebie oraz do informacji i usług, których potrzebują zawsze i wszędzie.
PZ – Funkcje zarządzania: planowanie/ slajd nr 3
Rodzaje planów
PLANOWANIE
STRATEGICZNE
PLANOWANIE
OPERACYJNE
Czy robimy właściwe
rzeczy?
Czy robimy rzeczy we
właściwy sposób?
PZ – Funkcje zarządzania: planowanie/ slajd nr 4
Czynniki wpływające na plany
Szerokość
Strategiczne
Operacyjne
szczebel
w organizacji
Częstość
Ramy czasowe Szczegółowość
wykorzystania
Długookresowe
Ogólne
Jednorazowe
Krótkookresowe Szczegółowe
Ciągłe
stopień niepewności
otoczenia
długość
przyszłych
zobowiązań
PZ – Funkcje zarządzania: planowanie/ slajd nr 5
Dlaczego planujemy?
Planowanie jest procesem wielostopniowym, ciągle
kontynuowanym.
Nadaje kierunek (ułatwia koordynację)
Redukuje niepewność
Minimalizuje straty i redundancje
Ustanawia standardy niezbędne dla kontroli
PZ – Funkcje zarządzania: planowanie/ slajd nr 6
Planowanie strategiczne
ma na celu trwałe zabezpieczenie istnienia
i rentowności przedsiębiorstwa
PZ – Funkcje zarządzania: planowanie/ slajd nr 7
Strategie przedsiębiorstwa - cechy
Ustalają pole (a) działania
Są skorelowane z konkurencją
Nawiązują do sytuacji i rozwoju otoczenia
Są zorientowane na zasoby przedsiębiorstwa
Odzwierciedlają postawy, Ŝyczenia i systemy wartości
określonych decydentów
Są ukierunkowane na całą działalność przedsiębiorstwa
Mają dalekosięŜne konsekwencje dla stanu majątkowego
i dochodów przedsiębiorstwa
Są zorientowane przyszłościowo
Nie muszą być wynikiem systematycznego planowania
PZ – Funkcje zarządzania: planowanie/ slajd nr 8
Strategie przedsiębiorstwa - rodzaje
Strategia całego przedsiębiorstwa
W jakich domenach
chcemy działać?
Wychodzi ze strategicznych celów przedsiębiorstwa, obejmuje
ustalenie domen i rozdzielenie zasobów między te domeny.
Strategia domeny
Jak chcemy wygrać konkurencję
w tych domenach?
Ustala jak wygrać konkurencję w określonej domenie.
Domena ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz