Podstawy zarządzania - wykład 9

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 679
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawy zarządzania - wykład 9 - strona 1 Podstawy zarządzania - wykład 9 - strona 2 Podstawy zarządzania - wykład 9 - strona 3

Fragment notatki:


PZ – Funkcje zarządzania: planowanie/ slajd nr 1 FUNKCJE ZARZĄDZANIA:  PLANOWANIE  PLANOWANIE ORGANIZOWANIE PRZEWODZENIE KONTROLOWANIE NAKŁADY Z OTOCZENIA: zasoby ludzkie zasoby finansowe zasoby fizyczne zasoby informacyjne Cele osi ągnięte: sprawnie skutecznie PZ – Funkcje zarządzania: planowanie/ slajd nr 2 Wcielanie strategii w Ŝycie Rozwijanie spójnej hierarchii planów integrujących i koordynujących działania Proces planowania Formułowanie strategii Analiza przedsiębiorstwa i jego otoczenia oraz rozwijanie strategii Wyznaczenie organizacyjnej  misji i celów Definiowanie biznesu i ustalanie głównych celów PZ – Funkcje zarządzania: planowanie/ slajd nr 3 Przykłady deklaracji misji Jesteśmy po to, by być najlepszymi na świecie  w łączeniu ludzi - zapewnianiu im łatwego dostępu do  siebie oraz do informacji i usług, których potrzebują - zawsze i wszędzie.  AT&T Pracujemy dla Ciebie. Postrzegamy siebie jako  kupujących dla naszych klientów, i korzystamy z  naszych znacznych moŜliwości, Ŝeby dostać jak  najwyŜszą wartość dla Ciebie. Zbudowaliśmy Wal- Mart działając na rzecz naszych klientów, i ta idea  ciągle nas napędza. Pracujemy cięŜko, Ŝeby nasi  klienci mogli łatwo robić zakupy.   Wal- Mart PZ – Funkcje zarządzania: planowanie/ slajd nr 4 Rodzaje planów PLANOWANIE  STRATEGICZNE Czy robimy właściwe  rzeczy? PLANOWANIE  OPERACYJNE Czy robimy rzeczy we  właściwy sposób? PZ – Funkcje zarządzania: planowanie/ slajd nr 5 Czynniki wpływające na plany Częstość wykorzystania Jednorazowe Ciągłe Szczegółowość Ogólne Szczegółowe Ramy czasowe Długookresowe Krótkookresowe Szerokość Strategiczne Operacyjne długość przyszłych  zobowiązań stopień niepewności  otoczenia szczebel  w organizacji PZ – Funkcje zarządzania: planowanie/ slajd nr 6 Dlaczego planujemy? Planowanie jest procesem wielostopniowym, ciągle  kontynuowanym. Nadaje kierunek (ułatwia koordynację) Redukuje niepewność Minimalizuje straty i redundancje Ustanawia standardy niezbędne dla kontroli PZ – Funkcje zarządzania: planowanie/ slajd nr 7 Planowanie strategiczne ma na celu trwałe zabezpieczenie istnienia  i rentowności przedsiębiorstwa PZ – Funkcje zarządzania: planowanie/ slajd nr 8 Strategie przedsiębiorstwa - cechy Ustalają pole (a) działania Są skorelowane z konkurencją Nawiązują do sytuacji i rozwoju otoczenia Są zorientowane na zasoby przedsiębiorstwa Odzwierciedlają postawy, Ŝyczenia i systemy wartości  określonych decydentów ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz