Zarządzanie firmą-pytania i odpowiedzi

Nasza ocena:

3
Pobrań: 133
Wyświetleń: 497
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zarządzanie firmą-pytania i odpowiedzi - strona 1 Zarządzanie firmą-pytania i odpowiedzi - strona 2 Zarządzanie firmą-pytania i odpowiedzi - strona 3

Fragment notatki:

Zdefiniuj termin zarządzanie i opisz krótko jego funkcje.
-Zarządzanie to sztuka rozumnego stosowania środków dla osiągnięcia wyznaczonych celów.
Podstawowe funkcje zarządzania:
planowanie to: określenie optymalnej sekwencji przyszłych działań oraz środków niezbędnych do ich zrealizowania, tak aby osiągnąć wyznaczone cele organizacji
- organizowanie to: proces porządkowania, przydzielania, koordynowania działań i zasobów poszczególnych członków organizacji, które w najlepszy sposób pozwoli zrealizować określony plan
- kierowanie (motywowanie) to proces przewodzenia oraz motywowania członków organizacji tak, aby można było wspólnie osiągnąć cele wytyczone w funkcjach planowania i organizowania
- kontrolowanie to: obserwacja i systematyczne wprowadzanie korekt do
bieżących działań dla ułatwienia realizacji celów
Zdefiniuj termin system i opisz krótko jego podstawowe cech
System - zbiór obiektów, powiązanych ze sobą relacjami w taki sposób, że stanowią one całość zdolną do funkcjonowania w określony sposób
Podstawowe cechy systemu
- granica systemu - wejście i wyjście - obiekty składowe - stan systemu - zdarzenie
Zdefiniuj termin proces i opisz jego główny składnik
Proces - uporządkowany w czasie zbiór czynności .
Czynność - zbiór niepodzielnych, na danym poziomie abstrakcji, działań, w wyniku których ulega zmianie stan systemu
Co to jest organizacja (podaj definicję)
Całość, której składniki przyczyniają się do powodzenia całości (realizacji misji organizacji) oraz swych części (potrzeb, zamierzeń, ambicji)
Jak jest zbudowana organizacja wg Leavitta (opisz krótko jej składniki)
-P. celów i wartości - misja i strategia organizacji (zarówno zewnętrzna jak i wewnętrzna),
-P. psychospołeczny - uczestnicy organizacji i ich wzajemne relacje,
-P. struktury - podział zadań, uprawnienia, przepływ informacji, schemat organizacyjny,
-P. techniczny - technologie, know-how, maszyny i urządzenia, budynki -P. zarządzania - mechanizmy koordynacji w/w podsystemów w procesach podejmowania decyzji
Jak jest zbudowana organizacja wg teorii Mintzberga (opisz krótko jej składniki)
-Wierzchołek strategiczny - naczelne kierownictwo wraz z osobistym personelem pomocniczym
-Rdzeń operacyjny - pracownicy wykonawczy w obszarze działalności podstawowej.(zapewniają materiały do produkcji. wykonują produkty i je rozprowadzają
-Linia średnia - kierownicy stopni pośrednich (od majstra - brygadzisty, po dyrektorów poszczególnych działów)


(…)

… Potrzeba szacunku Samorealizacja
Jakie czynniki należy uwzględnić przy tworzeniu dobrze współpracującej grupy ludzi?
● liczebność - kilka do klikunastu - mała grupa społeczna
● odpowiedni dobór osobowości członków grupy
● kierownik i styl jego kierowania
● nieformalni liderzy (przywódcy zadaniowi i nieformalni)
● inne nieformalne role („kozioł ofiarny”, „błazen”, osoba popularna, izolowana itp…
… maszynowa (średnie i duże jednobranżowe przedsiębiorstwa np. McDonalds, urzędy i instytucje państwowe itp.),
-Biurokracja profesjonalna (szkoły, szpitale, przedsiębiorstwa projektowe, -Forma dywizjonalna (wielkie wielobranżowe koncerny),
-Adhockracja (jednostki badawcze, agencje reklamowe, firmy konsultingowe, fundacje)
Co to jest przedsiębiorstwo (opisz jego bliższe otoczenie)
Przedsiębiorstwo…
…, transport itp.
Podaj podstawowe zalety i wady symulacji?
Zalety : ● Eksperymentowanie na systemie rzeczywistym jest kosztowne a często niebezpieczne lub niemożliwe,
● Eksperymentowanie z systemami hipotetycznymi,
Symulacja komputerowa jest niedestrukcyjna i zawsze powtarzalna,
● Rezultaty symulacji komputerowej są łatwe w analizie i późniejszym zastosowaniu (np. w optymalizacji). Wady: ● Model tworzy…
… dystrybucji) i finansowo-kosztowym
Co to jest ERP?
planowanie zasobów przedsiębiorstwa
Jak zdefiniujesz pojęcie Kaizen?
Kaizen (jap. ciągłe doskonalenie) - filozofia wywodząca się z japońskiej kultury i praktyki zarządzania. Jej zastosowanie nie sprowadza się tylko do tego, by produkt, czy usługa odpowiadały
określonym wymaganiom jakości. W myśl tej filozofii jakość sprowadza się do stylu życia…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz