Controlling strategiczny

Nasza ocena:

3
Pobrań: 196
Wyświetleń: 525
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Controlling strategiczny - strona 1 Controlling strategiczny - strona 2 Controlling strategiczny - strona 3

Fragment notatki:

Controlling strategiczny
Rachunkowość Strategia
zarządcza
Controlling - polega na koordynacji procesów planowania, kontroli i kierowania oraz zasilania ogniw decyzyjnych w informacje, ze szczególnym zwróceniem uwagi na wynik finansowy.
System controllingu jako filozofię zarządzania można podzielić na:
system planowania i kontroli, obejmujący cele, planowanie, budżetowanie i sterowanie,
system informacji menedżerskiej, w skład, którego wchodzą decyzyjny rachunek kosztów, system wskaźników oraz instrumenty analityczne i syntetyczne.
Controlling - to ponad funkcyjny instrument zarządzania przedsiębiorstwem oraz proces sterowania zorientowany na wynik przedsiębiorstwa, realizowany przez planowanie, kontrolę i sprawozdawczość. (E. Nowak, H.J. Vallmuth).
Metody controllingu:
orientacja na cele (koncentracja celów, sformułowanie celów, skwantyfikowanie celów),
orientacja na przyszłość (opracowanie i wdrażanie nowych koncepcji, instrumentów i narzędzi dostarczających dokładne informacje, opracowanie planów strategicznych),
orientacja na rynek (wykorzystanie narzędzi z zakresu analizy wartości, zredukowanie kompleksowości procedur i produktów),
orientacja na klienta (dbałość o interes klientów, analizowanie grup klientów),
orientacja na `'wąskie gardła”.
Controlling strategiczny - to metoda takiego zarządzania przedsiębiorstwem, aby można było osiągnąć nadrzędny cel, jakim jest zabezpieczenie egzystencji przedsiębiorstw w przyszłości. Centralnym punktem zainteresowania strategicznego controllingu staje się rozwój (wzrost) lub, co najmniej utrzymanie posiadanej zdolności majątku przedsiębiorstwa do tworzenia zysku.
Wymiary opisu strukturalnego controllingu.
controlling strategiczny (wymiar temporalny),
controlling operacyjny (wymiar temporalny),
controlling lokalny (wymiar przestrzenny),
controlling globalny (wymiar przestrzenny),
controlling logistyczny (wymiar procesualny),
controlling marketingowy (wymiar procesualny),
controlling personalny (wymiar procesualny),
controlling inwestycyjny (wymiar procesualny),
controlling finansowy (wymiar procesualny).
Cechy charakterystyczne controllingu strategicznego:
Cele
Długofalowe planowanie strategiczne w zakresie wzrostu (utrzymania zdolności do osiągania zysku), zabezpieczenie długookresowej egzystencji i rozwoju przedsiębiorstwa oraz niezbędnych potencjałów do osiągania sukcesu.
Orientacja
Zewnętrzne środowisko przedsiębiorstwa, szybkie dopasowanie działalności przedsiębiorstwa do zmian zaistniałych w otoczeniu.


(…)

… warunki pracy,
- Elastyczność reagowania na zmiany. - Aspiracje do
współzarządzania.
Zakres analizy konkurencji modelu M.E Portera (5 sił Portera):
- skala działania,
- dyferencjacja produktu,
- potrzeby kapitałowe,
- bariery kosztowe,
- dostęp do kanałów dystrybucji,
- polityka rządu.
- koncentracja dostawców, - liczba konkurentów - stopień konkurencji,
- dyferencjacja dostawcy i ich strategie…
…, oddziaływanie).
Analiza stakeholdres:
Elementem analizy otoczenia jest sformułowana przez Ansoffa tzw. analiza ”stakeholers" czy ”oddziaływacze”. Jest to analiza instytucji lub osób, które najsilniej wpływają na działalności firmy. Są to zarówno instytucje i firmy otoczenia konkurencyjnego czyli:
dostawcy, odbiorcy,
konkurenci i to zarówno bezpośredni jak i pośredni (przy czym przez pośrednich konkurentów…
…,
prawne,
technologiczne,
międzynarodowe.
Otoczenie konkurencyjne
Część otoczenia obejmująca wszystkie te podmioty, z którymi przedsiębiorstwo ma powiązania kooperacyjne (dostawcy, pośrednicy, nabywcy) lub konkurencyjne (konkurent),
Cechą charakterystyczną otoczenia konkurencyjnego jest to, że podmioty w nim występujące wpływają na przedsiębiorstwo, ale i przedsiębiorstwo ma możliwość kształtowania relacji z tymi podmiotami.
Czynniki otoczenia konkurencyjnego:
konkurenci,
dostawcy,
klienci.
Sektor - grupa firm wytwarzających wyroby substytutami, część przedmiotu grupująca przedsiębiorstwa, produkująca wyroby i usługi o podobnym przeznaczeniu, sprzedawane na tym samym rynku.
Czynniki wpływające na siłę przetargową dostawców (Czynniki 1 siły Portera):
stopień koncentracji sektora dostawców w stosunku…
…, które wpływają na jego funkcjonowanie.
Środowisko - skomplikowany system wielu trendów, zdarzeń i rynków, które tworzą kontekst działania firmy.
Cechy współczesnego otoczenia:
rozległe,
zróżnicowane,
niestabilne,
kompleksowe.
Podział otoczenia:
- tradycyjny (generalna segmentacja)
Makrootoczenie (otoczenie ogólne, pośrednie, dalsze)
Zespół warunków funkcjonowania przedsiębiorstwa, wynikający z faktu…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz