Cechy, rodzaje struktur organizacji

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 392
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Cechy, rodzaje struktur organizacji - strona 1 Cechy, rodzaje struktur organizacji - strona 2 Cechy, rodzaje struktur organizacji - strona 3

Fragment notatki:

CECHY ORGANIZACJI
-wszechobecność , niezbędność ograniczenie dowolności naszego postępowania , stabilizacja porządku społecznego , zmienia ją otoczenie , powstaje efekt synergiczny efekt lustrzany. ORGANIZACJE są złożone
z ludzi (wspólne działanie , określ. cel) RÓŻNIĄ SIĘ funkcją genotypową , Charakt .uczestnictwa ludzi w org. Znaczeniem podsystemu tecnicz.(wiedza, realizacja podstawowych funkcji) siłą powiązań org.(relacje z otoczeniem jest bardziej lub mniej otwarta) wielkością (duże, małe) stopniem sformalizowania struktur i procedur.
CECHY WSPÓLNE ORGANIZACJI
1.org. tworzą ludzie i podtrzymują jej istnienie.2.ludzie stanowią tworzywo org.3.wspólnie realizują określony cel 4.posługóją się określonymi technikami 5.Org.są ustrukturyzowane i hierarchiczne.6.każda org. posiada człon kierow. 7.jest względnie wyodrębniona od otoczenia 9.jest systemem otwartym istnieją umowne granice org. która czerpie środki z otoczenia
takie jak: materialne, informacje 10.każda org.jest sformalizowana 11.są
systemami samodoskonalizującymi (podnoszą sprawność dział. Oraz stopień zorganizowanie 12.są wewnętrznie zróżnicowane 13.są bardziej lub mniej scentralizowane 14.ekfifinalność (takie systemy zdolne są do osiągania celów różnymi sposobami , drogami.
Różnice:
-funkcją genotypową czyli fun. które spełniają określone org. charakter uczestnictwa ludzi w org. (przymusowy, dobrowolny)
-znaczenie podsystemu technicz.
-siła powiązań org. z otoczeniem
-wielkość i zasięg organizacji
ORGANIZACJA- system uporządkowany i ustrukturyzowany składa się z części pośrednio lub bezpośrednio powiązanych.
MODEL LEAUITA
CELE I ZADANIA
STRUKTURA
LUDZIE
TECHNOLOGIA
OTOCZENIE
1.CELE I ZADANIA
cel org. to nie to samo co funkcja jaką org. pełni w otoczeniu. Cele formułuje się w oparciu o funkcje jaką org. ma spełniać. Celem najważniejszym jest zysk -org.maksymalizujące zysk -org.maksymalizujące budżet
CELE najwyższego rzędu(przetrwać, rozwijać się) MISJA organizacji - przedmiot aspiracji ,kategoria prawna , administr.
nie planistyczna.
CEL-przyszły pożądany stan dla którego jesteśmy gotowi podjąć działanie. Każde przedsięb. posiada wiązkę celów ciągłych , długookres. Obszary kluczowe -rentowność , pozycja na rynku , sprawność działania ,
innowacje -uwzględnienie w przyszłym działaniu nowych wyrobów , Stan zapasów materialnych i pieniężnych (utrzymanie zapasów na odpowiednim poziomie) Odpowiedzialność społeczna (odpow. Bierna -org. rozwija się w otoczeniu i mu nie szkodzi Czynna-przyczynia się do Tworzenia nowych wartości w otoczeniu)


(…)

… postępują racjonalnie , zmierzają do realizacji określonych celów przy małych nakładach
-ocena efektywności działania celu to ocena realizacji celu
2. Podejście systemowe
-zdolność org do pozyskiwania środków z otoczenia i środka ich wykorzystania
-zdolność org do pokonywania niepewności z otoczenia
-kształt warunków otoczenia aby sprzyjały organizacji
Żadna org nie jest efektywna we wszystkich Wymiarach…
… w specjalnych jednostkach organizacyjnych
zwanych sztabami
Zalety:
-możliwość wykorzystania ekspertów przy jednoczesnym zachowaniu jedności rozkazodawstwa -stosunkowo duża elastyczność
-jest strukturą motywacyjną
Wady:
-konflikty między linią a sztabem
Cechy struktur hierarchicznych:
-stały podział zadań i władzy org.
-hierarchiczna budowa struktury
-jednolitość kierownictwa i zachowa nia drogi służbowej…
… kierowniczej
STRUKTURA MACIERZOWA:
zakłada możliwość ukształtowania zespołu realizujących zadania.
Stosuje się ją tam gdzie organizacja ma charakter podejmowania pewnych
przedsięwzięć , jest połączeniem struktury przedmiotowej oraz funkcjonalnej Odrzuca klasyczną zasadę jedności rozkazodawstwa przyjmując zasadę podwójnego podporządkowania. Na pionową
strukturę funkcjonalną nakłada się strukturę przedmiotowo…
… przepisów
-brak umiejętności decyzyjności w sytuacjach nie wyznaczonych przepisami
-szukanie współdecydentów
-obojętny stosunek do celów
-niski poziom inicjatywności
Specjalizacja dotyczy podziału pracy (szerokość zadań , różnorodność wykonywanych czynności) Zalety:
-stosowanie bardziej rutynowych technologii
-stosowanie specjalistycznych urządzeń
-nabywanie biegłości i rutyny
Wady:
-monotonia , znużenie…
… celów oddziałów i przedsiębiorstwa
-„kanibalizm” konkurencja substytucyjna między oddziałami
Zalety:
-ukierunkowanie na specyficzne strategie oddziałów
-większa elastyczność
-łatwiejsze dodatkowe zakupy i dezinwestycje
-odciążenie kierownictwa od bieżących zadań
-większa przejrzystość różnych czynności
-większa motywacja dzięki większej autonomii
-dokładniejsza ocena osiągnięć wyższej klasy…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz