Otoczenie organizacji: pojęcie, podstawowe typy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1211
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
 Otoczenie organizacji: pojęcie, podstawowe typy - strona 1

Fragment notatki:

Otoczenie organizacji: pojęcie, podstawowe typy Otoczenie organizacji : wszystko to, co znajduje się na zewnątrz niej i co: wywiera na nią wpływ (obecnie), może wywierać na nią wpływ (teraz i/lub w przyszłości) oraz na co organizacja: oddziałuje (obecnie) i może oddziaływać (teraz i/lub w przyszłości). Każda organizacja ma otoczenie ogólne i specyficzne otoczenie zadaniowe, złożone z różnych subotoczeń. Otoczenie ogólne (niespecyficzne): identyczne dla wszystkich instytucji prowadzących działalność w danym kraju, regionie, mieście; analizujemy stosując analizę PESTEM ( P rawno-polityczne, E konomiczno-finansowe, S połeczno-kulturowe, T echniczno-technologiczne, E kologiczne, M iędzynarodowe). Otoczenie bliższe (specyficzne) : własne, specyficzne otoczenie zadaniowe, związane z domeną w jakiej funkcjonuje organizacja i realizuje misję. Analizujemy posługując się kategorią stakeholders (pozwala na określenie działaczy, którzy są związani z firmą oraz ich znaczenia z pktu widzenia strategii firmy).
Wyróżniamy również otoczenia: stabilne (zmienia się w niewielkim stopniu w czasie nas interesującym), zmienne (zmiany zachodzą w momentach i w sposób zgodny z pewnymi trędami) i burzliwe (znaczące zmiany zachodzą w momentach i sposób niemożliwy do przewidzenia)
7. Organizacja i otoczenie - mechanizmy wzajemnych dostosowań Organizacje są systemami otwartymi i prowadzą nieustanną wymianę z otoczeniem. Pomiędzy organizacją z otoczeniem przepływają strumienie energii, materii i informacji. Z otoczenia organizacja czerpie wszystko, co jest jej potrzebne do funkcjonowania. W organizacji następuje przekształcenie tych strumieni w dobra, usługi, wartości, które w postaci oferty są przekazywane do otoczenia. Wymiana z otoczeniem powinna być ekwiwalentną, inaczej organizacja powinna przestać istnieć (nie może być pasożytniczą). Organizacje mogą modyfikować swoje funkcjonowanie, uczyć się dzięki sprzężeniu zwrotnemu. Powyższe implikuje elastyczność i zmienność systemów organizacyjnych, które muzą się dostosowywać do zmiennych potrzeb i wymagań otoczenia oraz warunków działania, jakie ono stwarza. Organizacja musi zmieniać: cele, struktury, technologię, ludzi oraz sposób zarządzania. Jeśli tego nie zrobi dostatecznie szybko, podstawy jej istnienia zostaną zaburzone. W otoczeniu stabilnym organizacje wytwarzają strukturę mechanistyczną: wysoki poziom specjalizacji, wysoki poziom formalizacji, hierarchiczna struktura kontroli i komunikacji, podejmowanie decyzji ważnych zastrzeżone dla najwyższego szczebla, komunikacja głównie pionowa i przybiera formę wydawanych poleceń, ceni się lojalność i posłuszeństwo. W otoczeniu burzliwym organizacja wytwarza strukturę organiczną: niski stopień specjalizacji, cele ustalane są wspólnie, sieciowa struktura władzy i kontroli, komunikacja w pionie i poziomie, komunikacja w formie informacji i rady, ceni się zaangażowanie w realizację celów.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz