Zarządzanie - wykład 7

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 798
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zarządzanie - wykład 7 - strona 1 Zarządzanie - wykład 7 - strona 2

Fragment notatki:


Struktura macierzowa charakteryzuje się tym, że w jej ramach funkcjonują dwie równorzędne układy: funkcjonalny i przedmiotowy.
W organizacji o strukturze macierzowej funkcjonują układy organizacyjne różniące się stabilnością. Układ funkcjonalny to stała część struktury.
Zalety:
wysoka elastyczność
wysoka motywacja do pracy
sprzyja obiektywnej ocenie pracowników
Wady:
konflikty kompetencyjne, spowodowane nieprzestrzeganiem zasady jedności rozkazodawstwa (każdy uczestnik organizacji może mieć dwa lub więcej bezpośrednich przełożonych)
poczucie stałej tymczasowości uczestników organizacji
wysokie koszty funkcjonowania organizacji
Struktura organiczna charakteryzuje się tym, że uczestnicy organizacji są bezpośrednio służbowo podporządkowani naczelnemu, a na ich „zbiorze” tworzone są zespoły zadaniowe, zajmujące się realizacją określonych, jednorazowych przedsięwzięć.
Struktura organiczna różni się od macierzowej przede wszystkim tym, że w jej ramach brak jest układu funkcjonalnego.
Zalety:
bardzo wysoka elastyczność
duża motywacja do pracy
obiektywna ocena pracowników
Wady:
konflikty kompetencyjne spowodowane nieprzestrzeganiem zasady jedności rozkazodawstwa
Nadmierna organizacja o takiej strukturze funkcjonuje na krawędzi chaosu.
Możliwości łączenia struktur - hybryda.
Otoczenie a struktura organizacyjna Zdaniem Burnsa i Stalkera w warunkach stabilnego otoczenia sprawdza się struktura mechanistyczna, natomiast w warunkach otoczenia dynamicznego, burzliwego struktura organiczna.
Struktura mechanistyczna:
hierarchiczne struktury władzy i kierowania
wysoki stopień specjalizacji
precyzyjne określenie uprawnień decyzyjnych i odpowiedzialności na stanowisku
dominacja interakcji pionowych
regulowanie zachowań uczestników organizacji, przede wszystkim za pomocą instrukcji i decyzji przełożonych
zależność autorytetu od miejsca hierarchii organizacyjnej
Struktura organiczna:
słabo zaznaczona struktura, władza zmienia się wraz z zadaniami
niski stopień specjalizacji
uprawnienia i odpowiedzialność adekwatne do aktualnie realizowanych zadań
dominacja interakcji poziomych
dominacja interakcji głównie przez konsultacje o charakterze doradczym
zależność autorytetu od wiedzy
Struktury mechanistyczne i organiczne stanowią krańce kontinuum struktur organizacyjnych.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz