Teoria organizacji i zarządzania - Skrypt

Nasza ocena:

3
Pobrań: 154
Wyświetleń: 868
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Teoria organizacji i zarządzania - Skrypt - strona 1 Teoria organizacji i zarządzania - Skrypt - strona 2 Teoria organizacji i zarządzania - Skrypt - strona 3

Fragment notatki:

Organizacje - uporządkowane i spełniające określone funkcje całości, które tworzą pewien system. Nie powstają w wyniku działania sił przyrody, ale są dziełem ludzi. Są instytucjami społecznymi. Mają określone cele działania, strukturę, stopień utechnicznienia.
Org. społeczna - względnie trwały system zróżnicowanych i skoordynowanych działań ludzkich wykorzystujących, przekształcających i zespalających celowo ustrukturyzowany zbiór zasobów ludzkich, kapitałowych, ideowych i naturalnych pozostający we wzajemnym oddziaływaniu z innymi systemami działalności ludzkiej i zasobami otoczenia.
Gł. składniki org.: cele, ludzie, struktura, technika
Cele - zbiór wzajemnie powiązanych dążeń, aspiracji, zamierzonych efektów o różnym stopniu konkretności. Bardziej ogólnie są kryteriami oceny przy określaniu celów bardziej szczegółowych, z kolei cele szczegółowe są środkami w procesie realizacji celów wyższego rzędu.
Cele nie są narzucane z góry. Każdy cel jest to uświadomiony i pożądany przez konkretną osobę/grupę osób stan rzeczy, który zamierza się osiągnąć.
Synergia - takie zestawienie 2 lub większej ilości elementów, by ich oddziaływanie dawało skutek większy niż suma skutków wywołanych przez każdy element oddzielnie (2+2=5).
Autonomizacja celów - oderwanie się org. od pierwotnej funkcji.
Ograniczenia:
wewnętrzne - rodzaj trwałych zasobów, którymi dysponuje organizacja
zewnętrzne - system prawny
Interesariusze: właściciele kapitału, pracownicy, kierownicy, klienci, dostawcy, państwo, społeczeństwo
Ludzie - najważniejszy filar każdej organizacji, czynnik naturalny, wnoszą do organizacji kulturowe, biologiczne, moralno-duchowe walory (wiedza, inteligencja, postawy, wartości itp.), najbardziej zawodny i nieprzewidywalny składnik organizacji.
Poziomy (podsystemy org., które stanowią ludzie):
jednostkowy - typy osobowości
grupowy - mechanizmy powstawania i funkcjonowania określonych grup społ.
kulturowy - przesądza o klim. społ. org.
Typy osobowości:
biurokratyczna - wysoki stopień konformizmu wobec przepisów, formalizm i technicyzm w działaniu, wysoki stopień dyscypliny i oddania się swoim obowiązkom, postawa dominacji wobec klientów i petentów, psychoza zawodowa
gracz - gł. zainteresowaniem jest wyzwanie, rywalizacja, w której może się sprawdzić jako zwycięzca, lubi podejmować ryzyko, pracę i życie postrzega w kategoriach gry, gł. cel - być zwycięzcą, człowiekiem sukcesu, buntownik wobec hierarchii biurokratycznej
profesjonalista - dąży do poszerzenia swojej wiedzy, umie coś zrobić, należy do siebie, brak emocjonalnego związku z organizacją, rozwinięta zdolność systematycznego doskonalenia swoich umiejętności


(…)

…)
wprowadzania usprawnień i ulepszeń
upraszczania
Technologie - dot. gł. sposobów dochodzenia do określonych wyników, mogą mieć charakter mniej inżynierski, np. technologia sprzedaży.
Procedury - dot. sposobów działania zapewniających wynikom ważność (prawomocność), narzucane przez prawo, wynikają z norm prawnych. Technologie i procedury są szczegółowo sformalizowane, uczestnicy organizacji mają obowiązek…
… operacyjną, prezentują oficjalnie organizację w kontaktach zewnętrznych)
- średni (kierownik zakładu, szef wydziału, odpowiadają za realizację polityki i planów opracowanych na najwyższym szczeblu, za nadzorowanie i koordynowanie działań menedżerów niższego szczebla)
- pierwsza linia (nadzorują i koordynują działania pracowników wykonawczych, brygadziści, majstrowie, kierownicy, koordynatorzy, poświęcają…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz