Cele i misja firmy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 644
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Cele i misja firmy - strona 1 Cele i misja firmy - strona 2 Cele i misja firmy - strona 3

Fragment notatki:

Cele i misja firmy Zarządzanie strategiczne, a także operacyjne, wymaga ciągłego podejmowania decyzji. Decyzje, by mogły wytrzymać próbę czasu i prowadzić do rozwoju organizacji, muszą być podejmowane w sposób logiczny, a nie arbitralny. W tradycyjnym ujęciu każdy cykl zarządzania zaczynać się winien od określenia misji przedsiębiorstwa i na tej podstawie jego celów. W kolejnych etapach następuje analiza strategiczna i wybór strategii oraz jej wdrożenie. Jest to schemat odpowiadający sytuacji, w której określono już kierunki działań strategicznych. Poprawna sekwencja to analiza strategiczna, jako etap pierwszy procesu zarządzania strategicznego, określenie strategii, a dalej określenie misji przedsiębiorstwa i celów-środków. Opracowanie misji ma szczególne znaczenie ze względu na fakt, że sukces organizacji zależy od stopnia realizacji zadeklarowanych celów działalności oraz umiejętnego różnicowania produktu. Misja zapewnia właściwą realizację kluczowych założeń strategii firmy.
W literaturze przedmiotu odnaleźć można wiele różnych definicji misji przedsiębiorstwa. Według B. Wawrzyniaka misja jest przedmiotem aspiracji przedsiębiorstwa, czyli trwałych dążeń wyznaczających zakres jego społecznej działalności. Jest zatem generalnym uzasadnieniem racji istnienia i rozwoju organizacji. Określa główne wartości dla których organizacja została powołana, bądź które realizuje przez swoją działalność. Ważną funkcją przypisywaną misji jest ukierunkowanie przyszłego działania. Dla J.A.F. Stonera i C. Wankela misja jest szczególnym powodem istnienia organizacji wyróżniającym się od wszystkich innych. Określa nadzwyczajną rolę jaką spełnia przedsiębiorstwo na rzecz otoczenia, będąc źródłem jego przewagi konkurencyjnej. Z definicji tych wynika, iż misja jest swego rodzaju najbardziej ogólnym celem syntetyzującym całość działań w firmie, co oznacza, że w przeciwieństwie do celów strategicznych misja może być tylko jedna. Ma ona charakter trwały, rzadko ulega zmianom. Jako najstabilniejszy zestaw przekonań i wartości wyznawanych przez przedsiębiorstwo wyznacza kierunki działań na długi okres czasu.
Zdaniem E. Duliniec na treść misji przedsiębiorstwa mają wpływ takie czynniki, jak: jego dotychczasowy rozwój, doświadczenie i atuty konkurencyjne, polityka kierownictwa i właścicieli, wielkość i struktura zasobów, wreszcie - charakterystyka i tendencje zmian jego otoczenia.
Według A. Campbella misja firmy winna zawierać cztery następujące elementy:
cel - to, co jest powodem istnienia firmy,
strategię - pozycję konkurencyjną i wyróżniający firmę profesjonalizm,
wartości - czyli to, w co firma wierzy,
normy i postawy - które są fundamentem wyróżniającego firmę profesjonalizmu i przyjętego przez nią systemu wartości.


(…)

… pierwszego poziomu również, aczkolwiek ich horyzont jest konkretny np. 3, 5 czy 10 lat .
Obraz celów powinien być przynajmniej czterowymiarowy:
cele ekonomiczne:
długoterminowe mierzone np. oprocentowaniem kapitału, stopą zwrotu z kapitału (ROE), stopą zwrotu inwestycji (ROI), aktualną wartością netto przedsiębiorstwa (NPV) lub w formie innych parametrów ekonomicznych;
średnioterminowe i
krótkoterminowe…
…, wszystko co produkujemy, musi być najwyższej jakości. Musimy stale starać się redukować nasze koszty, aby ceny naszych produktów były rozsądne.
Inlet
Wykonujemy dobrą robotę dla naszych klientów, pracowników i akcjonariuszy, będąc największym dostawcą dla całego przemysłu komputerowego na świecie.
Texaco
Być jedną z najbardziej uznanych,zyskownych i konkurencyjnych firm i uczynić Texaco liderem w branży.
Telekomunikacja…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz