Etapy procesu rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 567
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Etapy procesu rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji - strona 1 Etapy procesu rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji - strona 2 Etapy procesu rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji - strona 3

Fragment notatki:

Temat: Etapy procesu rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji.
I. Identyfikacja i analiza.
Każdy problem jest stworzony przez cel i ograniczenia w jego osiągnięciu. Problem jest stanem napięcia pomiędzy celami, które mają być osiągnięte a postrzeganiem przez decydentów rzeczywistości. Problem jest różnicą między stanami „jest” i „ma być”. Istnieją dwa zasadnicze rodzaje problemów:
nie wymagające głębszego zastanowienia - np. umycie zębów, ubranie się;
wymagające głębszego zastanowienia i podjęcia decyzji wg pewnej procedury.
Ponadto problemy dzieli się na:
rzeczywiste;
pozorne;
poznawcze;
decyzyjne.
Charakterystyka problemów w ujęciu przedmiotowym polega na ustaleniu czego dany problem dotyczy, do jakiego fragmentu rzeczywistości się odnosi. Interesuje nas także stopień strukturalizacji problemu, czyli stopień jego złożoności (jakie są współokreślające dany problem elementy i jak są one względem siebie powiązane). Im problem jest lepiej ustrukturalizowany, tym łatwiejszy jest do rozwiązania (prościej jest wyznaczyć etapy jego rozwiązania). Charakterystyka problemów w ujęciu przedmiotowym:
czego dotyczy? - przedmiot
jaka jest jego struktura?
jak jest złożony? - współokreślające go elementy i zależności pomiędzy nimi.
Ad 1. Ogólna identyfikacja;
Ad 2. Strukturalizacja: dobra;
Ad 3. Stopień trudności rozwiązania problemu, przyszłe skutki.
Charakterystyka problemów w ujęciu podmiotowym:
Decydent;
Cel;
Sposób osiągnięcia celu;
Otoczenie (może reagować na decyzje wrogo, neutralnie lub sprzyjająco);
Stan wątpliwości decydenta („robić czy nie robić? oto jest pytanie”).
Pierwszy etap procesu rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji ma na celu stwierdzenie czy dany problem jest rzeczywisty czy tylko pozorny. Jeśli problem jest rzeczywisty, musimy znaleźć odpowiedź na pytanie skąd się on wziął i ocenić jego znaczenie. Do tego potrzebne są informacje, które otrzymujemy w rezultacie zinterpretowania tzw. „surowych danych”. Ten sam problem może być przez różne osoby rozmaicie postrzegany, co wynika z preferowanych wartości i doświadczenia życiowego. Kierownicy rożnych specjalizacji i o odmiennym doświadczeniu zawodowym, pracujący w jednejfirmie, lecz w różnych jej działach, mogą inaczej definiować ten sam problem. Pojawia się więc zjawisko subiektywizmu ocen. Źródłami problemów

(…)

… informacji i tworzenie koncepcji, a następnie stworzenie w oparciu o tę koncepcję modelu graficznego, rzeczowego;
inkubacja - dojrzewanie pomysłu oraz procesy myślowe, które temu towarzyszą;
olśnienie - „eureka, wpadłem na to”;
weryfikacja - np. w przypadku może trwać nawet latami.
Zespołową metodą na poszukiwanie alternatywnych sposobów rozwiązania problemu jest tzw. „burza mózgów” (brain storming…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz