Metody i techniki organizowania

Nasza ocena:

3
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1435
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Metody i techniki organizowania - strona 1 Metody i techniki organizowania - strona 2 Metody i techniki organizowania - strona 3

Fragment notatki:

LITERATURA: - praca zbiorowa pod redakcją Bieniok „Metody sprawnego zarządzania" - „Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem" - część 2
Metoda - racjonalny sposób postępowania, procedury i techniki postępowania.
Zarządzanie - ciągły proces podejmowania decyzji. Zbiór pewnych funkcji zarządczych planowania, organizowania, motywowania i kontroli.
METODY I TECHNIKI ORGANIZOWANIA
Wyróżnia się dwie podstawowe metody organizowania:
I. METODA PROGNOSTYCZNA, która bazuje na prognozie. Istotą tej metody jest opracowanie prognozy idealnej lub wzorcowej. Na początku tworzy się model idealny, który jest podstawą rozwiązań. Twórcą koncepcji modelu idealnego jest ADLER, który znany jest w zarządzaniu z trójkąta kosztów.
Koszty funkcjonowania
Etapy metody prognostycznej:
l. Określenie celu i zadań - co chcemy osiągnąć w wyniku projektowania całej organizacji 2. Projektowanie systemu idealnego a) cel b) wyjście c) wejście d) przebieg procesu e) otoczenie f) wyposażenie g) ludzie 3. Zbieranie informacji o ograniczeniach 4. Projektowanie wariantów rozwiązań kompromisowych 5. Wybór wariantu optymistycznego 6. Szczegółowe zaprojektowanie systemu 7. Analiza, weryfikacja i korekta systemu 8. Testowanie systemu 9. Wdrażanie systemu i kontrola projektu (realizacja projektu i kontrola, ocena projektu)
II. METODA DIAGNOSTYCZNA - opiera się na diagnozie, opiera się na określeniu przyczyn istniejącego (niezadowalającego) stanu rzeczy. Określenie nieprawidłowości. Metoda diagnostyczna jest metodą usprawnienia stanu istniejącego.
TRZY POZIOMY :
l. ORGANIZACJA, METODY PRACY.
Organizacja i usprawnienie metod pracy opiera się na cyklu organizatorskim (cykl postępowania) - charakteryzuje się metodą diagnostyczną, który składa się z następujących elementów: a) określenie celu i przedmiotu badania b) rejestracja stanu istniejącego w aspekcie - celu (po co?) - materiału (z czego?) - wytworu (co?) kolejności (kiedy?) miejsca(gdzie?) - sprzętu (czym?) - sposobu (jak?) - osoby (kto?) O c) krytyczna i konstruktywna analiza stanu istniejącego - dlaczego? (ten?, z tego?, to?, wtedy?, tam?, tym?, tak?) - diagnoza d) projektowanie wariantów rozwiązań w drodze szukania sposobów - eliminacji zamiany łączenia - działania - upraszczania e) wybór wariantu optymalnego f) przygotowanie warunków do wdrożenia oraz wprowadzenia w życie.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz