Socjologia organizacji

Nasza ocena:

5
Pobrań: 56
Wyświetleń: 749
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Socjologia organizacji - strona 1 Socjologia organizacji - strona 2 Socjologia organizacji - strona 3

Fragment notatki:

SOCJOLOGIA ORGANIZACJI
TEMAT : ROLA KULTURY W KSZTAŁTOWANIU
SPOŁECZNYCH STRUKTUR GOSPODARCZYCH
Aby zrozumieć znaczenie pojęcia kultura w teorii organizacji, trzeba je umieścić w ramach historycznych. Ani Barnard, ani Selznick, ani twórcy modelu harwardzkiego nie byli reprezentantami jednej szkoły myślowej. Zaprojektowali oni na podstawie własnych badań empirycznych ogólny paradygmat procesów kształtowania się wspólnot. Podejście empiryczne doprowadziło ich do stworzenia koncepcji instytucji, jako tworu zbudowanego na fundamencie zbioru wyobrażeń, symboli, wartości, wierzeń i norm podzielonych przez członków grupy, które umożliwiają pewną zgodność partykularnych interesów oraz ułatwiają harmonijny rozwój grupy społecznej zbieżny z jej celami, tzn. jej wysiłek zmierzający do przystosowania się do uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych. Cały ten układ współcześnie nazywany jest kulturą. Natomiast w/w autorzy widzieli ten układ jako fragment większego systemu, jakim jest przedsiębiorstwo, współwystępującego i zharmonizowanego z takimi podsystemami, jak technologia, teleologia czy administracja.
Spojrzenie to nie ma nic wspólnego z podejściem mechanistycznym, jego autorzy podkreślają, że wszystko dzieje się w umysłach ludzi, których przywiązanie do organizacji i zachowania zależą od tego, jak postrzegają i odczytują system zachodzących zdarzeń. Na początku lat osiemdziesiątych amerykańscy psychologowie i teoretycy ponownie podjęli te wątki i stworzyli tym samym podstawy rozwoju teorii kultury przedsiębiorstwa. To nagłe zainteresowanie tymi problemami wywołało sukcesy przedsiębiorstw japońskich, które dla zewnętrznych obserwatorów wydawały się radykalnie odmienne od amerykańskich, gdyż oparte były na innych wartościach i zasadach, a jednocześnie z powodzeniem stosowały swoje systemy i procedury zarządzania na całym świecie.
Struktura natomiast to przede wszystkim zbiór jednostek ludzkich, których świat wartości został ukształtowany w środowisku społecznym, które jest znacznie szersze niż przedsiębiorstwo.
Analizując zjawisko kultury organizacyjnej należy przyjąć następujące założenia : organizacje generują kulturę w oparciu o zbiorową postawę, zaplecze swych członków; manifestowanie kultury tworzy i utrzymuje zrozumienie miedzy jej nosicielami; organizacje zmieniają kulturę aby zaadoptować się do organizacyjnych wymagań. Traktowanie kultury jako zmiennej niezależnej i jak zależnej czyni badania nad nią wszechstronnymi i dynamicznymi. Organizacje, które posiadają tzw. silną kulturę są bardziej efektywne i bardziej konkurencyjne, a co za tym idzie, odnoszą więcej sukcesów. Dlatego też organizacje dążą do budowania silnej kultury, która zwiększa ich szansę we współczesnym świecie. Przyglądają się sobie nawzajem i uczą się nowych reguł postępowania. Zatrudniają specjalistów, konsultantów procesów pomocnych w przekształcaniu kultury organizacyjnej w kierunku silnej. Pozytywny wpływ na kształtowanie silnych kultur mają menedżerowie symboliczni. Charakteryzują się oni wrażliwością, zaufaniem do ludzi, postrzegają siebie jako aktorów w wielkich dramatach. Rozumieją oni dobrze znaczenie kultury w życiu organizacji i wiedzą, jak pracować z ludźmi o różnych subkulturach, aby wzmocnić organizację. Mają też odwagę wpływać na kultury, kształtować je, a także przekształcać. Rozumieją, że silne kultury to takie, które zarówno tolerują różnice, jak i je modelują. Metody działania menedżera symbolicznego wyglądają nieco inaczej w każdej organizacji, która odnosi sukcesy, lecz zawsze koncentrują swą uwagę nie na samych problemach, lecz na procesach, które prowadzą do rozwiązania problemów oraz na informacjach, które w tych procesach są przekazywane za pośrednictwem danej kultury organizacyjnej.


(…)

… wartości nastawione na klienta. Rynek stał się podstawą wyróżnienia typologii kultur korporacyjnych. Typy kultury organizacyjnej w otoczeniu rynkowym wyróżnić można na podstawie takich wymiarów, jak : ryzyko działalności firmy ( duże - małe ) i szybkość reakcji firm na zachowanie rynku ( szybko - wolno ) . W badaniach Deala i Kennedy'ego , na podstawie wymienionych wymiarów, zbudowano cztery typy kultur…
… uzależniona od środowiska społeczno-kulturowego w którym ono funkcjonuje oraz od kultury regionalnej i narodowej, w której jest zakorzenione. Obserwacje wykazują, że odmienności kulturowe poszczególnych krajów silnie wpływają na struktury organizacyjne przedsiębiorstwa. W różnych regionach, a nawet w sąsiadujących ze sobą krajach, wierzenia, normy społeczne, style życia, czyli wartości kulturowe, wykazują…
… i łacińskie to można zauważyć, że różnice w ich strukturach mają swoje źródło w widzeniu przez jednostki społecznej roli swojego miejsca pracy. Japończyk swojej firmie poświęca duszę i ciało, firma stanowi istotę jego życia, a jego przywiązanie do firmy ma charakter feudalny. Dla Amerykanina przedsiębiorstwo to miejsce, gdzie może się samorealizować, ujawniać swoje zdolności , rywalizować z innymi i wreszcie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz