Formy wynagrodzeń i ich wpływ na pracę zawodową

Nasza ocena:

5
Pobrań: 56
Wyświetleń: 966
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Formy wynagrodzeń i ich wpływ na pracę zawodową - strona 1 Formy wynagrodzeń i ich wpływ na pracę zawodową - strona 2 Formy wynagrodzeń i ich wpływ na pracę zawodową - strona 3

Fragment notatki:

FORMY WYNAGRODZEŃ I ICH WPŁYW NA PRACĘ ZAWODOWĄ
Recesja obnaża niedoskonałości systemów zarządzania także w obszarze zarządzania ludźmi w organizacjach. Mimo złej sytuacji rynkowej firma przeżywająca kłopoty nie może pozwolić sobie na utratę kluczowych pracowników lub na spadek ich motywacji. To czy firma znajdzie wyjście z kłopotów, czy zniknie z rynku, przede wszystkim zależy od jakości i motywacji jej pracowników. Z pewnością w sytuacji kryzysowej łatwiej jest motywować pracowników korzystając z bodźców pozapłacowych. Nie można jednak zapominać o całym wachlarzu środków finansowych, którymi dysponuje organizacja i które to sprawiły, że kiedyś udało się pozyskać wysoko wykwalifikowane kadry na rynku pracy. Pojawia się więc pytanie jak teraz, w czasie recesji najbardziej efektywnie zarządzać kapitałem ludzkim, by wciąż przyciągać i utrzymywać najlepszych i najcenniejszych pracowników w firmie przy jednoczesnym ograniczaniu kosztów, redukcji wydatków? Innymi słowy: Jak motywować w okresie recesji? Odpowiedzią na obecną sytuację jest odchodzenie od tradycyjnych systemów wynagradzania pracowników i stosowanie nowoczesnych form ukierunkowanych z jednej strony na realizację bieżących i strategicznych celów firmy, z drugiej zaś spełniających oczekiwania i gwarantujących interesy samych pracowników.
Motywować można nie tylko wysokością wynagrodzenia. Równie skuteczne okazuje się motywowanie pracowników poprzez formy lub składniki systemu wynagrodzeń. I w tym przypadku niezbędna jest wiedza o tym, jaka forma zapłaty za wykonaną pracę w największym stopniu przyczyni się do zwiększenia motywacji pracowników. Owa wiedza powinna uwzględniać informacje o stanowisku zajmowanym przez danego pracownika, jego potrzebach i oczekiwaniach, profilu działalności firmy, sytuacji na rynku pracy, poziomie efektywności i kosztów pracy, sytuacji finansowej przedsiębiorstwa i wielu innych czynnikach. Liczba stosowanych składników czy form wynagradzania nie jest limitowana ani przez prawo, ani przez panujące zwyczaje. Jednakże, aby zachować ich motywacyjny charakter, warto pamiętać o kilku zasadach dotyczących wewnętrznej struktury wynagrodzeń. Chociaż nie istnieją żadne limity dotyczące liczby składników wynagrodzeń, powinna ona być tak mała, jak to tylko możliwe. Zapewnia to przejrzystość struktury i zrozumiałość zasad wynagradzania, co zapobiega osłabianiu siły motywacyjnej wynagrodzeń. Każdy pracownik musi wiedzieć, za co jest wynagradzany oraz jakie zachowanie, jakie efekty pracy mają znaczenie dla kierownictwa firmy. Użycie każdego elementu systemu wynagrodzeń powinno służyć jasno określonemu celowi firmy, gdyż tylko wyraźnie sformułowany cel ma szansę realizacji. Wynagrodzenie powinno być powiązane nie tylko z celem, misją firmy. Równie ważne jest by gwarantowało jej rozwój.

(…)

… tylko te, które uznały za najistotniejsze. Do ruchomej części wynagrodzenia przywiązuje się największą wagę w grupie najwyższej kadry kierowniczej, na której spoczywa odpowiedzialność za losy przedsiębiorstwa. Najczęściej oferowane menedżerom świadczenia to: opieka medyczna, ubezpieczenia na życie, telefon komórkowy, samochód służbowy oraz komputer do użytku w domu. Ponadto oferuje się pomoc w dokształcaniu…
…, za co jest wynagradzany oraz jakie zachowanie, jakie efekty pracy mają znaczenie dla kierownictwa firmy. Użycie każdego elementu systemu wynagrodzeń powinno służyć jasno określonemu celowi firmy, gdyż tylko wyraźnie sformułowany cel ma szansę realizacji. Wynagrodzenie powinno być powiązane nie tylko z celem, misją firmy. Równie ważne jest by gwarantowało jej rozwój. W opinii specjalistów Międzynarodowej Organizacji
… może formę premiową, akordową, prowizyjną lub zadaniową. Jeśli dodatkowo uwzględni się jakość tych efektów czy sposób ich osiągnięcia, lista możliwych form wynagrodzenia może zostać skrócona. Praca przedstawicieli handlowych, polegająca na zdobywaniu klientów oraz zwiększaniu obrotów firmy, oceniana jest głównie poprzez zyski, jakie firma osiągnęła. Tego rodzaju praca wynagradzana jest głównie w formie…
… przeżywa fazę schyłkową, można spotkać jeszcze wiele firm stosujących tę formę wynagradzania. Wyraża się ona w tym, że pracownik opłacany jest proporcjonalnie do ilości wykonanej pracy. Najczęściej stosuje się ją tam, gdzie możliwe jest opracowanie norm pracy i obliczenie jej ilościowych wyników. Wysokość płacy ustalana jest w oparciu o ilość wykonanej pracy pod warunkiem jej właściwej jakości. Niezwykle ważne w stosowaniu tej formy jest ustalenie odpowiedniej, uzasadnionej normy pracy, która jest adekwatna do możliwości pracowników, z uwzględnieniem istniejących warunków technologicznych i technicznych. Chociaż z jednej strony akordowa forma wynagradzania w dużym stopniu motywuje ludzi do wydajniejszej pracy, zwiększa zainteresowanie i odpowiedzialność pracownika za wyniki jego pracy, z drugiej strony…
… się, możliwość skorzystania z pożyczki, rabaty na produkty własne, karnety do klubów fitness, dodatki mieszkaniowe. W polskich realiach firmy, które uruchamiają system świadczeń pozafinansowych, na ogół wiążą określony ich zestaw z danym stanowiskiem. W wypadku najwyższych funkcji pakiety negocjowane są indywidualnie. Jednym z najbardziej cenionych przez pracowników świadczeń pozapłacowych jest samochód…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz