Zarządzanie zasobami ludzkimi w gminie i regionie - strona 2

note /search

Ścieżki kariery

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w gminie i regionie
Pobrań: 49
Wyświetleń: 609

Ścieżki kariery Efektem ustalenia planu karier jest obsadzenie jednostki na stanowisku, które jest pierwszym w sekwencji stanowisk, które będzie zajmować w przyszłości, a więc rozpoczynającym indywidualną ścieżkę kariery. Z perspektywy firmy ścieżki kariery są ważnym elementem składowym planowania ...

Perspektywy zarządzania zasobami ludzkimi

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w gminie i regionie
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1050

Perspektywy zarządzania zasobami ludzkimi. „Przedsiębiorstwo to ludzie - dobre wykorzystanie tego potencjału przesądza o sukcesie organizacji” ZZL - Zarządzanie Zasobami Ludzkimi bywa określane jako zespół działań menadżera nakierunkowany na wydajne i efektywne wykorzystanie zasobów organizacji tj...

PLANOWANIE KARIER

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w gminie i regionie
Pobrań: 133
Wyświetleń: 819

PLANOWANIE KARIER Rozwój kariery zawodowej pracowników jest dzisiaj traktowany jako jeden z ważnych elementów zarządzania zasobami ludzkimi, a szczególnie w odniesieniu do menedżerów i specjalistów, jako czynnik zatrzymania najlepszych spośród nich w przedsiębiorstwie. Dawniej pracownicy przesuwal...

Przebieg kariery menedżera w środkowym okresie kariery

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w gminie i regionie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 462

Przebieg kariery menedżera w środkowym okresie kariery Menedżerowie na tym etapie rozwoju kariery dla firmy są „kluczową" grupą pracowników. Równocześnie jest to okres, z którym związany jest często chwilowy lub trwały zastój w przebiegu kariery. Krzywa przebiegu kariery charakteryzuje się pla...

Przedmiot i podmioty oceny

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w gminie i regionie
Pobrań: 133
Wyświetleń: 665

Przedmiot i podmioty oceny Przedmiotem oceny, co szerzej omówione zostanie w dalszej części rozdziału, mogą być:  realizacja postawionych do osiągnięcia celów,  wykonanie konkretnych zadań,  zachowania pracowników,  cechy pracowników. Na pytanie: kto podlega ocenie? Prawidłowa odpowiedź powinn...

RODZAJE REKRUTACJI

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w gminie i regionie
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1057

RODZAJE REKRUTACJI: Najczęściej wymieniane są dwa podziały zabiegów rekrutacyjnych: 1) ze względu na rodzaj stanowiska: — rekrutacja szeroka, która dotyczy przede wszystkim stanowisk wykonawczych, głównie produkcyjnych i skierowana jest na szeroki rynek pracy. Procedury rekrutacji są standardowe ...

Rola systemu oceniania w firmie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w gminie i regionie
Pobrań: 63
Wyświetleń: 518

Rola systemu oceniania w firmie Ocenianie pracowników polega na wyrażaniu w formie ustnej lub pisemnej osądu o nich lub, mówiąc inaczej, na wartościowaniu ich cech osobowościowych, zachowań i efektów pracy. Jest kompleksowym narzędziem, zajmującym centralne miejsce w systemie zarządzania zasobami l...

STRUKTURA POZIOMU PERSONALNEGO

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w gminie i regionie
Pobrań: 28
Wyświetleń: 644

STRUKTURA POZIOMU PERSONALNEGO V-prezes ds. personalnych/ZZL, Dyr.ds. Personalnych→Dz.Personalny / Kadr /ZZL, Kierownik działu Kadr ZZL, Komórki personalne / Kadrowe ZZL Funkcje pionu: opracowanie strategii ZZL, planowanie zatrudnienia, rekrutacja, dobór, szkolenie, doskonalenie, ocenianie, prowad...

Techniki oceny zachowań

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w gminie i regionie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 385

. Techniki oceny zachowań Techniki te pozwalają na ocenę zachowań pracowników w miejscu i w procesie pracy. Równocześnie podkreślają one wkład zachowania pracownika w pracę i rolę programowania tego zachowania z punktu widzenia pracodawcy (przy pomocy jakich zachowań pracownicy mogą osiągnąć postaw...

Wdrażanie systemu ocen

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w gminie i regionie
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1071

Wdrażanie systemu ocen Wprowadzanie w przedsiębiorstwie systemu ocen zwanego dzisiaj coraz częściej Systemem Okresowego Oceniania Pracowników (SOOP) wymaga działań przebiegających zwykle w trzech fazach:     Faza I projektowanie SOOP, które obejmuje: określenie celów, zasad i kryteriów oceniania,...