Przedmiot i podmioty oceny

Nasza ocena:

5
Pobrań: 133
Wyświetleń: 665
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przedmiot i podmioty oceny - strona 1 Przedmiot i podmioty oceny - strona 2 Przedmiot i podmioty oceny - strona 3

Fragment notatki:

Przedmiot i podmioty oceny
Przedmiotem oceny, co szerzej omówione zostanie w dalszej części rozdziału, mogą być:
 realizacja postawionych do osiągnięcia celów,  wykonanie konkretnych zadań,  zachowania pracowników,  cechy pracowników. Na pytanie: kto podlega ocenie? Prawidłowa odpowiedź powinna brzmieć - wszyscy pracownicy przedsiębiorstwa. Oczywiście ze względu na różne wymagania stawiane przez poszczególne stanowiska kryteria, techniki i narzędzia oceny powinny być zróżnicowane. Oceniającymi, w zależności od przyjętych szczegółowych rozwiązań, mogą być:
przełożeni ocenianych; przyjęto uważać, że osobą najbardziej uprawnioną do oceny pracownika jest jego bezpośredni przełożony. Jest to rozwiązanie bardzo wygodne, niemniej jednak pociąga za sobą wiele niebezpieczeństw, z których naj groźniejsze to jednostronność oceny oraz koncentracja niektórych pracowników na tym, aby dobrze prezentować się w oczach bezpośredniego szefa. Dlatego też dobrze jest uzupełniać jej wyniki samooceną podwładnego. Ocena dokonywana przez przełożonych powinna się opierać na wystandaryzowanym arkuszu oceny. sami oceniani; samoocena stanowi cenne źródło informacji o pracow-niku. Powinna ona opierać się na wy standaryzowanym arkuszu, powinna charakteryzować się znacznym stopniem szczegółowości ze względu na dużą rolę subiektywizmu oraz ogólną tendencję do eksponowania własnych cech dodatnich. Wskazane jest, aby samoocena była uzupełniona o ocenę zwierzchnika i aby korespondowała z tą oceną. podwładni ocenianych; w odniesieniu do kadry kierowniczej, zwłaszcza menedżerów liniowych, celowe wydaje się zastosowanie ocen przez ich podwładnych. Ocena taka powinna mieć charakter informacji zwrotnej dla przełożonego, powinna informować go o tym, jak jest postrzegany przez swych podwładnych. Ocena ta powinna być jednak mniej szczegółowa i mniej głęboka, niż ocena zwierzchnika i samoocena. Niemniej celowe jest takie sformułowanie arkusza oceny dla podwładnego, aby możliwe było porównanie trzech ocen: samooceny menedżera, przełożonego i oceny przez podwładnych. współpracownicy; ta forma oceny wzbudza wiele kontrowersji, gdyż wiąże się z nią wiele niebezpieczeństw. Jednakże w przedsiębiorstwie, w którym panują prawidłowe stosunki interpersonalne, ocena przez współpracowników może być cennym uzupełnieniem systemu ocen, sprzyjając dodatkowo kształtowaniu się właściwego, bardziej otwartego systemu komunikacji.
w odniesieniu do pewnych kategorii pracowników stosuje się oceny wykonywane przez ekspertów z zewnątrz. Ocena ta powinna mieć charakter specjalistyczny. Ekspertom należy zlecić fachowe zbadanie tych cech pracowników, które trudno jest ustalić oceniającemu, np. z powodu braku narzędzi, niekompetencji, braku kontaktu z ocenianym na co dzień. Ocenę ekspertów zaleca się w odniesieniu do wyższej kadry kierowniczej i kadry rozwojowej.


(…)

… behawioralne,  kryteria osobowościowe. 8.5.l. Kryteria kwalifikacyjne
Obejmują ogół wiedzy i umiejętności praktycznych nabytych w wyniku procesu kształcenia w szkole czy uczelni, na kursach specjalistycznych oraz w toku dotychczas wykonywanej pracy. Kryteria te odgrywają szczególną rolę przy przyjmowaniu do pracy, przemieszczeniach wewnątrz firmy (szczególnie awansach) oraz kierowaniu na szkolenia.
8.5.2…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz