Wyższa Szkoła Marketingu i Biznesu - strona 2

note /search

Charakterystyka małych i średnich przedsiębiorstw

 • Wyższa Szkoła Marketingu i Biznesu
 • Przedsiębiorczość
Pobrań: 567
Wyświetleń: 6293

Charakterystyka małych i średnich przedsiębiorstw. Uwarunkowania rozwoju MŚP. Wśród poruszanych w opracowaniu zagadnień można znaleźć takie tematy jak: charakterystyka firm z sektora MŚP, mała liczba pracowników, mały udział rynku, niewielki kapitał, finansowa i prawna niezależność od innych podmio...

Emocje i motywacja - 14 wykładów

 • Wyższa Szkoła Marketingu i Biznesu
 • Psychologia
Pobrań: 504
Wyświetleń: 2926

Dokładna tematyka notatki jest następująca: emocje i motywacja, procesy: instrumentalne, recepcja, percepcja, aspekt deskryptywny, aspekt ewaluatywny, rozpoznanie procesu, droga dolna, mechanizmy mózgu, znaczenie emocjonalne bodźca, półkula prawa, półkula lewa, dwa systemy wartościowania, refleksyj...

Ergonomia - czas wolny

 • Wyższa Szkoła Marketingu i Biznesu
 • Ergonomia
Pobrań: 189
Wyświetleń: 4907

Omówienie tematu ergonomia - czas wolny. 12 stron notatek w formacie doc. W treści pracy pojawiają się takie tematy jak: pojęcie, znaczenie i funkcje czasu wolnego, Z. Skórzyński, główne czynniki czasu wolnego, postęp techniczny, wzrost wydajności pracy, skracanie dnia pracy, sytuacja społeczno - ek...

Ergonomia - projekt

 • Wyższa Szkoła Marketingu i Biznesu
Pobrań: 77
Wyświetleń: 2030

Dokładna tematyka notatki jest następująca: bezpieczeństwo higieny pracy, ergonomia, podrażnienie błony śluzowej, zagrożenia, zaburzenia widzenia, zawroty głowy, bóle głowy, zespół cieśni nadgarstka, repetitive strain-injury syndrom (rsi), dolegliwości kręgosłupa i pleców, dolegliwości natury psych...

Filozofia zarządzania przedsiębiorstwem japońskim

 • Wyższa Szkoła Marketingu i Biznesu
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
Pobrań: 182
Wyświetleń: 2730

Pierwszy z nich opisuje filozofię japońskiego zarządzania, w tym takie aspekty tego zagadnienia jak: kultura narodowa, kultura przedsiębiorstwa japońskiego, japoński system funkcjonowania przedsiębiorstwa, japońskie metody zarządzania i podejmowania decyzji oraz system Shigeo Shingo. Drugi dział do...

Funkcja motywowania w zarządzaniu

 • Wyższa Szkoła Marketingu i Biznesu
 • Funkcje i techniki Public Relation
Pobrań: 84
Wyświetleń: 3514

portera i e lawlera, teorię wzmocnienia, b.f. skinner, teoria modyfikacji zachowań, teoria erg, claytona, alderfera. MOTYWOWANIE 1. Interpretacja podstawowych pojęć. Motywowanie polega na wpływaniu (pobudzaniu, stymulowaniu) na zachowanie się człowieka za pośrednictwem określonych bodźców, które p...

Istota i cele zarządzania kadrami

 • Wyższa Szkoła Marketingu i Biznesu
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w gminie i regionie
Pobrań: 210
Wyświetleń: 3934

Dokładna tematyka notatki jest następująca: Popow, Dżawadow, R.B. Petersona i L. Trecy, planowanie, Organizacja zarządzania kadrami, funkcjonalnym, instytucjonalnym, instrumentalnym, model kapitału ludzkiego, model sita, Istota i cele zarządzania kadrami, racjonalnego doboru kadr, rozwoju i doskona...

Istota i rodzaje motywacji

 • Wyższa Szkoła Marketingu i Biznesu
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w gminie i regionie
Pobrań: 273
Wyświetleń: 9555

Dokument ma 13 stron i porusza zagadnienia takie jak: definicja motywacji, teoria potrzeb, potrzeby, siła motywacji, - teoria potrzeb Maslowa, dwuczynnikowa teoria Herzberga, teoria ERG Alderfera, teoria motywacji osiągnięć McClellanda, teoria gratyfikacji Wolfa, integracyjny model motywacji Lawl...

Kompetencje menedżerskie

 • Wyższa Szkoła Marketingu i Biznesu
 • Zarządzanie informacjami
Pobrań: 63
Wyświetleń: 3374

Dokładna tematyka notatki jest następująca: Gick A, Tarczyńska M, C. J. Constable, kompetencje menedżerskie i kultura organizacyjna ? wyniki badań, kompetencje menedżerskie można diagnozować, umiejętności kierownicze, czynniki społeczno - demograficzne, postawy, kulturowe uwarunkowania organizacyjn...

Komunikacja w negocjacjach

 • Wyższa Szkoła Marketingu i Biznesu
 • Negocjacje
Pobrań: 497
Wyświetleń: 3906

Opisuje jak skutecznie prowadzić negocjację, jakimi technikami komunikacji posługiwać się by osiągać zamierzone cele. Tematy, które zostały omówione w notatce: komunikacja, komunikacja werbalna w negocjacjach, komunikacja niewerbalna