Emocje i motywacja - 14 wykładów

Nasza ocena:

5
Pobrań: 560
Wyświetleń: 3010
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Emocje i motywacja - 14 wykładów - strona 1 Emocje i motywacja - 14 wykładów - strona 2 Emocje i motywacja - 14 wykładów - strona 3

Fragment notatki:

Dokładna tematyka notatki jest następująca: emocje i motywacja, procesy: instrumentalne, recepcja, percepcja, aspekt deskryptywny, aspekt ewaluatywny, rozpoznanie procesu, droga dolna, mechanizmy mózgu, znaczenie emocjonalne bodźca, półkula prawa, półkula lewa, dwa systemy wartościowania, refleksyjny, teza o integracji, instynkt, popęd, homeostaza biologiczna, homeostaza psychologiczna, popędy pierwotne, popędy wtórne, popędy biologiczne, zachowanie seksualne, mechanizmy motywacyjne, popędy biologiczne, przykłady potrzeb pierwotnych, przykłady potrzeb wtórnych, o naturze popędów, kołowy model emocji, nieświadomość, zajonca teoria pierwszeństwa afektu, źródła nieświadomości pierwotnej, badania podprogowe, efekt asymilacji, badania nadprogowe, hierarchia potrzeb maslowa, allport zwrócił uwagę na to, procesy wartościowania, afekty, popędy wtórne- potrzeby emocjonalne, mechanizmy nieświadome wtórnie i unikanie złej wiedzy, mechanizmy obrony ego (wybrane formy), mechanizmy równowagi poznawczej źródła, motywacje deprywacyjne związane z zakłóceniami równowagi poznawczej, mechanizmy motywacyjne poza równowagą, funkcje pozytywne, negatywy: popędy, każda emocja ma komponenty, istnieją dwie formy wartościowania, procesy te mają artykuły, poziomy regulacji (wg rado), intelekt w procesach wartościowania.

EMOCJE I MOTYWACJA
WYKŁAD !
Procesy: instrumentalne- odbiór i przetwarzanie informacji(myślenie)
ustosunkowania się do informacji
recepcja- doszło do reakcji organizmu na stymulację( nieświadoma)
percepcja- świadome spostrzeżenie bodźca
aspekt deskryptywny- wiedza o czymś
aspekt ewaluatywny- wartość czegoś dla danej osoby
Emocje mogą mieć charakter świadomy lub nieświadomy. Są to procesy wartościowania każdej stymulacji. Subiektywny stan psychiczny- świadomie przeżywana, def. Niedokładna, bo są również emocje nieświadome.
Motywacja to wszelkie procesy ukierunkowania czynności( automatyczne- organizm bez wiedzy podmiotu czegoś chce i nadaje kierunek działaniom, wolincjonalne- świadome, jest to nasza chęć zdziałania czegoś)
Czynności realne , a także symboliczne- to takie, które toczą się w naszym umyśle( pamięć, myślenie)
Ukierunkowanie czynności jest wtórne.
Pamięć emocji nie zanika- może to być proces destruktywny.
Człowiek już w życiu płodowym zbiera emocje.
Motywacje dzielimy na:
obronno- adaptacyjne- podstawowe
wzrostu(rozwoju)- można bez nich żyć
Proces psychiczny jest świadomy tylko wtedy, jeśli bodziec dojdzie do kory.
WYKŁAD 2 16.10.00
Co wynika ze zróżnicowania ośrodków korowych i podkorowych?
BODZIEC ? REAKCJA EMOCJONALNA
Rozpoznanie procesu pośredniczącego pomiędzy pojawieniem się bodźca wzbudzającego emocję a świadomością emocji, jakie wywołuje, była jednym z głównych celów badań nad emocjami, cel ten był często pomijany przez innych.
Ciało migdałowate odpowiada za emocje. Jeżeli zostanie uszkodzone to brak nam emocji. Struktura ta, jak również wzgórze i hipokamp leżą w ośrodkach podkorowych(czyli tych, które zasadniczo nie mają świadomości)
Pobudzanie ciała migdałowatego to warunek konieczny do powstania emocji.
KORA (DROGA GÓRNA)
WZGÓRZE CIAŁO MIGDAŁOWATE ( DROGA DOLNA)
BODZIEC REAKCJA EMOCJONALNA
Droga dolna- wzgórze rozkodowywuje wiadomość zmysłową, a ciało migdałowate na to emocjonalnie reaguje. Reakcja emocjonalna może powstawać wcześniej, zanim bodziec dotrze do kory, czyli zanim zostanie rozpoznany. Drogą dolna powstają reakcje natychmiastowe.
Droga górna-przechodzi przez korę, tu następuje interpretacja. Możliwość myślenia a

(…)

… motywacji:
N- wielkość napięcia motywacyjnego- stopień, w jakim nam na czymś zależy.
WG- wartość gratyfikacyjna- na ile wysoko oceniamy coś lub kogoś, co ma naszą motywacje realizować.
Prs- subiektywne prawdopodobieństwo sukcesu- ocena szans.
Motywacje celowościowe = zadaniowe
Wola czegoś- proces nieautomatyczny, zależy tylko od nas.
Komórki woli- da się w mózgu zlokalizować obszar, który decyduje…
… z konfliktów pomiędzy Id i Superego,
Id- naturalne popędy, wyposażenie człowieka
Superego- system przyswojonych sobie norm, nakazów i zakazów
Kiedy mówimy o mechanizmach obronnych to mówimy o takich zniekształceniach informacji, które mają na celu uzyskanie zgodności z superego.
Obronność percepcyjna- niedopuszczenie wiedzy do świadomości, brak spostrzeżeń pomimo dostępności sygnałów.
Wyparcie- usunięcie…
…, strachu, wściekłości, zazdrości, pragnienia zemsty- emocje holistyczne, „bezkresne”.
Niemożność włączenia emocji o znaku przeciwnym
Podatność na wpływy afektu z dowolnego źródła( asymilacyjne bądź przeciwne- kontrastowe)
Tendencyjne przetwarzanie informacji o własnej osobie( samooszukiwanie)
Uprzedzenia( dogmatyzm, fanatyzm, traktowanie innych apersonalnie, spiskowe teorie świata)
Inne trwałe następstwa…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz