Ergonomia - czas wolny

Nasza ocena:

5
Pobrań: 217
Wyświetleń: 4970
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ergonomia - czas wolny - strona 1 Ergonomia - czas wolny - strona 2 Ergonomia - czas wolny - strona 3

Fragment notatki:

Omówienie tematu ergonomia - czas wolny. 12 stron notatek w formacie doc. W treści pracy pojawiają się takie tematy jak: pojęcie, znaczenie i funkcje czasu wolnego, Z. Skórzyński, główne czynniki czasu wolnego, postęp techniczny, wzrost wydajności pracy, skracanie dnia pracy, sytuacja społeczno - ekonomiczna dziecka, czas wolny dzieci, czas dyspozycyjny, czas na wpół wolny, wczasowanie, aspekt socjologiczno - ekonomiczny, aspekt psychologiczny, aspekt higieniczno zdrowotny, walory, aspekt pedagogiczny, funkcje czasu wolnego wg Kamińskiego, pojęcie czasu wolego w ujęciu historycznym, aktywność fizyczna w wolnym czasie, siedząca cywilizacja, aktywność dla zdrowia, ćwiczenia ruchowe, optymalna dawka ruchu.

Pojęcie, znaczenie i funkcje czasu wolnego.
W dobie rozwoju współczesnej cywilizacji jesteśmy świadkami szybko zachodzących zmian w życiu człowieka. Zmiany te mogą mieć pozytywny lub negatywny charakter. Dla utrzymania właściwego rytmu i uniknięcia niepożądanych zjawisk musi istnieć równowaga pomiędzy wykonywaną pracą a wypoczynkiem. Niewłaściwy rytm pracy i wypoczynku powoduje osłabienie organizmu, zmniejszenie odporności na choroby, szybkie męczenie się, pogorszenie koordynacji nerwowo-mięśniowej, występowanie bólów mięśniowych lub stawowych.
Jak widać, z punktu widzenia prawidłowego rozwoju, nie można oddzielać organizacji pracy od wypoczynku. W praktyce można zauważyć, że problem wypoczynku oddziela się od problemu organizacji pracy, przy czym stopień zainteresowania pracą jest większy niż jego wypoczynkiem. Czynności wypoczynkowe odbywają się w jego czasie wolnym. Kwestia wolnego czasu oraz jego racjonalnego wykorzystania budzi coraz większe zainteresowanie wśród pedagogów, socjologów, lekarzy. Co więc rozumiemy pod pojęciem "czas wolny"? B. Gruszin utrzymuje pojęcie czasu wolnego bardzo szeroko. Według niego jest to ta część poza pracą, która jest wolna od wykonywania różnego rodzaju obowiązków. Definicja ta określa ogólnie pojęcie nie dając sposobów spędzania czasu wolnego. W ujęciu Gruszina czas wolny spełnia dwie podstawowe funkcje:
1. funkcja odtwarzania sił człowieka pochłanianych w sferze pracy i innych niezbędnych zajęć;
2. funkcja duchowego (kulturalnego, ideowego, estetycznego) i fizycznego rozwoju człowieka Jeszcze inną definicję czasu wolnego podaje Z.Skórzyński. Ujmuje on czas wolny jako "czas pozostający poza wykonywaniem wszelkich koniecznych obowiązków, jako praca zawodowa, obowiązki gospodarsko-zawodowe i obowiązki społeczne".
Czas wolny, to ta część czasu poza czasem pracy, która pozostaje do dyspozycji człowieka i może być przez niego wykorzystana na odpoczynek, rozrywkę, rozwój własnej osobowości, doskonalenie kwalifikacji zawodowych, działalność społeczną. Zakres pojęcia czasu wolnego jest określany niejednolicie. Na ogół do czasu wolnego zalicza się nadwyżki pozostające z czasu poza pracą (szkołą), po odliczeniu nakładu czasu na czynności będące niezbędnym przedłużeniem zajęć zawodowych (np. dojazdy do pracy lub szkoły); dodatkowe zajęcia zarobkowe, zajęcia w gospodarstwie domowym. Czas wolny jako zjawisko masowe jest właściwy dopiero współcześnie, wysoko zurbanizowanym społeczeństwom w ramach cywilizacji naukowo-technicznych.w których stanowi rezultat panującej organizacji pracy i układu stosunków społecznych. Głównymi czynnikami czasu wolnego są:
postęp techniczny, wzrost wydajności pracy dalsze skracanie na jego podstawie - dnia pracy.

(…)

…. On pierwszy zorganizował boisko publiczne oraz towarzystwo gimnastyczne. Upowszechnił ćwiczenia i gry ruchowe dla młodzieży w Niemczech, był twórcą niemieckiego systemu gimnastycznego. W dalszym rozwoju ruch turnerski przybrał charakter rekreacyjny i konserwatywny. W Polsce również interesowano się organizacją czasu wolnego. Pierwsze poczynania pojęła Komisja Edukacji Narodowej. Przewidywała ona w budżecie…
…. Korzystamy ze środków lokomocji, wind, ruchomych schodów i innych udogodnień. Zapotrzebowania na ruch nie uzupełniamy nawet w czasie wolnym. Spędzamy go w kinie, na koncercie, na przyjęciu, nad książka, przed telewizorem, komputerem, w każdym przypadku siedząc. Większość zawodów charakteryzuje małe i często jednostronne obciążenie fizyczne. Ogólny brak ruchu ma niekorzystny wpływ na organizm człowieka…
… krążenia. Wszystkie obserwacje wskazują na bezpośredni związek niedoboru ruchu ze zwiększoną umieralnością sercowo-naczyniową.
Systematyczne uprawianie sportu ma działanie pozytywne: w większości prac udowodniono odwrotny stosunek między miarą aktywności fizycznej a stopniem otyłości, regularne obciążenie fizyczne powoduje zauważalny wzrost wartości cholesterolu HDL, dzięki wytrwałemu treningowi…
… była niedostateczna? Zbyt ambitne cele treningowe prowadzą szybko do utraty motywacji i zaniechania uprawiania sportu. U osób nie wyćwiczonych maksymalne obciążenia fizyczne zwiększają ponadto ryzyko kontuzji; w najgorszym przypadku może dojść nawet do ostrego incydentu sercowego. Dla realizacji pożądanych efektów zdrowotnych w żadnym wypadku nie potrzebny jest wysiłek ekstremalny, jak myślą niektórzy. Eksperci…
…. Czas wolny to możliwość przejawiania własnej inicjatywy i samodzielności. Dodatnim elementem czasu wolnego jest samowychowanie, stałe podnoszenie swoich umiejętności i doskonalenie ich. Samodzielne wykorzystanie czasu wolnego daje poczucie swobody, rozwinięcia własnej inicjatywy. Różnorodne formy spędzania czasu wolnego stanowią doskonałą szkołę, która uczy techniki gospodarowania czasem wolnym…
… standardzie życia. Wyraźny kierunek w dół krzywa aktywności fizycznej zmienia dopiero w grupie wiekowej 36-50 lat. Dane te dowodzą że im jesteśmy starsi, tym mniej lubimy ruszać się.
Dostateczna aktywność fizyczna odgrywa znaczącą rolę w zapobieganiu licznym chorobom, takim jak: osteoporoza, cukrzyca i niektóre rodzaje nowotworów. Z punktu widzenia prewencji medycznej interesujący jest jej wpływ na układ…
… u pacjentów z nadciśnieniem obserwuje się obniżenie wartości ciśnienia skurczowego i rozkurczowego, wytrzymałościowe dyscypliny sportowe mają korzystny wpływ na oporność insuli nową, dynamiczne formy wypoczynku pozytywnie wpływają także na parametry oddziałujące na funkcję trombocytów, hematokryt, fibrynogen itd.
Jaka dawka sportu jest pożądana dla ludzi, których dotychczasowa aktywność fizyczna…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz