Ergonomia

note /search

Ergonomia zagadnienia podstawowe

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Ergonomia
Pobrań: 1211
Wyświetleń: 3745

Stanisław Solski 1690 „Robotni ludzie dźwigają jako bydlęta, czego się z słusznym politowaniem napatrzył, zwłaszcza przy dozorcach niebacznych, którzy ludzi słabych i chorych zwykli nająć do dźwigania ciężarów srogich, nie dołożywszy słusznej liczby dźwigających...” Ergon - praca nomos - prawo,...

Ergonomia ćwiczenia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Ergonomia
Pobrań: 336
Wyświetleń: 5516

Dokument ma 8 stron, zapisany jest w formacie .pdf i porusza zagadnienia takie jak: ergonomia, zalecenia ergonomii, BHP, psychologia inżynieryjna, antropometria pracy, fizjologia pracy, h...

Ergonomia

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Ergonomia
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1743

1.Przedstaw podstawowe zasady, jakie wypracowała ergonomia dla potrzeb projektowania bloków informacyjnych i sterowniczych Maszy. 1. zasada spełnianej funckji 2. zasada ważności 3. Zasada umiejscowienia w optymalnej strefie zasiegu 4. zasa...

Ergonomia- ocena zdolności do pracy

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Ergonomia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1477

11.Opisz próbę Martinela opisującą przydatność człowieka do zróżnicowanych poziomów uciążliwości pracy. Przydatność pracownika do zróżnicowanych poziomów uciążliwości pracy można określić próbą Martineta, polegającą na: • pomiarze tętna spoczynkowego P1, • wykonaniu 10 przysiadów w odstępach je...

Ergonomia- Mechanizmy fizjologiczne i psychologiczne

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Ergonomia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1141

17.Działaniem uwagi kierują mechanizmy fizjologiczne i psychiczne. Wskaż na te fizjologiczne. Mechanizmy fizjologiczne uwagi: -reakcja orientacyjna, -indukcja ujemna, -pobudzenie układu siatkowego, -habituacja, dyshabituacja. Reakcja orientacyjna powstaje w odpowiedzi na nowe, nieoczekiwane ...

Ergonomia krzesło

 • Politechnika Koszalińska
 • Ergonomia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 2156

...Przedmioty martwe są zawsze w porządku i nic im, niestety, nie można zarzucić. Nie udało mi się nigdy zauważyć krzesła, które przestępuje z nogi na nogę () Podejrzewam, że przedmioty robią to ze względów wychowawczych, aby wciąż nam wypominać naszą niestałość” zmniejszenie siły nacisków, na...

Ergonomia - czas wolny

 • Wyższa Szkoła Marketingu i Biznesu
 • Ergonomia
Pobrań: 217
Wyświetleń: 4970

Omówienie tematu ergonomia - czas wolny. 12 stron notatek w formacie doc. W treści pracy pojawiają się takie tematy jak: pojęcie, znaczenie i funkcje czasu wolnego, Z. Skórzyński, główne czynniki czasu wolnego, postęp techniczny, wzrost wydajności pracy, skracanie dnia pracy, sytuacja społeczno - ek...

Ergonomia - materiały z wykładów do egzaminu

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Ergonomia
Pobrań: 420
Wyświetleń: 4438

Potem powołano międzynarodowe towarzystwo ergonomiczne IEA - funkcjonuje do dziś. W 1979 w Warszawie prof. Jan Rosner przewodniczący przez 2 lata. Wojciech Jestrzębowski 1799-1882 – pisał o ergonomii w XIX w. zrobiono go ojcem ergonomii Polskiej. Był to nauczyciel wydziału rolniczego w Warszawie. H...

Współczesne problemy bezpieczeństwa - referat

 • Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kard. Augusta Hlonda w Mysłowicach
 • Ergonomia
Pobrań: 231
Wyświetleń: 5516

Referat został przygotowany na zajęcia z przedmiotu ergonomia. Zajęcia prowadzone są na Górnośląskiej Wyższej Szkole Pedagogicznej a prowadzi je prof. nadzw. dr hab. Mirosław Czapka. Dokument ma 3 strony i porusza zagadnienia takie jak: bezpieczeństwo pracy, BHP, nieprawidłowa pozycja w pracy, zesp...

Pytania na zalliczenie

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • Ergonomia
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1050

1.Przeliczanie Kcal na KJ (4 Kcal białka,tłuszcze,węglowodany)1 Kcal = 4,183 KJ 2. Def. Mikroklimatu. To „suma” ele mentów meteorologicznych (temp. Wilgotność i ruch powietrza) które są typowe dla badanego np. ograniczonego pomieszczenia bądź niewielk iej miejscowości. 3. Wyjaśnij MOP Czyli M iędzy...