Ergonomia

Nasza ocena:

5
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1729
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ergonomia  - strona 1 Ergonomia  - strona 2 Ergonomia  - strona 3

Fragment notatki:


1.Przedstaw podstawowe zasady, jakie wypracowała ergonomia dla potrzeb projektowania bloków informacyjnych i sterowniczych Maszy.
1. zasada spełnianej funckji
2. zasada ważności
3. Zasada umiejscowienia w optymalnej strefie zasiegu
4. zasada kolejności użycia
5. Zasada częstości użycia.
2.Jakie procedury edukacyjne przygotowują człowieka do bezpiecznych zachowań sytuacyjnych w trudnych sytuacjach w pracy?
3Analizując źródła błędów u człowieka związane z percepcją wzrokową należy wyróżnić istotną rolę podstawowych subsystemów uwagi. Wymień i omów ich rolę. Wyróżnia się 3 funkcjonalno-anatomiczne subsystemy uwagi w percepcji wzrokowej:
1 subsystem zawiadujący procesami orientacyjnymi i śledzącymi,
2 subsystem detekcyjny sterujący rozpoznawaniem i przetwarzaniem informacji
3 subsystem odpowiedzialny za utrzymanie stanu czuwania i wzbudzenia faz z ogólną gotowością działania, jak i z czynnościami specyficznie ukierunkowanymi na cel.
Zakres funkcjonalny uwagi wzrokowej determinuje poziom jej koncentracji, zmniejsza sfery głębokości przetwarzania informacji zawartej w polu uwagi. Zwiększenie zakresu uwagi powoduje płytsze przetwarzanie informacji. Z kolei zawężenia pola uwagi prowadzi do głębszego przetwarzania. Jednym z zasadniczych czynników powodujących zawężenia pola uwagi jest wzrost wzbudzenia towarzyszący przeważnie sytuacjom trudnym i stresowym. Dochodzi wówczas do znacznego zawężenia pola uwagi, przy jednoczesnym wzroście efektywności i głębokości przetwarzania informacji zawartej w tak zawężonym polu. Stan taki określany jest mianem widzenia tunelowego.
Subsystemy uwagi orientacyjny i detekcyjny w wypadku percepcji wzrokowej są identyfikowane z uwagą związaną z peryferycznym i centralnym polem widzenia. Zakres centralnego obszaru widzenia, związany z detekcją sygnałów i rozpoznawaniem, może ulegać zawężeniu lub rozszerzeniu w zależności od wielu czynników, na przykład: złożoności percypowanego bodźca, doświadczeń, nawyków czy też poziomu wzbudzenia. Zakres funkcjonalny uwagi wzrokowej determinuje poziom jej koncentracji, zmienia sfery głębokości przetwarzania informacji zawartej w polu uwagi. Zwiększenie zakresu uwagi powoduje płytsze przetwarzanie informacji. Z kolei zawężenie pola uwagi prowadzi do głębszego przetwarzania. Charakter sytuacji zadaniowo-bodźcowej powoduje, iż w funkcjonowaniu złożonego systemu uwagi może dochodzić do przewagi subsystemu orientacyjnego lub detekcyjnego. Przewaga funkcjonalna któregoś z tych subsystemów w warunkach dużej dynamiki zmian w polu percepcyjnym nieuchronnie prowadzi do błędów.
4.Wymień procesy myślenia, odbioru i magazynowania informacji w kontekście systemu autonomicznego człowieka.
Procesy myślenia:
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz