Pedagogika czasu wolnego - organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży

Nasza ocena:

3
Pobrań: 315
Wyświetleń: 4004
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pedagogika czasu wolnego - organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży - strona 1

Fragment notatki:

Temat : Czas wolny
Czas wolny (słowa klucze): regeneracja, rozrywka, zamiłowania, rozwój zainteresowań, po obowiązkach, bezinteresowność, dobrowolność, odpoczynek, rozwój osobowości, po zaspokojeniu potrzeb organizmu.
Czas wolny to czas w którym jednostka ma możliwość do regeneracji organizmu, dobrowolnego i bezinteresownego rozwijania i kształcenia osobowości i zainteresowań. Jednostka po zaspokojeniu potrzeb organizmu i obowiązkach może oddać się rozrywce i odpoczynkowi. Animacja Kulturowa - to metoda która pomaga w samodzielnym pobudzeniu, zachęcaniu, dodawaniu siły do działania, podejmowania przedsięwzięć, wspierać osoby do pracy nas sobą. Animowanie to świadome zachęcanie, wspomaganie, stymulowanie jednostek i grup do samodzielnego decydowania, projektowania i realizowania działań, które same uznają za pożądane i współdziałają w ich realizacji.
Idee i funkcje - aktywizacja życia społeczno kulturalnego, pomaga w przystosowaniu w funkcjonowaniu w społeczeństwie, Fazy i bariery - diagnoza społeczna -> wyznaczanie celów działania -> podsycać energię innych. Bariery: niechęć innych, dyskryminacja, brak kontaktu między ludźmi.
Animator - działacz, pracownik, kreator sytuacji. Ma świadomość własnej roli. Praca ma charakter twórczy. Cechy: dynamizm, zrównoważenie psychiczne, zaangażowany psychiczne, szczery, ciekawy, przekonywujący, motywujący, inspirujący, umysł poszukujący, otwarty.
Pojęcie czasu wolnegopojawiło się z chwilą uznania go przez Międzynarodową Konferencję UNESCO w VI. 1957 r.W Polsce zainteresowanie tą problematyką datuje się już od 1925 r. ( „wczasy”, „rekreacja”)
J. Dumazedier - czas wolny, to wszelkie zajęcia, jakim może oddawać się jednostka z własnej ochoty bądź dla rozrywki, bądź dla rozwijania swych wiadomości lub dla bezinteresownego kształcenia się, dobrowolnego udziału w życiu społecznym poza obowiązkami zawodowymi, rodzinnymi i społecznymi…
W. Danecki - czas wolny to czas, którego wymagają: regeneracja zużywanych na pracę sił, poszerzanie wiedzy ogólnej i zawodowej, życie rodzinne, wychowywanie dzieci, osobiste zainteresowania, potrzeby kulturalne, udział w życiu publicznym…
W. Okoń - czas wolny to ten, który pozostaje do dyspozycji jednostki po wykonaniu przez nią zadań obowiązkowych; pracy zawodowej, nauki obowiązkowej w szkole i w domu oraz niezbędnych zadań domowych…
Czas wolny dzieci i młodzieży różni się od czasu wolnego dorosłych…(J. Izdebska, Z. Dąbrowski,S. Roszczak, T. Wujek, K. Czajkowski)
Zdaniem K. Czajkowskiego - czas wolny ucznia to okres dnia, który pozostaje mu do wyłącznej dyspozycji, po uwzględnieniu czasu przeznaczonego na naukę szkolną, posiłki, sen, odrabianie lekcji, niezbędne osobiste zajęcia domowe. Obejmuje on też dobrowolnie przyjęte na siebie obowiązki społeczne…


(…)

… jest jednak istotna:
Odpoczynek bowiem jest częścią składową wypoczynku i nosi nazwę wypoczynku biernego
Drugą częścią składową wypoczynku jest zabawa - wypoczynek czynny…
Praca nad sobą- to zajęcia podejmowane dobrowolnie w czasie wolnym w celu samodoskonalenia, tj. wszechstronnego rozwoju swej osobowości - rozwoju fizycznego, społecznego i kulturalnego…
Odpoczynek-jest celem, formą i funkcją czynności wczasowania…
… Zabawa Rozrywka Gra Hobby Rekreacja odnosi się do wszelkich zajęć dobrowolnie wybieranych i podejmowanych przez człowieka w czasie wolnym ze względu na osobiste zainteresowania i dla własnej satysfakcji…
Zgodnie z etymologią termin ten oznacza odradzanie (odnowę, odtwarzanie) sił fizycznych i psychicznych…
Termin ten stosowany jest zamiennie z szeroko rozumianym pojęciem „wczasy”
Wczasy
Przedwojenni…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz