Wyższa Szkoła Marketingu i Biznesu - strona 3

Aktywność strategiczna małych i średnich firm

  • Wyższa Szkoła Marketingu i Biznesu
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1540

Aktywność strategiczna małych i średnich firm. Praca liczy 15 stron i obejmuje takie rozdziały jak: charakterystyka sektora MSP, pojęcie aktywności strategicznej, system prawny: podatkowy, sprawozdawczy, celny.   Aktywność strategiczna małych i średnich firm   1. Wstęp Świat jest na początku dr...

Alianse strategiczne - przedsiębiorstwo

  • Wyższa Szkoła Marketingu i Biznesu
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1820

na 17 stronach treści, autor omówił m.in. takie zagadnienia jak: przyczyny nowej orientacji przedsiębiorstw, znaczenie aliansów strategicznych, alianse międzynarodowe, istota aliansów strategicznych, alianse strategiczne zawierane przez korporacje transnarodowe, cele aliansów strategicznych, przycz...

Benchmarking - krzywa wartości - opracowanie

  • Wyższa Szkoła Marketingu i Biznesu
Pobrań: 84
Wyświetleń: 2198

Notataka ma 6 stron i porusza zagadnienia takie jak: istota benchmarkingu, metoda, efekty benchmarkingu, strategie benchmarkingu, przykład tworzenia krzywej wartości, metoda rachunkowa benchmarkingu, yliczanie krzywej benchmarkingu. Benchmarking Istota benchmarkingu. Porównywanie się z najleps...

Analiza efektywności zarządzania - funkcjonalne i instrumentalne syste...

  • Wyższa Szkoła Marketingu i Biznesu
Pobrań: 63
Wyświetleń: 2926

Na 4 stronach opracowania, autor poruszył m.in. takie tematy jak: system zarządzania – definicja, aspekty: przedmiotowy, strukturalny, funkcjonalny i instrumentalny systemu zarządzania, nowe obiekty zarządzania, ewolucja istoty zarządzania, instrumenty zarządzania, systemowe miary efektywności zarz...

Analiza FMEA

  • Wyższa Szkoła Marketingu i Biznesu
Pobrań: 175
Wyświetleń: 2170

Dokument dotyczy analizy FMEA, ma 22 strony i porusza zagadnienia takie jak: istota, zastosowanie, znaczenie analizy FMEA, Analiza Przyczyn i Skutków Wad, FMECA, analiza uszkodzeń, stany uszkodzeń, skutki uszkodzeń, etapy FMEA, plan projektu, wybór produktu, cel, zebranie materiałów i informacji na...

Analiza kultury w organizacji

  • Wyższa Szkoła Marketingu i Biznesu
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1778

A. Jest to część przedmiotu analiza finansowa. Notatka zawiera teorię na temat analizy kultury napisaną na podstawie publikacji takich osób jak: J. B. Miner, E. H. Schein, T. Peters, R. Waterman. Następnie przedstawia takie treści jak: historia spółki, przedmiot działalności, pozycja na rynku i n...

Analiza strategiczna SPACE - Analiza strategiczna

  • Wyższa Szkoła Marketingu i Biznesu
Pobrań: 49
Wyświetleń: 2100

Analiza strategiczna SPACE Najważniejsze decyzje strategiczne przedsiębiorstwa dotyczą jego rozwoju. Wśród nich do podstawowych należą decyzje dotyczące wyboru domeny, czyli rodzajów działalności opisanych zwykle w kategoriach produktu i rynku. W stosunku do rzeczywistych i potencjalnych domen n...

Analiza stylu przywództwa - Struktura organizacyjna

  • Wyższa Szkoła Marketingu i Biznesu
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1477

Opracowanie zawiera 6 stron. Poszczególne etapy analizy to: wstęp, przedstawienie firmy, planowanie, organizacja pracy, motywowanie, kontrolowanie, podsumowanie. Analiza stylu przywództwa wybranej osoby na stanowisku kierowniczym na przykładzie Prezesa Agencji Koncertowej Wstęp Celem pracy jest...

Analiza systemu oceny okresowej pracowników - Polityka kadrowa

  • Wyższa Szkoła Marketingu i Biznesu
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1890

Tematem przewodnim notatki jest analiza systemu oceny okresowej pracowników. Informacje zawarte w pliku to: cele i zadania oceny okresowej pracowników, podstawowe zasady dobrego systemu ocen pracowniczych, zagrożenia związane z systemem okresowej oceny pracowników. Dodatkowo w notatce zamieszczony...

Badania fokusowe

  • Wyższa Szkoła Marketingu i Biznesu
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1911

doc i zawiera takie informacje, jak: badania fokusowe, specyfika fokusów, zalety fokusów jakościowych, badania motywacyjne, test skojarzeń słownych, metoda delficka, ankieta obserwacyjna, skale pomiaru, skala intencji zakupu, przesłanki segmentacji rynku, kryteria podziału nabywców instytucjonalnych...