Wyższa Szkoła Marketingu i Biznesu - strona 4

Benchmarking - cele

 • Wyższa Szkoła Marketingu i Biznesu
Pobrań: 70
Wyświetleń: 2247

Zawiera 20 stron. Informacje zawarte w pliku to: definicje benchmarkingu, cele, określenie zakresu i obszaru porównania, aspekty benchmarkingu. Dodatkowo notatka zawiera wiele zestawień i grafów, które są pomocne w lepszym zrozumieniu tematu.

Bezpieczeństwo pracy - Wypadek

 • Wyższa Szkoła Marketingu i Biznesu
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1911

doc. Notatka w formie referatu na temat Bezpieczeństwo pracy zawiera takie informacje, jak: wstęp, pojęcie wypadku przy pracy, elementy zdarzenia kwalifikujące wypadek przy pracy, uznanie zdarzenia za wypadek przy pracy, rodzaje świadczeń, świadczenie rehabilitacyjne, zasady i tryb postępowania p...

Biznesowy Sawuare Viwre

 • Wyższa Szkoła Marketingu i Biznesu
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1652

doc. Notatka to Biznesowy Sawuare Viwre i zawiera takie informacje, jak: menedżer z klasą, komunikowanie się, autoprezentacja, oficjalne przemówienia, mowa mniej oficjalna – (potoczna), umiejętne słuchanie, relacja dyrektor – pracownik, skuteczne uczenie się z kilku źródeł informacji, rozmowa kw...

Budżetowanie produkcji i kosztów

 • Wyższa Szkoła Marketingu i Biznesu
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1624

doc. Notatka zawiera takie informacje, jak: budżetowanie produkcji i kosztów, likwidacja przedsiębiorstw, pięć technik restrukturyzacji przedsiębiorstwa według Toschio Okuno, upadłość i bankructwo, przyczyny upadłości i bankructwa, istota upadłości,

BUP-wykłady

 • Wyższa Szkoła Marketingu i Biznesu
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1358

Informacje zawarte w notatce to: efekt silosu, trzy poziomy efektywności organizacji, zmienne wpływające na efektywność organizacji, techniki badań społecznych, fotografia dnia pracy, technika obserwacji migawkowej, techniki twórczego myślenia, metoda Pareto, technika porównywania się z najlepsz...

Burza mózgów - teoria i praktyka

 • Wyższa Szkoła Marketingu i Biznesu
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1883

doc. Notatka na temat metody burza mózgów podzielona jest na dwie części Cześć pierwsza teoria - zawiera takie informacje, jak: wyjaśnienie pojęcia, przebieg burzy mózgów, rodzaje zespołów zadaniowych, niektóre z odmian burzy mózgów. Cześć druga - praktyka, zawiera opis takich zagadnień, jak:...

Cechy kierownika

 • Wyższa Szkoła Marketingu i Biznesu
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1554

doc. Notatka w formie referatu na temat: cechy kierownika, zawiera m. in. takie informacje, jak: profil przedsiębiorcy, cechy kierownika oraz inne szczegółowe wiadomości dotyczące zagadnienia. Nie jest zadaniem trudnym określenie podstawowego doboru cech dobrego człowieka, jednak znalezienie oso...

Cel i struktura organizacji

 • Wyższa Szkoła Marketingu i Biznesu
Pobrań: 84
Wyświetleń: 2044

doc. Notatka na temat; cel i struktura organizacji, zawiera takie informacje, jak: cel, klasyfikacja celów, cele ekonomiczne, cele techniczno – produkcyjne, cele społeczne, cele regionalne, ideał, zamierzenie, zadanie, misja przedsiębi...

Celowa innowacja

 • Wyższa Szkoła Marketingu i Biznesu
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1449

Informacje poruszone w notatce to rozwój, zastosowanie, schyłek, rodzaje innowacji, systematyczna innowacja, nieoczekiwane powodzenie, demografia, zmiany w sposobach postrzegania, nowa wiedza. Celowa innowacja i siedem źródeł do innowacji Organizacje dysponujące twórczymi pracownikami często ma...

Działalność Spółki Mennica S.A.

 • Wyższa Szkoła Marketingu i Biznesu
 • Administracja
Pobrań: 28
Wyświetleń: 749

Struktura i działalność Spółki Mennica Państwowa S.A. Polityka personalna. Struktura działalności marketingowej. Struktura i działalność Spółki Mennica Państwowa S.A.Spis treści I. Informacje podstawowe3 II. Organizacja 9 III. Polityka pers...