Burza mózgów - teoria i praktyka

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1939
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Burza mózgów - teoria i praktyka - strona 1

Fragment notatki:

doc.

Notatka na temat metody burza mózgów podzielona jest na dwie części
Cześć pierwsza teoria - zawiera takie informacje, jak: wyjaśnienie pojęcia, przebieg burzy mózgów, rodzaje zespołów zadaniowych, niektóre z odmian burzy mózgów.

Cześć druga - praktyka, zawiera opis takich zagadnień, jak: faza przygotowawcza, faza tworzenia, faza oceny, analiza i ocena zebranych pomysłów według załączonej skali ocen, podsumowanie otrzymanych wyników oraz wnioski.

Dodatkowo notatka opatrzona jest tabelami.

Notatka pozwoli na poszerzenie wiedzy na temat zagadnienia burzy mózgów.


CZĘŚĆ PIERWSZA: TEORIA
WYJAŚNIENIE POJĘCIA
PRZEBIEG BURZY MÓZGÓW
RODZAJE ZESPOŁÓW ZADANIOWYCH
NIEKTÓRE Z ODMIAN BURZY MÓZGÓW
1. WYJAŚNIENIE POJĘCIA
BURZA MÓZGÓW (angielskie brainstorming lub brainstorm session), zwana również twórczą dyskusją, stanowi niekonwencjonalny sposób zespołowego poszukiwania nowych pomysłów dotyczących metod rozwiązywania problemów. Opracowana w 1936 przez Amerykanina A.Osborne'a. Pierwszy raz zastosowana w 1938. Proces rozwiązywania problemów tą metodą składa się z dwóch typowych czynności intelektualnych: wytwarzania pomysłów, rozwiązania i ich oceny.
Czynności te normalnie przeplatają się ze sobą na zasadzie sprzężenia zwrotnego, przy czym zachodzi tu zjawisko natychmiastowego wartościowania. W burzy mózgów występuje natomiast oddzielenie w czasie procesu tworzenia pomysłów od ich oceny i selekcji, w związku z czym burza mózgów nosi również nazwę metody odroczonego wartościowania.
Myślą przewodnią burzy mózgów jest pobudzanie uczestników sesji (zebrania), aby swobodnie zgłaszali dużą liczbę pomysłów. Wychodzi się tu z podstawowego założenia: duża liczba pomysłów zawiera przynajmniej kilka dobrych. Statystyka dowodzi, że 12-15% zgłoszonych pomysłów ma wartość praktyczną, a pomysły zakwalifikowane do realizacji stanowią 2-3%.
2. PRZEBIEG BURZY MÓZGÓW
FAZA PRZYGOTOWAWCZA
sprecyzowanie problemu
zebranie i posegregowanie informacji o problemie
ustalenie składu osobowego zespołu
W skład zespołu w czasie pierwszej sesji powinno wchodzić ok.12 osób, w tym 1/3 stanowić powinni laicy. Nie może być osób pozostających w związkach przełożony-podwładny. Należy zapewnić, aby poziom inteligencji i zdolności komunikacyjnych był jednakowy. Sesja nie powinna trwać dłużej niż godzinę. W drugiej sesji uczestniczą 3 osoby, które znają strategię firmy, potencjał branży i nie są zbyt konserwatywne.
przygotowanie pomieszczenia i środków materialnych do sesji twórczej
FAZA TWORZENIA
spotkanie nieformalne - stworzenie klimatu dla pracy twórczej
sesja twórcza: przedstawienie problemu, przypomnienie zasad burzy mózgów, generowanie pomysłów.
podsumowanie sesji twórczej: przeniesienie pomysłów na specjalne karty, przypisanie im znaków ewidencyjnych.
ewentualnie uzupełniająca sesja twórcza; zgłaszanie pomysłów powstałych po zakończeniu sesji
FAZA OCENY
ustalanie kryteriów oceny analiza i ocena zebranych pomysłów
wybór pomysłów do szczegółowego rozwinięcia projektowego.
PRZEKAZANIE WYBRANYCH POMYSŁÓW do dalszego projektowania przez zespoły projektowe ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz