Analiza stylu przywództwa - Struktura organizacyjna

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1477
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Analiza stylu przywództwa - Struktura organizacyjna - strona 1

Fragment notatki:

Opracowanie zawiera 6 stron. Poszczególne etapy analizy to: wstęp, przedstawienie firmy, planowanie, organizacja pracy, motywowanie, kontrolowanie, podsumowanie.

Analiza stylu przywództwa wybranej osoby na stanowisku kierowniczym na przykładzie Prezesa Agencji Koncertowej
Wstęp
Celem pracy jest przedstawienie stylu przywództwa Prezesa Agencji Koncertowej.
W swojej analizie chciałabym przedstawić styl przywództwa na podstawie funkcji zarządzania: motywowania, organizowania, kierowania i kontrolowania wykonywanej pracy.
Przedstawienie Firmy
Jest to Agencja Koncertowa zajmująca się organizacją i produkcją dużych imprez oraz widowisk artystycznych. Współpracuje z największymi Agencjami i Agentami na całym świecie, bezpośrednia współpraca, potwierdzona umowami, została nawiązana z bliźniaczą Agencją w Szwecji.
Forma prawna Firmy to Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. W Spółce udziałowcami są dwie osoby. Jedna z nich zajmuje stanowisko Prezesa.
Firma posiada typową strukturę funkcjonalną (typu U) gdzie jest tendencja do zcentralizowanych decyzji, rutynizacji działań, ale też łatwość koordynacji działań wewnątrz jednostek
Rys nr 1: Struktura organizacyjna
Zatrudnionych na czas nieokreślony jest 7 osób. Okresowo zatrudniani są pracownicy obsługi widowni, pracownicy techniczni, pracownicy w dziale PR. Liczba osób zatrudnianych na czas określony lub umowę zlecenie sięga ok. 400 osób rocznie.
Firma organizuje rocznie jeden Festiwal (kilka do kilkunastu koncertów w krótkim okresie czasu), dwa trzy duże koncerty oraz kilkanaście mniejszych koncertów i imprez.
Planowanie.
Jedyną osobą podejmującą jakiekolwiek czynności planowania jest Prezes. To on wyznacza cele na krótkie, średnie i długie okresy. To on wybiera partnerów strategicznych, sam tworzy plany i oferty. Jest jedynyą osobą reprezentującą firmę na zewnątrz i uczestniczącą we wszystkich rozmowach i negocjacjach z partnerami. Zajmuje się zbieraniem informacji i ich analizowaniem.
Organizacja Pracy
Jest to osoba zajmująca najwyższe stanowisko w firmie, mająca największy zakres władzy formalnej wynikającej ze struktury organizacyjnej firmy. Jednocześnie jest to osoba mająca posłuch i będąca narzuconym liderem całej organizacji. Pracownicy przyjmują ten stan rzeczy ze względu na sztywną i skostniałą siatkę zależności pomiędzy stanowiskami pracy i pozycją zajmowaną w strukturze organizacyjnej. Wszyscy pracownicy firmy są traktowani tak samo przez Prezesa, bez względu na zajmowane stanowisko.


(…)

interwału czasu, który zależy od Prezesa. Są to ustne pochwały udzielane w trakcie zebrań pracowników. Premie pieniężne są uzależnione zarówno od wyników działań całej grupy jak i od wyników realizacji działań poszczególnych pracowników. Premie przyznawane są sporadycznie w bardzo długich okresach czasu.
Często zdarza się sytuacja odwlekania nagrodzenia pracownika, przez co znacznie spada jego motywacja…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz