benchmarking - krzywa wartości - opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 2247
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
benchmarking - krzywa wartości - opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Notataka ma 6 stron i porusza zagadnienia takie jak: istota benchmarkingu, metoda, efekty benchmarkingu, strategie benchmarkingu, przykład tworzenia krzywej wartości, metoda rachunkowa benchmarkingu, yliczanie krzywej benchmarkingu.

Benchmarking
Istota benchmarkingu.
Porównywanie się z najlepszymi, najczęściej z liderem w branży, swoim „alter ego” (lepszym „ja”),
Szukanie mocniejszych od nas stron lidera w celu polepszenia jakości naszych słabych punktów (produktów, usług) i dorównania liderowi
Istotą benchmarkingu jest znalezienie punktu odniesienia, wzorca,którym może być lider w branży Porównywanie procesów, produktów, usług z ich odpowiednikami u najlepszych konkurentów
Ciągła ocena produktów, usług i metod danego przedsiębiorstwa w świetle osiągnięć konkurentów lub liderów danej branży
Uczenie się od innych
Przedmiotem porównań mogą być zarówno całe przedsiębiorstwa, jak i struktury, miejsca pracy, produkty, mechanizmy zarządzania
Metoda
Efekty benchmarkingu
Stworzyć po analizie prównawczej nową krzywą wartości na rzecz klienta
Nowa logika widzenia produktu czy usług polega na postrzeganiu ich jako wartości świadczonej na rzecz klienta - innymi słowy: w dobie konkurencji monopolistycznej, kiedy wiodące koncerny sprzedają takie same lub pokrewne wyroby, o przewadze strategicznej stanowi tzw. Wartość dodana (value added). Aktualnie obowiązujące standardy: etyczna wartość dodatkowa, ekologiczna wartość dodatkowa, a także inne cechy związane z np. marketingową analizą poziomów produktu.
W dzisiejszych czasach nie sprzedaje się produktów, ale wartości związanych z używaniem i posiadaniem produktu (wygoda, komfort obsługi, zdrowie, prestiż finansowy itp.)
Ostatecznym efektem analizy benchmarkingowej ma być stworzenie nowej krzywej wartości produktu oferowanego klientowi
Strategie benchmarkingu
Najważniejszy przy opracowaniu nowej krzywej wartości jest stosunek sumy korzyści do ceny. Przełożeniem benchmarkingu na w sferze komunikacji firmy z ostatecznym nabywcą jest pozycjonowanie produktu, a więc działanie zmierzające do tego, by w świadomości nabywców utrwaliły się najważniejsze zalety i korzyści (wartości) produktu.
Możliwe są przynajmniej cztery strategie (krzywe produktu) , będące efektem benchmarkingu:
Więcej za więcej
Zdecydowane polepszenie jakości produktu, dodanie wielu wartości podwyższających dotychczasowy standard produktu. Często jest to strategia produktów tzw. luksusowych.
Więcej za tyle samo
Zaatakowanie pozycji lidera. Stworzenie produktu o podobnej sumie wartosci - jednak za cenę niższą od lidera.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz