Komunikacja interpersonalna - koncepcja samoświadomości

Nasza ocena:

5
Pobrań: 406
Wyświetleń: 4753
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Komunikacja interpersonalna - koncepcja samoświadomości - strona 1 Komunikacja interpersonalna - koncepcja samoświadomości - strona 2 Komunikacja interpersonalna - koncepcja samoświadomości - strona 3

Fragment notatki:

Dokładna tematyka notatki jest następująca: komunikacja interpersonalna, definicje, modele oraz teoretyczne ujęcia komunikowania się, Grygielski, komunikacja między partnerami, komunikacja w świetle teorii analizy transakcyjnej, Berne, Zbigniew Nęcki, Ida Kurcz , źródło informacji, przekaźnik, kanał, odbiornik, odbiorca, komunikacja w świetle koncepcji samoświadomości, typy sytuacji komunikacyjnych, formy komunikacji rodzinnej, komunikacja niewerbalna, komunikacja w ujęciu neurolingwistyki, transakcje wisielcze, transakcje ukryte, transakcje skrzyżowane, programowanie neurolingwistczne, teoria programowania neurolingwistycznego, do kanałów komunikacyjnych mowy ciała zalicza się, Argyle, komunikowanie postaw i emocji, wspomaganie komunikacji językowej, zastępowanie mowy, komunikacja werbalna, zaspokojenie własnych potrzeb, zaspokojenie potrzeb odbiorcy, źródła zakłóceń w komunikowaniu, partnerski styl komunikacji, otwartość intymność komunikowania się, czynniki wpływające na dobrą komunikację między małżonkami.

Komunikacja interpersonalna
Problematyka komunikacji interpersonalnej w ostatnim czasie zyskała należne jej zainteresowanie. Ponieważ komunikacja kształtuje charakter wzajemnych relacji, uważa się za najważniejszy czynnik w interakcjach międzyosobowych (Grygielski, 1994). Prawidłowo przebiegająca komunikacja między partnerami jest niezbędna na każdym etapie rozwoju małżeństwa. Treść, częstotliwość i jakość komunikacji są ważnymi przejawami miłości i zaangażowania w związek. Komunikacja jest najskuteczniejszym sposobem zapobiegania konfliktom i rozwiązywania ich. niektórzy badacze przypisują prawidłowo przebiegającej komunikacji w małżeństwie rolę tak samo istotną jak miłości. (Rostowski 1987).
 
Definicje, modele oraz teoretyczne ujęcia komunikowania się
Ponieważ komunikowanie się stanowi przedmiot zainteresowania wielu dyscyplin, można spotkać różnorodne definicje tego pojęcia. Komunikowanie się jest procesem polegającym na wzajemnej wymianie informacji przez partnerów interakcji (Sęk, 1993). Traktowanie komunikacji jako interakcji wiąże się z dwojakim sposobem rozpatrywania zjawiska przepływu informacji:
1)      zwracanie szczególnej uwagi na jej efekty takie jak zmiana postaw, wpływ na spostrzeganie, motywacja itp.
2) opisywanie komunikacji jako procesu i zainteresowanie jego przebiegiem (Materska, 1975). Według Materskiej komunikowanie się jest to jeden z typów interakcji noszący znamiona czynności. Autorka analizuje komunikację jako proces, który jest instrumentalnym zachowaniem ukierunkowanym na określony cel i zorganizowanym stosownie do panujących warunków (Materska, 1975, s.229). Przekaz informacji zachodzi wtedy, gdy: „ uczestnicy interakcji mogą się wzajemnie obserwować lub porozumiewać, nadając i odbierając sygnały” (Materska, 1975, s.231). Najprościej interakcję między dwiema osobami można określić jako zaistniały między nimi kontakt. Psychologia społeczna rozpatruje proces interakcji między dwiema osobami w trojaki sposób:
1)      jako wymianę bodźców i reakcji,
2)      jako wymianę nagród i kosztów,
3)      jako kształtowanie się postaw interpersonalnych (Mika, 1975).
Ida Kurcz określa proces porozumiewania się czy inaczej komunikacji jako: „ proces przebiegający między nadawcą a odbiorcą, a który polega na przekazaniu odbiorcy pewnego komunikatu, na podstawie którego dowiaduje się on czegoś o stanie nadawcy ” (Kurcz w: Tomaszewski, 1982, s. 413). Zbigniew Nęcki przyjmuje że: „komunikowanie to następstwo zacho

(…)

… się z innymi jest podstawową potrzebą człowieka. Do tego aby mieć poczucie realności swojego istnienia, niezbędny jest kontakt z drugim człowiekiem (Berne 1994). W świetle tej teorii najmniejsza reakcja człowieka na istnienie drugiego nazywana jest transakcją. Transakcje mogą mieć charakter wzmocnień pozytywnych lub negatywnych. W sytuacji utraty kontaktu jednostka zrobi wszystko, aby go przywrócić. Może się wtedy okazać, że wzmocnienie negatywne jest - pomimo nieprzyjemnych konsekwencji - odbierane jako nagroda. Celem osoby jest bowiem zdobycie uwagi otoczenia. Zdobywanie jej może się odbywać w sposób świadomy oraz nieświadomy. Według Berne w kontaktach społecznych istnieje specyficzny sposób poszukiwania i podtrzymywania kontaktu, nazwany grami. Autor wyróżnia szereg gier. Są to: gry życiowe trwające całymi…
…, Warszawa, PWN
Nęcki Z. (1996). Komunikacja międzyludzka, Kraków, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu
Rostowski J. (1987). Zarys psychologii małżeństwa, Warszawa, PWN
Sęk H. (1993). Społeczna psychologia kliniczna. Warszawa, PWN
Sujak E. (1989). Małżeństwo pielęgnowane, Katowice, Księgarnia Świętego Jacka
Tomaszewski T. (1982). Psychologia, Warszawa PWN
 
 

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz