komunikacja - Kodowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1946
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
komunikacja - Kodowanie - strona 1 komunikacja - Kodowanie - strona 2 komunikacja - Kodowanie - strona 3

Fragment notatki:

Komunikacja
Wstęp:   Komunikacja interpersonalna to jedna z podstawowych form kontaktu między ludźmi, dlatego wykorzystywanie zasad i reguł obowiązujących w tej komunikacji prowadzi do zaspokojenia ludzkich potrzeb, którymi między innymi są chęć obcowania z drugim człowiekiem, oraz od tysięcy lat życie w zespole. Na podstawie poglądów wielu socjologów można wnioskować, że człowiek jest istotą społeczną. Jeden z socjologów w swojej książce pisze, że człowiek który nie wchodzi w interakcje z innymi ludźmi nie jest w pełni człowiekiem, lecz istotą zaspokajającą swój głód. Człowiek żyje od tysięcy lat, a podstawą jego porozumiewania się jest KOMUNIKACJA. Biorąc pod uwagę rozważania wielu socjologów, każdy człowiek powinien dążyć do poznania choćby w maleńkim stopniu podstawowych form komunikacji. Zapoznanie się z nimi pozwoli na łatwiejsze nawiązywanie kontaktów z innymi ludźmi, a rozumne wykorzystanie zachowań werbalnych i pozawerbalnych umożliwi nam akceptację naszej osoby w różnych środowiskach.  
 
 
I. Co rozumiem pod pojęciem komunikacji i jakie jest jej znaczenie.  
Jest to sposób porozumiewania się minimum dwojga ludzi. Nie bez znaczenia jest sposób w jaki się to odbywa. Do każdej grupy ludzi komunikat musi być sformułowany inaczej, żeby mógł być dobrze zrozumiany, a co za tym idzie dobrze wykonany. Skuteczne porozumiewanie się jest bardzo ważne między innymi z dwu powodów. Po pierwsze jest to proces realizowania własnych zamierzeń, a po drugie poświęcamy mu większość swojego czasu.  
II. Proces komunikowania się.  
- kodowanie: następuje w momencie przekształcenia treści pisanej na wiele gestów i symboli. Proces ten jest konieczny, gdyż komunikat przekazuje często jedna osoba, która stara się być zrozumiana dobrze przez swoich słuchaczy. Nadawca stara się zapewnić tak zwaną wspólnotę, bez której może wystąpić wiele nieporozumień lub nawet brak komunikowania się.  
 
 
- dekodowanie: następuje w momencie przekształcenia komunikatu przez słuchacza, który stara się go zrozumieć. Odbywa się ono w dwu etapach: w pierwszym odbiorca otrzymuje komunikat w drugim zaczyna go przetwarzać. Wpływ na to ma własna ocena użytych symboli oraz doświadczenie /ludzie słyszą to co chcą usłyszeć/.
 
- sprzężenie zwrotne: jest to odwrócenie komunikacji, w którym to wyrażamy reakcję na komunikat nadawcy. Możemy wyróżnić dwa typy sprzężeń zwrotnych: pierwszy to bezpośrednie wyrażenie np.: potakiwanie głową lub drugie pośrednie owocujące np.: wzrostem efektywności pracy. W momencie gdy sprzężenie zwrotne jest silniejsze to proces komunikowania się jest lepszy.

(…)

… postępowania z innymi ludźmi. Komunikacja niewerbalna
Komunikacja niewerbalna występuje wcześniej w rozwoju człowieka niż komunikacja werbalna. Sygnały niewerbalne są odbierane szybciej, niejako bez udziału świadomości, a także w sytuacji, gdy człowiek nie wie na którego rodzaju komunikatach się oprzeć w swoim działaniu, najczęściej bierze pod uwagę komunikaty pozawerbalne. Nie jest jednak rzeczą łatwą zdefiniowanie pojęcia komunikacji niewerbalnej. Główną przyczynę upatruje się w tym, iż istnieje wiele różnorodnych kanałów, którymi poza językiem mogą się porozumiewać ludzie. Ponadto przekaz informacji kanałami niewerbalnymi odbywa się najczęściej bez świadomego zamiaru (Domachowski w: Sęk, 1993). W literaturze wyróżnione jest kryterium porządkujące niewerbalne kanały przekazu informacji. Dzieli…
…, iż: „ komunikacja niewerbalna służy do uzgadniania postaw interpersonalnych, natomiast kanał werbalny - głównie do przenoszenia informacji ” (za: Domachowski w: Sęk, 1993).
 
Komunikacja werbalna
Maria Materska uważa, iż celem komunikacji werbalnej jest nie tylko wyrównywanie informacji. Wyróżnia ona trzy podstawowe funkcje wypowiedzi:
1)      deskrypcyjną - relacjonowanie pewnych stanów rzeczy,
2…
… komunikowania niewerbalnego należy podkreślić, że we wszystkich sytuacjach naturalnych bierze udział większość z nich jednocześnie tworząc większe całości lub pewne wzorce zachowań charakterystyczne dla danej sytuacji czy relacji interpersonalnej. (Nęcki, 1996).
 
Do funkcji komunikacji niewerbalnej wg. Argyle należy: 1)      komunikowanie postaw i emocji - wartość komunikacji niewerbalnej w stosunku…
… Warszawskiego
Mika S. (1975). Wstęp do psychologii społecznej, Warszawa, PWN
Nęcki Z. (1996). Komunikacja międzyludzka, Kraków, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu
Rostowski J. (1987). Zarys psychologii małżeństwa, Warszawa, PWN
Sęk H. (1993). Społeczna psychologia kliniczna. Warszawa, PWN
Sujak E. (1989). Małżeństwo pielęgnowane, Katowice, Księgarnia Świętego Jacka
Tomaszewski T. (1982). Psychologia…
… był dobrze odebrany znaczenie słów w obu językach musi być takie samo, oraz symbole umowne muszą być wspólne. Także dużą rolę odgrywa żargon /slang/ językowy lub zawodowy. Używanie go może powodować odcięcie grupy osób oraz co za tym idzie trudności w komunikowaniu się. Kolejną przeszkodą jest niewątpliwie szum. Szumem nazywamy każdy czynnik, który zakłóca skuteczny kontakt z odbiorcą. Bardzo rzadko rozmowy…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz