Diagram Ishikawy - diagram i jego opis

Nasza ocena:

5
Pobrań: 637
Wyświetleń: 11921
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Diagram Ishikawy - diagram i jego opis - strona 1 Diagram Ishikawy - diagram i jego opis - strona 2 Diagram Ishikawy - diagram i jego opis - strona 3

Fragment notatki:

7-stronicowa notatka z przedmiotu zarządzanie jakością na temat Diagramu Ishikawy. W jej treści przedstawiony jest zarówno sam diagram, jak i opis. W treści notatki pojawiają się takie zagadnienia jak: Kaoru Ishikawa, grupy robocze, koła jakości, podstawowe cechy diagramu, wykres rybiej ości, grupy przyczyn powodujące daną niedogodność, zasady tworzenia diagramu Isikawy, konkretny przykład Diagramu Ishikawy.

DIAGRAM ISHIKAWY
DIAGRAM ISHIKAWY
Kaoru Ishikawa to współtwórca kół jakości, tzn. grup roboczych, w których robotnicy spotykali się po to, aby omawiać propozycje udoskonaleń. Ishikawa akcentował skupianie całego wysiłku na klientach w dążeniu do kompleksowej jakości. Szedł nawet tak daleko, że proponował traktowanie następnego wydziału,, do którego przekazuje się produkcję własnego działu, jako klienta. Takie podejście sprzyjało lepszemu komunikowaniu się i służebnej postawie jednego działu wobec drugiego, zamiast biurokratycznego dążenia do wywyższenia własnego działu kosztem innych,
Kaoru Ishikawa spopularyzował sposób przedstawiania wpływu różnych czynników na osiąganie dobrych lub złych czynników w postaci wykresu rybiej ości zwanego też wykresem przyczyn i skutków lub po porostu wykresem Ishikawy. Diagram Isbikawy jest jednym z częściej stosowanych narzędzi w zarządzaniu jakością. Jego istotą jest graficzna prezentacja analizy wzajemnych powiązań przyczyn wywołujących określony problem.
Jest to skuteczny sposób rozpisywania współczynników wpływających na przykład na jakość i służący do badania złożonych problemów organizacyjnych. Inne zastosowania diagramu to przede wszystkim odkrywanie nieujawnionych dotąd związków pomiędzy poszczególnymi przyczynami, pomóc w odkryciu źródła problemu, pomoc w dostrzeżeniu złożoności sytuacji, wskazania na wszelkie istotne zachodzące związki, analizy spodziewanych wyników danego kierunku postępowania. Można powiedzieć, że diagram Jest „mapą'" poruszanego w nim problemu.
Podstawowe cechy diagramu;
1) uporządkowany przekaz informacji,
2) trafność analizy,
3) hierarchii! danych,
4) staranność
5) nacisk na lokalizację i eliminację przyczyn problemu.
Diagram Ishikawy, zwany jest również wykresem rybiej ości, dlatego też każda jogo cześć służy do innych celów, a mianowicie:
- by to analizowany problem,
- „kręgosłup" skupia promieniście rozmieszczone ości,
- „ości" są to grupy przyczyn powodujący daną niedogodność.
Podczas tworzenia schematu należy wcześniej określić, jaka wielkość będzie poddawana analizie. Może to być charakterystyka jakości, problem wymagający rozwiązania, wynik wymagający poprawy sterowania lub każdy inny rezultat wynikający z konkretnych przyczyn
Zasady tworzenia diagramu Isikawy;
Najpierw definiujemy problem nurtujący dane przedsiębiorstwa, można tego dokonać np. poprzez przeprowadzenie burzy mózgów lub też stosując analizy Pareto. Następnie określony już problem wpisujemy po prawej części rysunku czyli określamy „głowę ryby". Następnie

(…)

… tu występującym jest trudność w klasyfikowaniu poszczególnych przyczyn do właściwych grup, jednak nic ma to większego znaczenia, gdyż kategorie są głównie przeznaczone do stymulowania i organizowania kreatywnej pracy w zespole
Na swoim wykresie rybiej ości chcę przedstawić zjawiska, które przyczyniły się do spadku popytu na wózki dziecięce w firmie „JOMAR” S.A PERSONEL
REKLAMA
REGULACJE PRAWNE
POŁOŻENIE…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz