761 pytań tesowych z zarządzania

Nasza ocena:

4
Pobrań: 84
Wyświetleń: 2219
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
761 pytań tesowych z zarządzania - strona 1

Fragment notatki:

doc zajmuje 77 stron i zawiera 761 pytań testowych bez odpowiedzi na egzamin z przedmiotu zarządzanie.

Dotyczą takich zagadnień jak: administrowanie, akcja, akcjonariusz, akt o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego, analiza SWOT, aparat zarządzania, aport, badania F. Fiedlera, instrumenty motywowania, struktura smukła, konglomerat, systemy kontroli, joint venture, centralizacja, otoczenie, głębia zadania, człon kierowniczy, członek zarządu, czynniki strukturotwórcze, decydowanie, funkcje zarządzania, dyrektor, pany trwałe obowiązujące, zasady społeczeństwa funkcjonującego w gospodarce, spółka z o.o, spółki handlowe, struktury sztabowe, dobry plan, misja, drzewo celów, dualizm kierowania, human relations, E.Mayo, efekt synergiczny, efekt współdziałania, efekt połączenia struktury liniowej i funkcjonalnej oraz ekwifinalność.

Dodatkowo pytania testowe zahaczają o taką tematykę jak: elastyczność w strukturze macierzowej, giełda zleceń, generalna normatywizacja uprawnień, wady struktur, zalety struktur, grupowanie czynności, homeostaza, holding, horyzont planu, kodeks handlowy, komercjalizacja, komórki sztabowe, leasing, linia efektywności, macierz BCG, Maslov, model skuteczności kierowania, model ścieżki do celu, odmowa MPW, osobowość prawna, postępowanie likwidacyjne, potrzeby minimalne Herzberga, prawo do poboru dywidendy, proces kadrowy, prywatyzacja, przedsiębiorstwo, rada nadzorcza, sfery Fayola, ustawa o działalności gospodarczej, zarządzanie zasobami ludzkimi oraz źródła władzy.


Notatka pozwoli przetestować swoją wiedzę z zakresu zarządzania przed egzaminem.

A
Adamiecki porównuje przedsiębiorstwo do kranu z kompotem, przez który przepływają koszty:
Ogólnozakładowe
Bezpośrednie
Materiałów
Robocizny
Administrowanie to ważny i samodzielny obszar działalności polegający na:
Programowaniu
Usprawnianiu
Decydowaniu
Koordynowaniu
Akcja jest:
Papierem wartościowym, będącym dowodem uczestnictwa w spółce
Papierem wartościowym umożliwiającym nabycie składników majątkowych pochodzących z prywatyzacji bezpośredniej
Papierem wartościowym, z którego posiadania czerpie się odsetki
Akcja jest formą uczestnictwa w:
Spółdzielni
Spółce komandytowej
Niektórych spółkach kapitałowych
Akcja może być uprzywilejowana co do:
Głosu
Dywidendy
Podziału majątku w razie likwidacji spółki
Stałych odsetek od akcji Akcje mogą dawać na walnym zgromadzeniu prawo do posiadania:
1 - 5 głosów
wyłącznie jednego głosu
więcej niż 5 głosów Akcjonariusz posiadający akcje uprzywilejowane ponosi odpowiedzialność za zobowiązania spółki:
Całym majątkiem
Do wysokości nabytych akcji
Nie odpowiada (na tym polega uprzywilejowanie akcji)
Akcjonariusz w spółce akcyjnej zobowiązany jest do:
Wniesienia zapłaty za akcje
Ponoszenia odpowiedzialności swoim majątkiem za zobowiązania spółki
Akt o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego określa jego:
Nazwę i przedmiot działania
Przedmiot działania, siedzibę i organy władzy
Nazwę, rodzaj i siedzibę
Nazwę, rodzaj, siedzibę i przedmiot działania Akt o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego zatwierdza:
Ogólne zebranie pracowników
Organ założycielski
Prezes Rady Ministrów
Minister
Agryris, Herzberg i McGregor zauważyli, że skrajne upraszczanie pracy:
Wpływa na wzrost wydajności pracowników
Nie wpływa na pracowników
Wpływa negatywnie na pracowników Analiza strategiczna SWOT składa się z następujących elementów
Szanse i zagrożenia zewnętrzne
Mocne i słabe punkty spółki
Możliwości prywatyzacji
Aparat zarządzania to:
Kadra kierownicza wraz ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz