prawie 100 zagadnień z zarządzania

Nasza ocena:

5
Pobrań: 98
Wyświetleń: 2583
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
prawie 100 zagadnień z zarządzania - strona 1 prawie 100 zagadnień z zarządzania - strona 2 prawie 100 zagadnień z zarządzania - strona 3

Fragment notatki:

Dokument ma 23 strony i objaśnia takie zagadnienia jak: czym jest kierowanie, czym jest optymalizacja, co to jest efekt synergetyczny, dwie definicje terminu organizacja, rozróżnienie pojęć kierowanie, rządzenie, zarządzanie, administrowanie, przesłanki do sprawowania władzy wg Maxa Webera, dorobek organizacyjny Maxa Webera, dorobek organizacyjny Karola Adamieckiego, dorobek organizacyjny Eltona Mayo, porównaj wykresy Gantta i harmonogramy Adamieckiego, prawo przekory Le Chateliera, prawo harmonii Adamieckiego, wykres sprawności po reorganizacji, cykl organizacyjny wg Le Chateliera, mechanistyczny model biurokracji Maxa Webera. Notatka tłumaczy również zagadnienia takie jak: zasady wydajności pracy H. Emersona, zasady zarządzania wg H. Fayola, teoria X i Y Mc Gregora oraz teoria Z wg Ouchi, human relations, podział pracy, sposoby wynagradzania pracowników stymulujące ich wydajność pracy, pomysły organizacyjne H. Forda, systematyka nauk o organizacji w ujęciu Z. Martyniaka, J. Stonera oraz J. Kurnala, metody badań organizacyjnych. W skład wyjaśnionych zagadnień wchodzą także: techniki badawcze, definicja pojęcia model w nauce organizacji, modele organizacji w ujęciu rzeczowym i czynnościowym, algorytm, schemat blokowy, modele programowanie liniowego, kolejek, symulacyjne, prognozowanie i inne, modele planowania i kontroli CPM, PERT. Ponadto, w notatce opisane zostały zagadnienia taki jak: wyznaczanie drogi krytycznej, omów zasady rządzące schematami organizacyjnymi, oomów pojęcia rozpiętości kierowania i zasięgu kierowania, szczupłość struktury organizacyjnej, struktury smukłe i płaskie, wady struktur zbyt smukłych, zasada jednolitości kierowania. Zawiera również wyjaśnienie pojęć i zagadnień takich jak: centralizacja i decentralizacja władzy, problem odpowiedzialności, szczeble i stopnie w hierarchicznych strukturach organizacyjnych, struktura liniowa, struktura funkcjonalna, struktura sztabowa, struktury macierzowe, więzi organizacyjne. Notatka, zawiera również wytłumaczenie zagadnień takich jak: wpływ celów technologii, ludzi i otoczenia na kształt struktury, kładka(most) Fayola, przykłady instrukcji organizacyjnych, instrukcja kancelaryjna, statut jako konstytucja organizacji, osobowość prawna organizacji, organizacja nieformalna, specyfika organizacyjna stowarzyszenia w porównaniu ze strukturą spółdzielni, podstawy władzy kierowniczej, rola i funkcje kierownicze, zależność umiejętności kierowniczych od szczebla kierowania, cechy pożądane u kierownika. W notatce znajdują się opracowania takich problemów i zagadnień jak: delegowanie władzy i przeszkody w tym procesie, styl kierowania, hierarchia celów, przyczyny powstania partykularyzmu, przyczyny występowania dewiacji organizacyjnych, kumulatywność, asertywność i niezależność celów, zasada TRES FACIUNT COLLEGIUM (tutaj jest błąd w tekście), quorum, konwentykiel, balotaż, votum seperatum, aklamacja. Ponadto, w notatce znajdują się objaśnienia takich pojęć i zagadnień jak: większość zwyczajna, kwalifikacyjna, absolutna, bezwzględna, organizacja wyborów, organizacja głosowań, asady naboru pracowników, ocena pracowników wg ośrodków oceny, awanse, przeniesienia, degradacje i zwolnienia z pracy, źródła i rodzaje konfliktów w organizacjach, konflikty między kierownikami a pracownikami, konflikt więzi funkcjonalnej i służbowej, możliwość sterowania konfliktem i wykorzystania dla rozwoju organizacji, zmiany organizacyjne a czas życia organizacji, rola agenta zmian.

1. Czym jest kierowanie ?

(…)

… prawdopodobieństwa poprzednich trzech szacunków.
4. Trzeba ustalić krytyczną ścieżkę przebiegającą przez sieć. 42. Wyznaczanie "drogi krytycznej". Droga krytyczna (ścieżka krytyczna) jest najdłuższą pod względem czasu trasą przechodzącą przez sieć. Określa się ją sumując czasy potrzebne na wykonanie wszystkich zadań w każdej ich sekwencji (w odróżnieniu od zadań, które można wykonać jednocześnie). Łańcuch zadań o najdłuższym czasie jest ścieżką krytyczną. Zaznaczenie ścieżki krytycznej polega na tym, że wyznacza ona cały czas realizacji czy datę zakończenia całości zamierzenia. Jeśli opóźnieniu ulegnie zdarzenie na ścieżce krytycznej, to opóźni całe zamierzenie. Pozostałe ścieżki noszą nazwę podkrytycznych.
43. Obliczanie parametrów sieci.
44. Sieciowa optymalizacja harmonogramu realizacji.
48. Co rozumiemy…
… najważniejsze. Umiejętności społeczne są bardzo ważne na wszystkich szczeblach organ., przyczyną tego jest to, że kierownicy pracują przez innych. Duże umiejętności techniczne lub koncepcyjne nie są wiele warte jeśli nie można ich wykorzystać do inspirowania innych członków organ. i wywarcia na nich wpływu.
78.Cechy pożądane u kierownika *kompetencje intelektualne (możliwości poznawcze danej osoby: myślenie
… specjalizują się tym sprawniej mogą wykonywać pracę,
- autorytet - autorytet formalny daje kierownikowi prawo rozkazywania. Ważny jest autorytet osobisty, dzięki któremu kierownik wymusza posłuszeństwo.
- dyscyplina - członkowie organizacji muszą przestrzegać przepisów i uzgodnień rządzących organizacją.
- jedność rozkazodawstwa - każdy pracownik powinien otrzymywać polecenia dotyczące danej operacji…
… zadań i stosunków między członkami zespołu oraz ulepszenia procesu funkcjonowania zespołu, jak komunikowanie się czy przydzielanie zadań.
Siatka OD - jest oparta na siatce kierowniczej, opracowanej przez Roberta Blake'a i Jane Mouton. Siatka kierownicza przedstawia różne kombinacje troski o produkcję i troski o ludzi oraz zmierza do zwrócenia uwagi na obie te zmienne. Najskuteczniejszym stylem…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz