Zasady budowy modelu działania zespołowego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 840
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zasady budowy modelu działania zespołowego - strona 1 Zasady budowy modelu działania zespołowego - strona 2 Zasady budowy modelu działania zespołowego - strona 3

Fragment notatki:

Zasady budowy modelu działania zespołowego:
zasada stawiania celów i podział celu głównego na cele cząstkowe
CEL
administracja produkcja sprzedaż dystrybucja finanse marketing
podział celu głównego na cele cząstkowe możliwe do realizacji przez jednego wykonawcę
Zasada łączenia celów i działań w hierarchię organizacyjną
Kryteria:
specjalizacji (podobieństwa wykonywania pracy)
miejsce wykonywania pracy
podobieństwo cech psychofizycznych
technologiczne - gdy ważna jest technologia produkcji
przedmiotowe - związane z przedmiotem wytwarzania
Tworzenie systemu informacyjnego
treść informacja
nadawca
wszystkie komórki organizacyjne
odbiorca
kanał informacyjny (umiejscowienie drogi przebiegu informacji w przestrzeni i czasie, skąd informacja ma wyjść, dokąd dojść i w jakim czasie)
sformalizowanie
statut organizacji
księgi służb (obowiązki, uprawnienia, odpowiedzialność - te 3 bloki muszą być równoważne)
regulaminy pracy
wewnętrzne akty normatywne (instrukcje, zarządzenia, pisma ogólne, polecenia służbowe)
PPOŻ i BHP
Konfiguracja struktury organizacyjnej: ze względu na tzw. rozpiętość kierowania
smukłe
płaskie
Rozpiętość kierowania - ilość podwładnych jakimi efektywnie, bezpośrednio może kierować jeden zwierzchnik
Zasięg kierowania - ilość osób którymi może efektywnie kierować jeden zwierzchnik ale pośrednio i bezpośrednio.
Trzy rodzaje rozpiętości i zasięgu kierowania:
potencjalna - optymalna - zapewniająca efektywne kierowanie, ustalana metodami naukowymi
formalna - wynika z dokumentów formalnych
rzeczywista (faktyczna) - liczba osób która rzeczywiście podlega jednemu zwierzchnikowi
Podział ze względu na rozpiętość kierowania
płaskie i smukłe
Rozpiętość kierowania - ilość podwładnych jakimi bezpośrednio może kierować 1 zwierzchnik.
P
R = 2
X Y
Rozpiętość: potencjalna
Formalna Rp = Rf = Rrz
Rzeczywista
Grupa metod matematycznych
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz