Charakterystyka i znaczenie sektora MSP w Polsce-referat na ćwiczenia.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 294
Wyświetleń: 8302
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Charakterystyka i znaczenie sektora MSP w Polsce-referat na ćwiczenia. - strona 1 Charakterystyka i znaczenie sektora MSP w Polsce-referat na ćwiczenia. - strona 2 Charakterystyka i znaczenie sektora MSP w Polsce-referat na ćwiczenia. - strona 3

Fragment notatki:

Z notatki można się dowiedzieć: jakie jest znaczenie sektora MSP w Polsce, jaka jest liczba zarejestrowanych MSP, jaka jest struktura małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, jaki jest udział MSP w tworzeniu PKB i wartości dodanej brutto ogółem, w jaki sposób sektor MSP stymuluje wzrost gospodarczy kraju.

Charakterystyka i znaczenie sektora MSP w Polsce Aktualnie małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią w Polsce ponad 99,8% ogólnej liczby przedsiębiorstw i pełnią ważną rolę w gospodarce, wpływając na tak istotne kwestie jak: wzrost gospodarczy, konkurencyjność, zmiany struktury gospodarczej i wielkość bezrobocia.
Klasyfikacja przedsiębiorstw należących do sektora MŚP
Kategoria przedsiębior­stwa
Liczba zatrudnionych
Roczny obrót
Suma aktywów bilan­su
Mikroprzedsiębiorstwa
<10
<2 mln EUR
<2 mln EUR
Małe
<50
<10 mln EUR
<10 mln EUR
Średnie
<250
<50 mln EUR
<43 mln EUR
W krajach Unii Europejskiej Małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią prawie 99% ogółu przedsiębiorstw. Zapewniają one miejsca pracy 2/3 zatrudnionych obywateli i wytwarzają blisko 60% PKB całej Unii. Wpływają one więc w sposób decydujący na rozwój ekonomiczny oraz konkurencyjność gospodarek krajów Unii Europejskiej na rynku międzynarodowym.
W Polsce transformacja ustrojowa stworzyła warunki, sprzyjające szybkiemu rozwojowi sektora MSP. W bardzo krótkim czasie musiał nastąpić proces głębokich przemian i dostosowań do zmieniających się bardzo dynamicznie warunków gospodarczych kraju. Po wielkich przegrupowaniach materialnych oraz w zatrudnieniu, małe i średnie firmy stały się szansą dla tych, którzy tracą pracę, korzystają z wysokich odpraw lub łączą posiadane kapitały razem z innymi jednostkami, znajdującymi się w takiej samej sytuacji.
Liczba zarejestrowanych MSP
Liczba podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON wynosiła na koniec 2004 r. ponad 3, 4 mln, rok później prawie 3,5 mln, a na koniec 2006 r. ponad 3,51 mln firm. Liczba nowozarejestrowanych podmiotów w 2004 r. to ponad 220 tysięcy firm, w 2005 r. wzrosła do 289 tysięcy, a w roku 2006 jeszcze silniej, bo do 291 tysięcy jednostek. Przeciętnie w Polsce prawie co dziesiąta osoba miała w 2005 roku zarejestrowane przedsiębiorstwo. Niestety liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych nie odzwierciedla rzeczywistego stanu sektora przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą. Coraz większą część podmiotów zarejestrowanych w REGON stanowią firmy nie prowadzące działalności. W 2005 roku podmioty aktywne stanowiły zaledwie około 45% tych zarejestrowanych w REGON. Według badania GUS przedsiębiorstw rzeczywiście prowadzących działalność w 2005 oku było 1,66 mln. Sektor MSP charakteryzuje się wysoką dynamiką wzrostu, która szczególnie wyraźnie się rysowała w pierwszym dziesięcioleciu po transformacji. Na wykresie 1, bazując na danych systemu REGON, przedstawiono wzrost liczebności MSP w Polsce w latach 1995-2006
Wykres 1. Liczba MSP w mln w latach 1995-2006
Wykres 2. Struktura małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz